Category Page: Kuulutamine

Sõna ja muusika õhtu Tallinna Jaani kirikus

Tere tulemast Sõna ja muusika õhtule 03. veebruaril kell 18.00!
Õhtu saab olema täis kaasahaaravat muusikat, toredat koosolemist ja südant puudutavaid sõnu.
Piibliõpetust jagab Ilkka Puhakka, Soome evangelist, kes on tuttav Tähendus sõnade taga õhtutelt. Palveosa juhib Jukka Jämsen. Ta on vaimulik ja Soome evngeelse-luterliku kiriku Lapua piiskopkonna misjoniteoloog, kes on igal aastal noorte Piibli- ja misjonikursusel kõnelenud Püha Vaimu tööst, armuandidest ning palvetamisest.
Õhtut juhib tuntud gospelmuusik-helilooja Pekka Simojoki ehk ülistusmuusikat saame laulda koos Pekka Simojoki ja EtCetera kooriga. EtCetera koori muusikas kõlavad aafrika rütmid, mis on kombineeritud soome ülistusmuusikaga. Koor soovib oma eeskujuga julgustada igaühte meist kaasa laulma.
Oled südamest oodatud!

Ajakirja Meie Misjon talvenumber

Peatselt jõuab tellijaini misjonikeskuse ajakirja Meie Misjon talvenumber.

Juubeliaasta viimases lehenumbris tutvustab juhataja Leevi Reinaru keskuse põhitegevust. Teoloog Kaido Soom küsib, kuidas võetakse kirikus vastu jõulude ajal pühakotta sisse astujaid. Vaadatakse tagasi lõppenud järjekordsele EELK Täiskasvanute Piiblikursusele Põltsamaal ning esimesele L10T koolitusele Tallinnas.

Reisijutt on Hiinast, kus käisid Anu ja Juha Väliaho. Piibliõpetus on sügiseselt koolituselt “Piibli punane niit” Lasnamäel. Heidetud on pilk misjonäride sügisesele kohtumisele Sakus ning Misjonikoori juubeliaastale.

Tellida saab ajakirja telefonil 6464 760 või saates oma täpse postiaadressi e-posti aadressil mk@eelk.ee.

Tellijaile saadame lehe tasuta. Et see oleks võimalik, on oodatud annetused ajakirja trüki- ja postikulude katteks.

Väljaannet saab lugeda pdf kujul ka siit.

Ajakirja Meie Misjon sügisnumber on ilmunud

Oktoobris trükist tulnud ajakirja juhtkirjas suunab peapiiskop Urmas Viilma meie pilgud tulevikku, milleks on igavene elu. Misjoniteoloogia rubriigis õpetab Kaido Soom meid Kristuse tegusid tundma ja tegema. Ülevaade antakse EELK Misjonikeskuse 20 tegevusaastast ning vaadeldakse luterliku misjoni tugevusi.

Teada saab, millega tegelevad alates tänavusest sügisest misjonärid Liliann ja Hannu Keskinen Peterburis. Tutvustatakse koolitust L10T. Oma tunnistuse noorte piibli- ja misjonikursuse mõjust edasisele elule annab misjonikeskuse peasekretär ja Keila koguduse noortejuht Kadri Arikainen. Reisijutt räägib noortekonverentsist Palermos, kus käis Plussmeedia toimetaja Madis Kask.

Ajakiri peaks jõudma tellijateni misjonipühaks 22. oktoobril.

Meie Misjonit pdf-formaadis saab lugeda ka siit.

Hõimurahvaste palvepäev

Soome-ugri kristlaste koostööprogrammis “Hõimurahvaste Aeg” osalev EELK Misjonikeskus kutsub pühapäeval, 15. oktoobril kell 15  Tallinna Jaani kirikusse hõimurahvaste palvepäeva oikumeenilisele palvusele, kus kaasa teenivad Tallinna koguduste ja Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikute esindajad. Jutlustab pikaajaline hõimurahvaste misjonär Juha Väliaho ja muusikaga teenib EELK Keila Miikaeli koguduse soome-ugri laulurühm Sauelt.

HÕIMURAHVASTE PALVEPÄEVA LÄKITUS

Eesti Kirikute Nõukogu, Eesti Evangeelne Allianss ja Eesti Piibliselts kutsuvad üles pühapäeval, 15. oktoobril palvetama Eestimaa kirikute jumalateenistustel meie sugulasrahvaste pärast.

Apostel Johannes juhib meie tähelepanu sellele, et kes armastab Jumalat, peab armastama ka oma venda. Kristlastena kuulutame inimestele Jumala armastust, kes on oma Pojas Jeesuses Kristuses inimkonna lepitanud. Jumala lastena armastame oma Jumalat. Jumalat tõeliselt armastades ei tohi me aga unustada oma venda kui ligimest. Alles teda armastades tunnistame, et armastame Jumalat.

