Category Page: Misjonikeskus

ЦЕРКОВНЫЕ ДНИ В НАРВЕ

28 – 30 сентября 2018 “Вера в Эстонии”

Пятница, 28 сентября

11.00 Библейский час в капелле Александровского собора

15.00 Молитвенное шествие по местам утраченных церквей Нарвы

18.00 Открытие церковных дней в Александровском соборе

20.30 “Крестный путь” в римско-католической часовне Святого Антония

20.00 Молодежный вечер в зале прихода Слово Божье

 

Суббота, 29 сентября

9.00 Утреннее богослужение в Нарвском Воскресенском соборе

11.00 Библейский час в Нарвском колледже

12.00 Детская программа на эстонском языке в доме эстонского общества

12.00 Конференция в Нарвском колледже

18.00 Торжественный концерт-богослужение в Александровском соборе

20.30 Концерт в Александровском соборе молодежного ансамбля церкви Каарли (Таллинн) из серии “Боже, храни Эстонию!”

21.00 Молодежный вечер в зале прихода Слово Божье

 

Воскреcенье, 30 сентября

9.00 – 13.00 Богослужения в поместных церквях

14.00 Заключительное богослужение церковных дней в Александровском соборе

 

NB! Проповеди, библейские часы и доклады переводятся на русский/эстонский язык.

Во время церковных дней двери церквей открыты ежедневно.

Ожидаются все!

Eesti keeles vaata siit

Kutse Nelja Tuule ristirännakule

Tule vabatahtlikuks misjonimeeskonda Narvas 21.-27.09.2018!
Teenime rõõmuga Narva tänavatel ja promenaadil, kutsudes Narva Kirikute Päevadele 28.-30.09.
Jagame helkureid ja lõkkekohvi ning -teed.
Teeme kirikupäevadeks talgutööna korda Aleksandri kiriku ümbruse. Palume üheskoos Jumala õnnistust Narva linnale ja inimestele.
Toidu eest vaba annetus.
Vajadusel korraldame kodu- või ühismajutuse.
Kuna oleme kõik eri taustade ja annetega, siis on misjonipraktika hea võimalus üksteiselt õppida!
Lisainfo: Liisa Rossi, tel 5193 3224
Registreerimine hiljemalt 6. septembriks liisa.rossi@eelk.ee

Narva kirikute päevad 2018

EELK Misjonikeskus koos Narva kogudustega on ette valmistamas Narva kirikute päevi 28.–30.09. Päevade teemaks on EKNi aasta teema “Eesti usk”.

Soovime kuulutada linnarahvale head sõnumit Jeesusest ning tutvustada Narva kogudusi ja kirikuid. Püüame muuta koguduste elu ja tegevused nähtavamaks nii Narva linnas kui ka Ida-Virumaal, edendada koostööd Narva linna, asutuste, ettevõtete jt organisatsioonidega.

Juba nädal varem toimub kogudustes palvusi, kontserte jm kogudusi tutvustavaid üritusi. Samuti kestab Nelja Tuule ristirännak, mis on mõeldud inimeste kutsumiseks kirikute päevade sündmustele.

Kirikute päevade kava:

REEDE, 28.09

kl 9.00 Palvushommikusöök (kutsetega)

11.00 Kohtumised piiskoppide Laatsaruse (MPEÕK), Viilma, Põderi ja Salumäega (EELK) Narva koolides, keskraamatukogus
ning piirivalveametis

kl 11 Piiblitund “Tähendus Sõnade taga”
Aleksandri kiriku kabelis. Külas Tauno Toompuu ja Titta Hämäläinen

kl 15 Palverännak hävinud kirikute asukohtadesse Narvas

kl 18 Kirikute päevade avamine Aleksandri kirikus
Osalevad piiskop Laatsarus, Narva linnapea, piiskop Tiit
Salumäe, peapiiskop Urmas Viilma.
Muusikud: Narva lastekoor, Arvo Survo, kvartett
Ukraina, organist Tatjana Belan

kl 20 Noorteprogramm Jumala Sõna koguduse saalis (Tiimanni 3d)
Külas Reinaru Vennad ja Tero Ruotsala, kohalikud noored
ja pastorid

kl 20.30 Õhtupalvus RKK Narva püha Antoniuse koguduse saalis
(Vabaduse 16)
Juhatab isa Grzegorz Senkowski (isa Jüri)

