Category Page: Kuulutamine

Narva kirikute päevad 2018

EELK Misjonikeskus koos EELK Narva Maarja koguduse jpt asjaosalistega on ette valmistamas Narva kirikute päevi, mis on plaanitud toimuma 28.–30.09. Kirikute päevade teemaks on EKNi aasta teema “Eesti usk”.

Päevade eesmärgiks on kuulutada linnarahvale head sõnumit Jeesusest ning tutvustada Narva kogudusi ja kirikuid. Korraldamises osalevad ka Narva õigeusu, katoliku, metodisti jt Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikute kogudused. Toimkonnas on esindajad Narva linnavalitsusest ja EKNist, EELK Misjonikeskuse töötegijad, EELK Narva koguduse juhid, töötegijad ja vabatahtlikud ning MPEÕK, EMK jt kirikute esindajad.

Püüame muuta koguduste elu ja tegevused nähtavamaks nii Narva linnas kui ka Ida-Virumaal, edendada koostööd Narva linna, asutuste, ettevõtete jt organisatsioonidega. Anname oma osa hea sõnumi kuulutamisse ja kutsume inimesi kirikutesse. Nädal varem algab ka Nelja Tuule ristirännak Narvas, mis on mõeldud inimestega suhtlemiseks ja nende kutsumiseks kirikute päevade sündmustele.

Suuremate ettevõtmiste orienteeriv kava:

R, 28.09

algavad päevad palvushommikusöögiga. Sellele on kutsutud piiskopid, Narva koguduste vaimulikud, ettevõtjad, kultuuritegelased ja poliitikud.

Pärastlõunal on kavas palverännak Narva kirikutesse ja hävinud kirikute asukohtadesse. Igas peatuspaigas loevad palveid eri koguduste esindajad.

Õhtul on avajumalateenistus Aleksandri kirikus. Päeva lõpetab palvus katoliikliku Püha Antoniuse koguduse saalis.

L, 29.09

algab hommikupalvusega MPEÕK Narva Issanda Ülestõusmise peakirikus. Pärast palvust pakub kohalik kogudus osalejatele kerge hommikusöögi. Järgneb piiblitund.

Päevaseks sündmuseks on konverents teemal “Eesti usk”. Ettekannetele järgnevad töötoad kolmes konverentsi keelerühmas. Samal ajal mängib nukuteater “Talleke” lastele piibliteemalist etendust.

Õhtune peajumalateenistus toimub Aleksandri kiriku suures saalis, kus laulavad Misjonikoor, kohalikud ansamblid ja saatebänd. Teenistusele on kutsutud viis piiskoppi kolmest kirikust. Tervituse ütleb Narva linnapea ja peakõne peab peapiiskop Urmas Viilma.

Õhtul esineb Kaarli koguduse noortekoor ja õhtu lõpetab noorteprogramm, mille on lubanud ette valmistada metodistid. Seal võiks olla kandev osa noorte tunnistustel, kuidas nad usu ja kiriku juurde on jõudnud.

P, 30.09

algab jumalateenistustega erinevates kirikutes ja kogudusetes. Aleksandri kirikus plaanime kuldleeripüha. Kuldleerilapsi õnnistab piiskop Tiit Salumäe. Lisaks viime hommikusel missal läbi talituse, millega omistatakse EELK Narva kogudusele Püha Neitsi Maarja nimi.

Kirikute päevad lõpetab jumalateenistus Aleksandri kiriku suures saalis.

Palume eestpalvetuge ja Jumala õnnistust 2018  Narva kirikute päevade ettevalmistamisele ja läbiviimisele!

Kevadine „Meie Misjon” on ilmunud

EELK Misjonikeskuse ajakirja värske number toob ära Leevi Reinaru muljed maailmamisjoni konverentsilt Tansaanias. Misjoniassessor Katrin-Helena Melder ammutab juhtkirjas inspiratsiooni koraalist „Kevad, sinu lävel seistes” ning misjonikomisjoni liige, teoloog Kaido Soom vaatleb ülestõusmist misjoni aspektist.

Kokku on võetud osalejate tagasiside kristliku eluviisi koolituselt L10T, samuti evangeelse ajakirja Pluss valmimisprotsess noorte vabatahtlike osalusel. Veebruaris 20. sünnipäeva tähistanud Misjonikoor heidab pilgu nii oma sünnile kui ka viimastele sündmustele. Misjonär Liliann Keskinen Peterburist jagab Ingeri kiriku uudiseid ning õpetaja Urmas Karileet tutvustab Narva kirikute päevade plaane septembriks 2018.

Ajakiri peaks tellijateni jõudma aprilli viimasel nädalal.

EELK Misjonikeskuse, koguduste ja partnerite koostööd peegeldav ning võimalusi tutvustav „Meie Misjon” ilmub neli korda aastas. Annetuste toel ilmuv väljaanne saadetakse EELK kogudustele ja tellijatele tasuta. Tellimiseks tuleb teatada täpne postiaadress aadressil mk@eelk.ee või tel 6464 760.