Hõimurahvaste palvepäeval saame oma armastust Jumala vastu kinnitada sellega, et palvetame oma vendade-õdede, meie hõimurahvaste eest. Mõelgem täna palves sugulasrahvastele Venemaal, Soomes, Ungaris ja mujal maailma eri paikades, aga ka Eestimaal. Palvetagem, et Jumala armastus puudutaks igat inimest, igat rahvast.

Jumala Vaim muudab meid kõiki üheks jumalarahvaks meie rahvusest hoolimata. Hõimurahvaste ühistöös on palju neid, kes oma armastusega Jumala ja inimese vastu on olnud meile eeskujuks. Oleme tänulikud, et Eestimaa kristlased on toetanud koguduste tööd, piiblitõlketööd, töötegijate koolitamist ja on kaasas veel paljudes tegevustes.

Jätkakem oma palveid, et paljude meie sugulasrahvaste palvesoovid saaksid vastatud ja me saaksime jätkuvalt väljendada oma armastust nii Jumala kui ka vendade vastu. Olgu meie ühine töö hõimurahvaste heaks Jumala õnnistuse ja Tema juhtimise all.

Jumala õnnistust soovides

Eesti Kirikute Nõukogu president Andres Põder

Eesti Evangeelse Alliansi president Mihkel Kukk

Eesti Piibliseltsi president Tiit Salumäe

Misjonipüha läkitus EELK kogudustele

Jeesus ütles: „Sa näed ju teda, see, kes sinuga räägib, ongi tema.“
Jh 9:37
Armsad õed ja vennad Kristuses!

Kristuse poolt antud misjoniülesanne on kristlasi ühendav vastutus. Maailmamisjonis räägitakse üha enam globaalsest kirikust ja koostööst, otsides ühiselt selgust kiriku identiteedile. Meie oleme üks osa Kristuse ülemaailmsest kirikust.
„Suured muudatused kirikute olukorras, murranguline periood misjonitöös ja ebakindel maailma olukord on sundinud kirikuid maailma erinevates piirkondades selgusele jõudma, mis on kiriku identiteet meie ajas, miks kirik on olemas ja mille või kelle jaoks… Kiriku muutumatu alus saab avalikuks tema apostellikus olemuses, mis toetub isiklikule tunnistusele: „… mida me oleme kuulnud, mida me oleme oma silmaga näinud, mida oleme vaadelnud ja mida meie käed on katsunud – seda me kuulutame Elu Sõnast.“ 1Jh 1:1“ (Risto Ahonen )

Nagu nägemise tagasi saanud inimesele ütles Jeesus: „Sa näed ju teda…“ nii on ka misjonitöö eesmärk tuua kogemuslik jumalatunnetus inimeste argipäeva ja kinnitada, et Jeesus on meile ligemal kui arvame.

Käesoleval aastal tähistab EELK Misjonikeskus 20. tegevusaastat. Tehtud tööle mõeldes saab olla väga tänulik Jumalale ja pühendunud töötegijatele. Tunnetame oma vastutust Jumala ja koguduste ees, kui pakume erinevaid koolitusi või programme, et usus kasvada ja evangeeliumit kuulutada.
Oleme andnud endast parima nende ressurssidega, mis meie kätte on antud.Tulevikku vaadates tahame misjonitööd pühendumusega edasi arendada. Suurim rõõm on see, kui oleme olnud kogudustele abiks ja oma kogemuste ning vahenditega tugevdanud koguduseliikmete usuidentiteeti.
Oleme väga tänulikud iga palvetaja ja annetaja eest, kes on aega ja majanduslikku abi andnud misjonitöö toetuseks!

Misjonipüha korjandusega soovime sellel aastal toetada Keila koguduse kirikupäevi „Kindel linn“, mis toimuvad 20-22.10.17.
Kutsume teid pidama kogudustes 22. oktoobril kiriku misjonipüha!

Palvetame maailmamisjoni töö ja misjonäride eest ning kirikute eest, kus kristlased kannatavad, et Jumal nende usku kinnitaks ja neid hoiaks!

Assessor Tauno Toompuu

Juhataja Leevi Reinaru

Peasekretäri kt Kadre Arikainen

Kirikupäevadest Keilas

Kirikupäevi tutvustades ütleb Keila koguduse õpetaja Marek Roots ajalehes Eesti Kirik, et see on hea võimalus kirik kohalikus kogukonnas nähtavamaks teha. „Keila on ju ainulaadne koht Eestis, mille lähistel on olnud võimas luterlik sümbol – Martin Lu­theri ausammas. Tänapäeval tähistab samba kohta infotahvel. Pole kadunud ka soov ausammas taastada. Nii tekkiski mõte tähistada reformatsiooni juubelit kirikupäevadega. Tegelik algus oli juba kevadel, kui avasime Harjumaa muuseumis reformatsiooni 500. aastapäevale pühendatud näituse.“
Kirikupäevade puhul peetakse silmas, et lisaks ajaloo meenutamisele oleksid need ka misjonipäevad, sellest ka koostöö misjonikeskusega.

Edasi loe siit: Kirikupäevad usule kutseks ja kinnituseks

 

Kirikupäevade tutvustavat videot näed siit: