Category Page: Misjonikeskus

Narva kirikute päevad 2018

EELK Misjonikeskus koos EELK Narva Maarja koguduse jpt asjaosalistega on ette valmistamas Narva kirikute päevi, mis on plaanitud toimuma 28.–30.09. Kirikute päevade teemaks on EKNi aasta teema “Eesti usk”.

Päevade eesmärgiks on kuulutada linnarahvale head sõnumit Jeesusest ning tutvustada Narva kogudusi ja kirikuid. Korraldamises osalevad ka Narva õigeusu, katoliku, metodisti jt Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikute kogudused. Toimkonnas on esindajad Narva linnavalitsusest ja EKNist, EELK Misjonikeskuse töötegijad, EELK Narva koguduse juhid, töötegijad ja vabatahtlikud ning MPEÕK, EMK jt kirikute esindajad.

Püüame muuta koguduste elu ja tegevused nähtavamaks nii Narva linnas kui ka Ida-Virumaal, edendada koostööd Narva linna, asutuste, ettevõtete jt organisatsioonidega. Anname oma osa hea sõnumi kuulutamisse ja kutsume inimesi kirikutesse. Nädal varem algab ka Nelja Tuule ristirännak Narvas, mis on mõeldud inimestega suhtlemiseks ja nende kutsumiseks kirikute päevade sündmustele.

Suuremate ettevõtmiste orienteeriv kava:

R, 28.09

algavad päevad palvushommikusöögiga. Sellele on kutsutud piiskopid, Narva koguduste vaimulikud, ettevõtjad, kultuuritegelased ja poliitikud.

Pärastlõunal on kavas palverännak Narva kirikutesse ja hävinud kirikute asukohtadesse. Igas peatuspaigas loevad palveid eri koguduste esindajad.

Õhtul on avajumalateenistus Aleksandri kirikus. Päeva lõpetab palvus katoliikliku Püha Antoniuse koguduse saalis.

L, 29.09

algab hommikupalvusega MPEÕK Narva Issanda Ülestõusmise peakirikus. Pärast palvust pakub kohalik kogudus osalejatele kerge hommikusöögi. Järgneb piiblitund.

Päevaseks sündmuseks on konverents teemal “Eesti usk”. Ettekannetele järgnevad töötoad kolmes konverentsi keelerühmas. Samal ajal mängib nukuteater “Talleke” lastele piibliteemalist etendust.

Õhtune peajumalateenistus toimub Aleksandri kiriku suures saalis, kus laulavad Misjonikoor, kohalikud ansamblid ja saatebänd. Teenistusele on kutsutud viis piiskoppi kolmest kirikust. Tervituse ütleb Narva linnapea ja peakõne peab peapiiskop Urmas Viilma.

Õhtul esineb Kaarli koguduse noortekoor ja õhtu lõpetab noorteprogramm, mille on lubanud ette valmistada metodistid. Seal võiks olla kandev osa noorte tunnistustel, kuidas nad usu ja kiriku juurde on jõudnud.

P, 30.09

algab jumalateenistustega erinevates kirikutes ja kogudusetes. Aleksandri kirikus plaanime kuldleeripüha. Kuldleerilapsi õnnistab piiskop Tiit Salumäe. Lisaks viime hommikusel missal läbi talituse, millega omistatakse EELK Narva kogudusele Püha Neitsi Maarja nimi.

Kirikute päevad lõpetab jumalateenistus Aleksandri kiriku suures saalis.

Palume eestpalvetuge ja Jumala õnnistust 2018  Narva kirikute päevade ettevalmistamisele ja läbiviimisele!

Läkitajate rollist misjonitöös

Misjonikeskuse sarja Meie Misjon 2018. aasta maikuu saates Pereraadios (2.05 kell 20) käsitletakse misjonäri läkitajate nähtamatut, aga võtmetähtsusega rolli selles, et misjonär saaks võõrsil oma tööd teha ning sihtriigi elanikud selle vilju maitsta. Tuleb välja, et nii mõnessegi meie luterliku kiriku töölõiku panustab misjonäri kaudu veel sadu ja isegi tuhandeid kristlasi välismaalt, kelle osalust ja ligiolu me tavaliselt üldse ei hoomagi.

Praegu Sauel töötavad Anu ja Juha Väliaho on misjonipõldu kündnud veerand sajandit. Juha toob saates kõigepealt välja läkitamise alused apostel Pauluse misjonireiside näitel. Anu kirjeldab pooleteise kuu pikkust hiljutist reisi Soomes, kus anti 30 koguduses oma tegevusest ülevaade näituste ja esitluste kaudu. Kaasas olid ka koguduste liikmed Marimaalt ja Eestist, külastati koole ja toimus veel muidki kohtumisi. Kokku läbiti üle 6000 kilomeetri.

Norra Misjoniseltsi läkitatud Ave ja Magne Mölster tutvustavad, millest on norrakatel huvitav lugeda nende Eesti-teemalisest blogist. Norra külalistel on Sakus ja Mustamäel võimalus kohtuda kogudusega nagu algkiriku aegadel, kus igaüks koguduse ellu aktiivselt panustab, mida Norras on näha üha harvem ning kus ristitavate arv väheneb.

Soome Rahvamisjoni läkitatud Kirsti Malmi kirjeldab nii oma Soome toetajate kolmepäevast tegusat külaskäiku Lasnamäele kui ka Lasnamäe elanikega 12-osalise intervjuusarja koostamist, et siinse olustikuga ise rohkem tutvuda ja seda teistele tutvustada. Läkitajate teabega varustamiseks postitab Kirsti lisaks traditsiooniliste sõbrakirjade kirjutamisele pilte Instagrami ning on tänulik, kui kirjutatakse ka vastu.

Kirsti üks lähetaja, misjonisekretär Merja Rantakangas Sipoo kogudusest põhjendab, miks on misjonitöö toetamine nende jaoks loomulik: sest muidu ju kristlus ei leviks. Pildil on sipoolased koristamas haljasala Lasnamäel.

Kiriku noortemuusik Tero Ruotsala võtab Soome läkitajatega kohtuma minnes kaasa Eesti kolleege, et sõlmida sidemeid toetajate leidmiseks meie kirikutööle laiemaltki. Ta osutab sarnasustele misjonäride läkitamise ja sõpruskoguduseks olemise vahel ning avaldab lootust, et lähedastel, Pühast Vaimust juhitud inimsuhetel põhinev koostöö kogub Eesti ja Soome vahel järjest enam hoogu.

Saatesarja “Meie Misjon” saab tagantjärele kuulata Pereraadio arhiivist.

Kevadine „Meie Misjon” on ilmunud

EELK Misjonikeskuse ajakirja värske number toob ära Leevi Reinaru muljed maailmamisjoni konverentsilt Tansaanias. Misjoniassessor Katrin-Helena Melder ammutab juhtkirjas inspiratsiooni koraalist „Kevad, sinu lävel seistes” ning misjonikomisjoni liige, teoloog Kaido Soom vaatleb ülestõusmist misjoni aspektist.

Kokku on võetud osalejate tagasiside kristliku eluviisi koolituselt L10T, samuti evangeelse ajakirja Pluss valmimisprotsess noorte vabatahtlike osalusel. Veebruaris 20. sünnipäeva tähistanud Misjonikoor heidab pilgu nii oma sünnile kui ka viimastele sündmustele. Misjonär Liliann Keskinen Peterburist jagab Ingeri kiriku uudiseid ning õpetaja Urmas Karileet tutvustab Narva kirikute päevade plaane septembriks 2018.

Ajakiri peaks tellijateni jõudma aprilli viimasel nädalal.

EELK Misjonikeskuse, koguduste ja partnerite koostööd peegeldav ning võimalusi tutvustav „Meie Misjon” ilmub neli korda aastas. Annetuste toel ilmuv väljaanne saadetakse EELK kogudustele ja tellijatele tasuta. Tellimiseks tuleb teatada täpne postiaadress aadressil mk@eelk.ee või tel 6464 760.

„Meie Misjonit” saab lugeda ka veebist

Leevi Reinaru käis misjonikonverentsil Tansaanias

Kirikute Maailmanõukogu korraldatav ülemaailmse misjoni- ja evangelismi konverents toimus tänavu 8.–13.03. Arushas, Tansaanias. Sellel sai võimaluse osaleda ka EELK Misjonikeskuse juhataja Leevi Reinaru.

Arusha piirkonnaga on Eesti seotud juba sadakond aastat, sest just seal töötasid meie misjonärid Evald Ovir, Karl Segebrock, Leonhard Blumer ja Aleksander Eisensmith. Kaks esimest on sinna maetud ning pilt on nende kalmu külastamisest.