LAUPÄEV, 29.09

kl 9 Hommikupalvus Issanda Ülestõusmise peakirikus, järgneb kerge eine

kl 11 Piiblitund Narva Kolledžis
Külas keeleteadlane Mart Rannut

kl 12 – 17 Eestikeelne lasteprogramm Eesti Seltsi majas (Vabaduse 20)
Nukuteater Talleke, meisterdamine jpm

kl 12 -17 konverents Narva Kolledžis.
Avab peapiiskop emeeritus Andres Põder
Ettekanded:
1) Millesse usub tänapäeva eestimaalane ja kuidas see usk on seotud kristlusega? Kaido Soom (TÜ usuteaduskonna õppejõud)
2) Miks koguduse kasvu on vaja ja kuidas seda saavutada? Ago Lilleorg (Eesti Kristlik Nelipühi Kirik)

3) Usk Eestis. Ülempreester Andrei Vassiliev (MPEÕK Narva Ülestõusmise kogudus)

Muusika Narva ingerisoomlaste seltsi koorilt Iloiset ystävät
ja Narva õigeusukiriku koorilt.
Rühmatööd eesti, vene ja soome keelerühmades.

kl 18 Pidulik kontsert-jumalateenistus Aleksandri kirikus
Jutlustab peapiiskop Urmas Viilma
Muusika: Misjonikoor, külaliskoorid Hatšinast ja
Peterburi Jaani kirikust, Narva muusikud
Palve Eesti eest

kl 20.30 Kontsert Aleksandri kirikus sarjast “Hoia, Jumal, Eestit!” Esineb Kaarli Noorteansambel

kl 21 Noorteõhtu Jumala Sõna koguduse saalis (Tiimanni 3d)

PÜHAPÄEV, 30.09

Alates kl 9 Jumalateenistused kirikutes

kl 14 Kirikute päevade lõpetamine Aleksandri kirikus
Jutlustab Andres Põder
Organist Tatjana Belan
Kaasa teenib Jaani koguduse koor

NB! Kirikupäevadel peetavad jutlused, piiblitunnid ja ettekanded toimuvad tõlkega vene/eesti keelde.

Palume teie eestpalvetuge ja Jumala õnnistust kirikute päevade ettevalmistamisele ja läbiviimisele!

Vaata ka: EELK koduleht

По русский

Väikerühmajuhtide motivatsioonipäev

2. juunil kutsuti EELK Misjonikeskusesse  Tallinnas Tehnika 115 igasugusest kristlikust väikerühmatööst huvitunuid, et üksteist oma tegevuses vastastikku innustada, julgustada ning häid ideid jagada.

Mõttevahetus Tallinnas oli viljakas ja tõi välja suure rikkuse, mis eri kirikutes ja kogudustes tegutsevate väikegruppide näol olemas on. Gruppe on väga mitmenäolisi. Kasutatakse erinevaid alusmaterjale ja lähenemisi, kuid kõiki ühendab sama eesmärk: kasvada suhtes Kristusega nii isiklikult kui ka osaduses kaaskristlastega.

Päevast jäid sõelale järgmised mõtted:

MIKS VÄIKERÜHMASID VAJA ON?

Pühapäevasel jumalateenistusel ei saa küsida ennast huvitavaid küsimusi. Rühmas saavad inimesed üksteist paremini tundma õppida, nii et koguduses saab tekkida usalduslik, armastav õhkkond.

*

Kristlasena elamine pole lihtne. Meid ümbritsevas maailmas pole kristlus just esikohal, aga väikerühmas saab üksteist kristlaseks olemise teel toetada. Teisi kuulates hakkame rohkem aru saama ka iseendast, õpime sõnastama asju, mida varem pole välja öelnud.