„Meie Misjonit” saab lugeda ka veebist

Leevi Reinaru käis misjonikonverentsil Tansaanias

Kirikute Maailmanõukogu korraldatav ülemaailmse misjoni- ja evangelismi konverents toimus tänavu 8.–13.03. Arushas, Tansaanias. Sellel sai võimaluse osaleda ka EELK Misjonikeskuse juhataja Leevi Reinaru.

Arusha piirkonnaga on Eesti seotud juba sadakond aastat, sest just seal töötasid meie misjonärid Evald Ovir, Karl Segebrock, Leonhard Blumer ja Aleksander Eisensmith. Kaks esimest on sinna maetud ning pilt on nende kalmu külastamisest.

Konverentsil vastuvõetud ametliku üleskutsega saab tutvuda ajalehe Eesti Kirik vahendusel siin.

Leevi Reinaru konverentsiteemalise juhtkirjaga Eesti Kirikule saab tutvuda siin.

Ilmunud on Pluss-ajakiri “Mina aitan Sind!”

2018.aasta kevadine Pluss teemal “Mina aitan Sind!” Milline on kristlase roll ja vastutus teiste aitamisel?

Ajakirjast saad lugeda: Laura Veisveer – teenib kaasa Mustamäe koguduses. Tenth Avenue North – gospelbänd Ameerikast. Peeteli Kiriku Sotsiaalkeskus. Lauri Pöör. Põltsamaa talvepäevad & Mattias Põldaru. Film: Maailma suurim showmees. Piiblitegelane Rutt. 7 Jeesuse õpetust. Piibliõpetus: Mina aitan Sind. Kuidas leinajale toeks olla?

Loodetavasti leiad just Sina endale siit põnevat lugemist!

Sul on võimalus endale või sõbrale tellida Pluss-ajakiri posti teel koju!
Tellimuse saab vormistada kodulehel www.plussmeedia.ee/tellimus või saates oma andmed pluss@plussmeedia.ee.

Ajakirja leiad veel:
EELK Misjonikeskus (Tehnika 115, Tallinn)
EELK Tartu Pauluse kirik ja raamatupood (Riia 27, Tartu)
Raamatupood Logos (Narva mnt 51, Tallinn)
-Oma kodukoha rahvaraamatukogust
-Oma kogudusest
Plussi toimetusest

Ajakirja üksiknumber maksab 2.49 ja aastatellimus 8 eurot.

Ajakirja on võimalik suuremas koguses osta ka kogudusele / noortegrupile, mille puhul kehtib erihind!

Varasemaid ajakirju saad lugeda: www.plussmeedia.ee/ajakiri

Loe Hea Sõnumiga Plussi ning jaga seda ka oma sõpradega!

Ajakirja Meie Misjon talvenumber

Peatselt jõuab tellijaini misjonikeskuse ajakirja Meie Misjon talvenumber.

Juubeliaasta viimases lehenumbris tutvustab juhataja Leevi Reinaru keskuse põhitegevust. Teoloog Kaido Soom küsib, kuidas võetakse kirikus vastu jõulude ajal pühakotta sisse astujaid. Vaadatakse tagasi lõppenud järjekordsele EELK Täiskasvanute Piiblikursusele Põltsamaal ning esimesele L10T koolitusele Tallinnas.

Reisijutt on Hiinast, kus käisid Anu ja Juha Väliaho. Piibliõpetus on sügiseselt koolituselt “Piibli punane niit” Lasnamäel. Heidetud on pilk misjonäride sügisesele kohtumisele Sakus ning Misjonikoori juubeliaastale.

Tellida saab ajakirja telefonil 6464 760 või saates oma täpse postiaadressi e-posti aadressil mk@eelk.ee.

Tellijaile saadame lehe tasuta. Et see oleks võimalik, on oodatud annetused ajakirja trüki- ja postikulude katteks.

Väljaannet saab lugeda pdf kujul ka siit.

Ajakirja Meie Misjon sügisnumber on ilmunud

Oktoobris trükist tulnud ajakirja juhtkirjas suunab peapiiskop Urmas Viilma meie pilgud tulevikku, milleks on igavene elu. Misjoniteoloogia rubriigis õpetab Kaido Soom meid Kristuse tegusid tundma ja tegema. Ülevaade antakse EELK Misjonikeskuse 20 tegevusaastast ning vaadeldakse luterliku misjoni tugevusi.

Teada saab, millega tegelevad alates tänavusest sügisest misjonärid Liliann ja Hannu Keskinen Peterburis. Tutvustatakse koolitust L10T. Oma tunnistuse noorte piibli- ja misjonikursuse mõjust edasisele elule annab misjonikeskuse peasekretär ja Keila koguduse noortejuht Kadri Arikainen. Reisijutt räägib noortekonverentsist Palermos, kus käis Plussmeedia toimetaja Madis Kask.

Ajakiri peaks jõudma tellijateni misjonipühaks 22. oktoobril.

Meie Misjonit pdf-formaadis saab lugeda ka siit.