Category Page: Koolitamine

Konverents “Uus Testament: kirik ja misjon”

EELK Usuteaduse Instituudis Tallinnas (Pühavaimu 6) toimub 4. aprillil 2019 algusega kell 11.00 misjoniteemaline konverents.

Eesmärgiks on:
• Mõista ja tähtsustada kiriku misjoni piibellikke aluseid.
• Arutleda ning saada julgustust rakendada toimivaid misjoni praktikaid.
• Leida ja sõnastada ideid edaspidiseks tööks.

Loe edasi Usuteaduse Instituudi kodulehelt

Väikerühm – koos on parem

Kas Sina tead, mis on väikerühm? See on koos kasvamise koht. Väikerühm võib olla piibliring, palvering, naiste- või meestering, teemade ümber koondunud aruteluring jne, mille juhiks ja kokkukutsujaks ei pea olema vaimulik, vaid mida võivad viia läbi ka koguduse ilmikliikmed. Väikerühm käib koos, et kasvada lähemale Jumalale ning lähtub Jeesuse lubadusest: ”Kus kaks või kolm on minu nimel koos, seal olen mina nende keskel.” (Mt 18:20)

Kas Sina tahaksid alustada väikerühma oma koguduses, kuid ei tea, kuidas, ning tunned, et puudu on kogemusest? EELK Misjonikeskus on korraldamas minikonverentsi kõigile neile, kes väikerühmatööst rohkem teada sooviksid ning ka ise sellega ehk alustada tahaksid.

Konverentsil tutvustatakse väikerühma piibellikke aluseid, jagatakse isiklikke kogemusi, pakutakse juhtnööre alles alustavale väikerühmale ning vaadeldakse väikerühmatöö võimalikke väljakutseid. Samuti tutvustatakse mõnesid väikerühmale sobivaid materjale.

Kus ja millal konverents toimub? Ootame Sind 26. märtsil kell 18.00–21.00 Pirita kloostrisse.

Kava:

17.30 Tervituskohv ja väike amps

18:00 Avapalvus – Katrin-Helena Melder

18:10 Väikerühma piibellikud alused – Kaido Soom

18:45 Isiklikud tunnistused väikerühmas osalemisest

19:15 Praktiline kogemus väikerühmast – piiblitund

20:00 Paus ja materjalidega tutvumise võimalus

20:15 Väikerühma ABC: kuidas väikerühma alustada ja olemasolevate materjalide tutvustus – Helene Toivanen

20:30 Väikegrupp kui Jeesuse jüngriks olemine – Aivo Prükk

20:44 Ülistus, võimalus eestpalveks

20.55 Lõppsõna ja palve – Leevi Reinaru

 

Et teaksime arvestada osalejate arvuga kohvilauas ja ruumi paigutusel, palume oma osalemisest teada anda 17. märtsiks e-posti aadressil mk@eelk.ee või telefonil 646 4760.

Konverents on tasuta, kulud kannab Norra Misjoniselts.

Lisaküsimused: mk@eelk.ee või helene.toivanen@eelk.ee

 

Mina Jeesuse jüngriks? Kuidas? Miks? Kas tõesti kutsutud?

EELK Misjonikeskuse uusim koolitus Luuka 10 elustiil on julgustus igapäevaseks kutsumuseks Jeesuse järgijana, tema saadetud jüngrina (Mt 28:18).

Kellele?

Kõikidele, nii vaimulikele kui koguduse ilmikliikmetele.

Eesmärk?

Jeesus on andnud kõigile oma jüngritele misjonikäsu jagada rõõmusõnumit temast. Mida tähendab see tänapäeva maailmas neis olukordades, kus igapäevaselt viibime? Kas see võiks tähendada midagi muud, kui evangeeliumi kuulutamine sõnadega, mis on kutsumus vaid mõnedele? Milline on kristlase kuulutav elustiil? Koolitus julgustab ja annab suuna mõelda misjonitööst väga avaralt ning viisil, mida suudab teoks teha iga kristlane. See pole kitsalt mõistetud misjonitöö, vaid kristlase elustiil.

Kus?

16. veebruaril EELK Rakvere Kolmainu  koguduse ruumides

9. märtsil EELK Tallinna Lasnamäe palvelas, Pae 21

6. aprillil EELK Kuressaare Laurentiuse koguduse ruumides

Millal?

Laupäeval, kell 10:00 – 16:00

Kes?

Koolitajaks on Tartu Maarja koguduse õpetaja ja Soome Evangeelse Luterliku Ühingu (SLEY) misjonär Joona Toivanen.

Hind?

Osalustasu 10 eurot katab materjali ja lõunasöögi kulud.

Registreerimine:

10. veebruariks (Rakvere), 5. märtsiks (Tallinn, Pae palvekoda) ja 30. märtsiks (Kuressaare) aadressil helene.toivanen@eelk.ee või telefonil 5646 4135.

Kasvuaja koolitus tuleb taas!

EELK Misjonikeskuse koolitus Kasvuaeg pakub kasvu väikerühmatööst huvitatutele.

Kellele? Koolitus on mõeldud nii vaimulikele kui ilmikliikmetele, kes sooviksid täiendada oma oskusi koguduse väikerühma juhina. Väikerühma all mõeldakse jumalateenistusliku elu väljaspool toimuvaid kohtumisi (piiblitunnid, palveringid, naiste- ja meesteringid jne). See on koht kristlasena kasvamiseks, oma usu üle mõtisklemiseks ja selle sõnastamiseks, arutlemiseks, küsimiseks, ühiseks Piibli lugemiseks, palveosaduseks. Väikerühm on madala künnisega kohtumiskoht, kuhu saaks kutsuda ka neid, kes alles tutvuvad kristliku õpetusega.

Eesmärk? Koolitusel tutvutakse mahuka ja sisuka lihtsalt kasutatava materjaliga, mille põhjal suudab väikerühma kogunemisi alustada ja juhtida ka seda esmakordselt tegev koguduse liige. Õppematerjal jaguneb kuueks põhiteemaks:

  • Palve ja Piibel
  • Usuelu alused
  • Kristlasena kasvamine
  • Koguduse liikmeks olemine
  • Kristlaste ühine vastutus

Hingehoiukursus-Issanda jalajälgedes

Kasvuaja juhendajate õppepäevad sisaldavad praktilist õpetust materjalide kasutamisest ja ka vaimulikku osa. Koolituspäevadel arutletakse ühiselt teemade üle ja rakendatakse kuuldut ka praktikasse.

Kus? EELK Põlva Maarja koguduse ruumides.

Millal? 26. jaanuaril (I osa) ning 9.–10. veebruaril (II osa) kell 10:00 – 17:00.

Kes? Koolitajateks on Soome Rahva Piibliseltsi koolitajad Virpi Nyman ja Kristiina Nordman. Koolitus on tõlkega soome keelest eesti keelde.

Osalustasu 20 eurot katab materjalide ja lõunasöögi kulud. Võimalus ööbida koguduse ruumides, milles tuleks eelnevalt kokku leppida.

Registreerimistähtaeg 20. jaanuariks aadressil helene.toivanen@eelk.ee või telefonil 5646 4135.

EELK täiskasvanute piiblikursus ootab taas õppijaid

EELK täiskasvanute piiblikursusel Põltsamaa pastoraadis saadakse kokku aastas üheksal korral, reeglina kuu viimasel reedel-laupäeval (jaanuar- mai; august-november).

Alustame reede õhtul ja lõpetame laupäeva pärastlõunal, iga kord on kuus akadeemilist tundi loenguid. Reede õhtul on piiblitund. Aastas on kavas läbi võtta järgmised teemad:

religiooni mõiste ja arengusuunad, Piibel, Piibliraamatu kujunemine ja jaotus, Kolmainus Jumal ja mida Piibel ütleb Jumala kohta, ajalooline Jeesus ja Jeesuse õpetus, algkristlus, kiriku õpetus, kiriku ajalugu, konfessioonid, jumalateenistuse kord, kirikukalender, usuelu (vaimulik eluviis).

Läbiviijateks palume vastavate teemade kompetentsemad lektorid nagu Arne Hiob, Vallo Ehasalu, Urmas Nõmmik, Eenok Haamer, Peeter Paenurm, Kaido Soom, Jaan Lahe jne.

Kursuse maksumus kokku (9 kuud) on 315 eurot. Osavõtumaksu võib maksta ühe kuu kaupa (a’35 eurot).

Uus kursus alustab 25.-26. jaanuaril 2019.

Registreerimine kestab 21. jaanuarini telefonil 5624 6717 või e-mailil: markus.haamer@eelk.ee (Markus Haamer). Samas vastused lisaküsimustele.

Esimese poolaasta kava:

  • 25-26.01 – Minu ülesanne ristiinimesena Jumala loodud maailmas. 
  • 15-16.02 – Religiooni mõiste ja arengusuunad.
  • 29-30.03 – Piibel. Piibliraamatu kujunemine, jaotus.
  • 26-27.04 – Kolmainus Jumal. Mida Piibel ütleb Jumala kohta?
  • 24-25.05 – Ajalooline Jeesuse. Jeesuse õpetus. Algkristlus. 

Korraldavad EELK Misjonikeskus, EELK UI ja TÜ usuteaduskond, EELK Põltsamaa kogudus.

*

Kursuse on seni lõpetanud neli lendu, ühtekokku 80 õpilast. Mida andis kursus 2018. aasta osalejatele, sellest kursuslaste endi suu läbi:

Mari Põld (Juuru Mihkli): „Kursus avardas minu teadmisi ja arusaamisi mitmetest usundeid ja usku puudutavates küsimustes. Huvitavad olid omavahelised arutelud.“

Margit Teller: „Andis mahukaid teadmisi ja oskusi aktiivse kristlasena elamiseks, kasvavat indu Sõna uurimisel, kaaskristlaste armastavat tuge. Oma teemat sügavalt tundvatelt lektoritelt sai vastuseid oma kõhklustele ning küsimustele. Isikliku usuelu analüüsi ja peegeldamise võimalus.“

Anu Seppa (Tartu Pauluse): „Kursus oli julgustav ja vajalik  oma usuelu toetamiseks ja Piibli teemadega tegelemiseks. Andis uusi teadmisi erinevatest usu valdkondadest ja lähenemistest!“

Milvi Roots (Põltsamaa Niguliste): „Kursus oli väga huvitav. Andis uusi teadmisi. Sain juurde esinemisjulgust ja enese väljendamisoskust. Tutvusin väga armsate inimestega, kes on minuga „ühel lainel“. Äratas huvi Piiblit edasi uurima!“

Kaja Jalukse-Järvik (Juuru Mihkli): „Kõik ületas minu ootused – imelised päevad ja tunnid! Imelised kursusekaaslased ja imelised korraldajad. Täielik usus kasvamine koos loengu pidajate ja kursuslastega.“

Karis Kask (EEKBL Laitse kogudus): „Kursus andis mõistmise, kui oluline on aega veeta teiste kristlastega. Ühtne osadus andis tuge, jõudu ja teadmisi. Kõik lektorid rääkisid ka väga palju isiklikke kogemusi koos Jumalaga ja teinekord kõnetab just see kõige rohkem. Tekkis tugev perekonna tunne, mida me selles kiires maailmas väga vajame.“

Anne Uusväli (Põltsamaa Niguliste): „Kursus süvendas minu teadmisi ristiusust, andis uusi teadmisi Piiblist ja oskusi Piibli lugemiseks. Soovitan seda kursust, kuna kursuse toredad juhendajad Kalle ja Markus suudavad liita kursusel osalejad sõbralikuks ja musikaalseks grupiks. Huvitavad loengud sobivad ka mitteusklikele.

Kristi Jalukse (Juuru Mihkli): „Need reede õhtud ja laupäevad olid SÜNDMUSED, mis kosutasid hinge ja vaimu. Ma olen saanud uusi teadmisi, mis on mind tõesti valgustanud ning toonud kaasa muutusi minu ellu. Igaüks, keda kuulasin, täitis minu teadmistes suure lünga! Kõik oli suurepärane!“

Helgi Koho (Põltsamaa Niguliste): „Olen ikka oodanud neid nädalalõppe, millal olid kursused ja kahju oli nendest kordadest, kui osaleda ei õnnestunud. Soovitan seda kursust  ka teistele, selle mõnusa, sõbraliku ja erilise seltskonna pärast, kus kallistatakse üksteist, mida paljudes seltskondades ei tehta. Lektorid olid kõik meeldivad ja tasemel!“

Natalia Žurakovskaja (Juuru Mihkli): „Kursus andis kristlusest avara ülevaate, vastas paljudele küsimustele, pani mõtlema ja mõtisklema. Andis väga palju hinnalist informatsiooni. Jään ootama vilistlastele korraldatavaid loenguid!

Kokku (4 aasta jooksul) on Põltsamaa Piiblikursuse lõpetanud 80 inimest. Eranditult kõik on kinnitanud, et sedalaadi kursust on Eestimaal vaja! Seepärast pöördumegi taas kõigi lugejate poole, kutsudes teid osalema Põltsamaa Piiblikursuse V lennu töös.

 

Peatse kohtumiseni!

Tähendus Sõnade taga

Nõmmel Lunastaja kirikus (Õie 10) kõneleb 18.09; 2.10; 27.11; 11.12 kell 18.30–20.15 evangelist ja semiidi kultuuri asjatundja Ilkka Puhakka  teemal “Jeesus õpetajana”.

Saab ühiselt laulda, palvetada ja Piiblit uurida. Vestlust võib jätkata kohvitassi kõrval. Kulude katteks vaba annetus.

Õhtud on oikumeenilised, tere tulemast kõigile!