Konverentsil vastuvõetud ametliku üleskutsega saab tutvuda ajalehe Eesti Kirik vahendusel siin.

Leevi Reinaru konverentsiteemalise juhtkirjaga Eesti Kirikule saab tutvuda siin.

“Kasvuajas” osalenute motivatsioonipäev

Koguduse vabatahtlikele ning vaimulikele mõeldud “Kasvuaja” koolitus on EELK Misjonikeskuse üks kõige kauem väldanud koolitusi. Viimase viie aasta jooksul on selles osalenud umbes 70 inimest, kes on saanud praktilisi näpunäiteid ja inspiratsiooni väikerühmatööks koguduses.
Loodame, et ollakse saanud õpitut ka praktiliselt rakendada. Ehk on selle aja jookul tekkinud ka küsimusi rühma juhtimise või materjalidega seoses? Võib-olla on rühma alustamine mingil põhjusel ikka vaid mõtteks jäänud? Ehk vajatakse julgustust, et sellega edasi minna või soovitakse uuesti läbi mõelda, miks on väikegrupitöö kristlasena kasvamisel toeks?
 
Kutsume koolitusel osalenuid nüüd MOTIVATSIOONIPÄEVALE, mille eesmärk on vastastikune kogemuste jagamine, küsimuste küsimine ja neile vastuste otsimine, kuid ka uuesti innustumine väikerühmatööst. Saame kokku, et leida kosutust ja julgustust Jumala Sõnast, et üheskoos Jumalat ülistada ja väikerühmatöö sihte seada. 
 
Motivatsioonipäevad toimuvad Tallinnas EELK Misjonikeskuses (Tehnika 115, Tallinn) 2. juunil kell 11-16 ja Tartus EELK Tartu Maarja koguduses (Õpetaja 5, Tartu) 8. septembril kell 11-16. 
Valige sobivam päev ja andke oma tulekust teada helene.toivanen@eelk.ee või 5646 4135.
Osalustasu 5 € katab lõunasöögi ja kohvipauside kulud.
 
Tallinna motivatsioonipäevale registreerimise tähtaeg on 27. mai. Tartu motivatsioonipäevale registreerimise tähtaeg on 2. september. 
Väikerühm on hea koht, kus üksteist julgustada ning üksteise eest palvetada, otsides üheskoos Jeesuse ligiolu ja uurida Jumala Sõna. Jeesus ütleb: “Sest kus kaks või kolm on minu nimel koos, seal olen mina nende keskel.” (Mt 18:20)

Ilmunud on Pluss-ajakiri “Mina aitan Sind!”

2018.aasta kevadine Pluss teemal “Mina aitan Sind!” Milline on kristlase roll ja vastutus teiste aitamisel?

Ajakirjast saad lugeda: Laura Veisveer – teenib kaasa Mustamäe koguduses. Tenth Avenue North – gospelbänd Ameerikast. Peeteli Kiriku Sotsiaalkeskus. Lauri Pöör. Põltsamaa talvepäevad & Mattias Põldaru. Film: Maailma suurim showmees. Piiblitegelane Rutt. 7 Jeesuse õpetust. Piibliõpetus: Mina aitan Sind. Kuidas leinajale toeks olla?

Loodetavasti leiad just Sina endale siit põnevat lugemist!

Sul on võimalus endale või sõbrale tellida Pluss-ajakiri posti teel koju!
Tellimuse saab vormistada kodulehel www.plussmeedia.ee/tellimus või saates oma andmed pluss@plussmeedia.ee.

Ajakirja leiad veel:
EELK Misjonikeskus (Tehnika 115, Tallinn)
EELK Tartu Pauluse kirik ja raamatupood (Riia 27, Tartu)
Raamatupood Logos (Narva mnt 51, Tallinn)
-Oma kodukoha rahvaraamatukogust
-Oma kogudusest
Plussi toimetusest

Ajakirja üksiknumber maksab 2.49 ja aastatellimus 8 eurot.

Ajakirja on võimalik suuremas koguses osta ka kogudusele / noortegrupile, mille puhul kehtib erihind!

Varasemaid ajakirju saad lugeda: www.plussmeedia.ee/ajakiri

Loe Hea Sõnumiga Plussi ning jaga seda ka oma sõpradega!