 

MIDA RÜHM TEEB?

Kord nädalas vaatame kogudusemajas videot „Tähendus Sõnade taga”. Vaja on üles seada vaid arvuti ja projektor, et saada osa Ilkka Puhakka piibliõpetussarjast Youtubes. Pärast võtame teelauas aega mõtete vahetamiseks kuuldu üle.

Õhtut viivad läbi koguduse ilmikliikmed. Õpetaja osaleb jõudumööda, otseseid kohustusi tal siin ei lasu.

*

Kord nädalas loeme kogudusemajas tekste palveraamatust. Süveneme nende sisusse nii üksteise kui ka kirikuisade mõtteid kuulates. Väljaöeldu võetakse kokku pabertahvlil. Mõttevahetus on nii sügav, et polegi mahti tunda puudust suupistelauast, mida veevärgita majas oleks keerukas korraldada.

Õhtut juhib ilmik; vaimulik osaleb tagaplaanile hoides.

*

Naiste piibli- ja palvegrupp on koht, kus inimesed avanevad. Siin saab jagada ja küsida. Ka muidu vaiksed inimesed hakkavad särama, välja tuleb väga huvitavaid asju!

*

Jagame rühmas, mida oleme vahepealsete päevade jooksul teinud ning kuidas on Jumal meid juhtinud. Meil on tagavaraks ka õppematerjal, aga vahel me ei jõuagi selleni – enne saab aeg juba sisukalt veedetud!

*

Kasutame osadusgrupis Rõõmusõnumiringi (www.gladtidings-bs.com/estonia/gtbs/index.shtml) materjale. Osa meie hulgast on juba aastaid koguduses, aga osa tunneb kristlust veel vähe. Selle materjali suunavad küsimused ei eelda varasemat piiblitundmist, vaid sobivad just esmatutvuseks evangeeliumiga.

*

Kindlates kohtades võiks kindlatel aegadel koguneda grupid, kuhu iga soovija saaks soovi korral minna. Need rühmad võiksid olla nagu AA-rühmad, kuid ei pea olema anonüümsed. See võiks olla koht, kus saab end argipäeviti vaimulikult laadida.

 

KUIDAS GRUPIGA ALUSTADA?

Grupi kokkukutsumiseks valmistudes on kõige olulisem endalt küsida: mis eesmärgil ma seda teen? Läbiviija vastutab Jumala ees kokkutulijate hingede eest, see pole niisama mäng! Liikumapanevaks jõuks saab olla iga hinge pääste soov.

*

Rühmajuhiks saamine on kristlasena kasvamise küsimus. Kas minus on vajalikul määral empaatiat inimeste suhtes?

*

Kui rühm  ei taha alguses kuidagi käivituda, siis ei tasu sellest veel meelt heita, vaid käia ikka koos, kasvõi kahekesi. Palvetada ja Piiblit lugeda saab ju igal juhul!

*

Juht saab rahulikult arvestada sellega, et Jumal ise kõneleb kokkusaamise jooksul inimestega ning vastused esilekerkivatele küsimustele on osalejate sees olemas. Juhi hooleks jääb aidata neid vastuseid lihtsalt välja tuua. On nii julgustav kuulda, kuidas inimesed väljendavadki südamest asju, millest olen ise varem kuskilt lugenud!

 

KUIDAS GRUPP PÜSIMA JÄÄB?

Kogunemiste puhul tuleb toetuda Jumala sõnale ja palvele, mitte soovile, et „meil oleks tore”. Kui püüda teha vaid inimeste meele järele, siis ei jää kooskäimised püsima. Rühma juhtimiseski peab sisalduma risti kandmine, sest sellega kaasneb ka Jumala vägi. Saame toetuda üksnes Jumalale!

*

Koguduse kodugruppide juhid kogunevad ka omavahel rühmana, et koos koguduse kogenumate töötegijatega tegevust arutada ja küsimusi küsida. Selline hoolekanne tagab, et kodugruppide tegevus püsib koguduse kontekstis, et toimuva kohta on tagasiside nii alla- kui ka ülespoole.

*

Väikegruppides osalejaid tuleb jätkuvalt suunata ka koguduse jumalateenistusele, armulauale. Väikerühm pole koht, kus kujutada ette, et me oleme teistest paremad. Selline meeldetuletus hoiab koguduse terve ja ei teki „konkurentsi” teiste töövormide ega koguduse õpetajaga.

Avaldatud ajakirjas “Meie Misjon” suvi 2018

Järgmine motivatsioonipäev koguduste väikerühmade juhtidele toimub Tartus 8.09. Vaata rohkem siit

Meie Misjon – suvenumber on ilmunud

Misjonikeskuse ajakirja suvenumbris tuleb juttu koguduste väikerühmade juhtimisega seonduvast. Teada saab, miks pole olemas misjonäri ilma läkitajateta. Lugeda on tublidest välismaa noortest, kes meil misjonipraktikal käivad.

Perekond Keskinen jagab seekordseid uudiseid Peterburist. Heidame pilgu septembris Narvas plaanitavale – sel teemal on ka kaanepilt. Teoloogiarubriigis on vaatluse all meeleparandus ja ristimine kui jumalasuhte eeldused.

Juhtkirjas meenutab juhataja Leevi Reinaru meie tõotust leeripühal: „Jah, me tahame edasi elada ja kasvada selles usus, milles meid on ristitud ja mida oleme tundma õppinud – elada evangeelse luterliku kiriku liikmena koguduse keskel ning kuulata Jumala sõna ja osa võtta pühast armulauast, kuulutada head sõnumit Jumalast sõna ja teoga ning teenida oma kaasinimesi Jeesuse Kristuse eeskujul.”

Ajakiri saadetakse tellijatele tasuta, milleks teatage oma postiaadress aadressil mk@eelk.ee.

Autorid kirjutavad ja pildistavad vabatahtlikuna, aga küljenduse, trüki ja postitusega seotud kulude katmiseks vajame teie rõõmsaid annetusi:

SA EELK Misjonikeskus, Swedbank: EE482200001120254269 või SEB: EE551010602016015008.

Head lugemist – pdf versioon on siin!

Noorte piibli- ja misjonikursus algab septembris

EELK Noorte Piibli- ja Misjonikursus

  • tugevdab noorte kristlikku identiteeti ja piiblitundmist
  • õpetab Jumalat tundma ja teistelegi tutvustama
  • kasvatab teenima ligimest

Oodatud on 18–30 aastased, kel algteadmised kristlusest olemas.

Alustame EELK laagrikeskuses Talu (Harjumaal) septembris ja lõpetame pidulikult mais. Sügishooajal räägime Piiblist, Jumalast, Jeesusest ja Pühast Vaimust. Kevadel jõuame kogudusetöö teemadeni nagu hingehoid, juhtimine, diakoonia, jutlustamine, misjon jms. Siis saab end Jumalariigi töö praktikas proovile panna ja avastada oma andeid.

Kursust korraldab noortest koosnev tiim. Õpetavad teoloogid, vaimulikud ja misjonärid Eestist ja välismaalt. Õpe on eesti keeles: seminarid, palvused, vestlused, piiblikümblus ja praktilised harjutused. Iga kord antakse ka kodutöö.

Hind 90 €, EELK LNÜ liikmetele 80 € (õpetus, materjalid, majutus, toit). Võib tasuda osade kaupa.

Osalemiseks saada vabas vormis enesetutvustus (kes oled, kust tuled, suhe kogudusega, mida kursuselt ootad) koordinaator Titta Hämäläinenile, kes vastab lisaküsimustele tel 5342 4277 või meilitsi titta.hamalainen@eelk.ee. Lisaks palu oma koguduse vaimulikul saata soovituskiri.

Õa 2018/19 nädalavahetused on:

21.–23.9

12.–14.10

9.–11.11

14.–16.12

11.–13.1.2019

8.–10.2

8.–10.3

12.–14.4

17.–19.5

Kohtumiseni Talus 21. septembril!