Koguduse kasv

 

Koolitus koguduste juhtorganitele ja töötegijatele 

 

Koolitus tugevdab koguduse vaimuliku, juhatuse, nõukogu, töötegijate ning vabatahtlike oskust ühiselt koguduseelu heaks tegutseda.

Saadakse teadmisi kirikutööga seotud seadustikest, koostööst kohaliku omavalitsusega, arutletakse koguduse olemuse üle, rühmatöödes analüüsitakse nii konkreetse koguduse majandustegevust kui ka vaimulikku tööd ning iga kaastöölise rolli selles. Osalejatele on abiks materjalid.

Koolitus koosneb mitmest õppepäevast kogudustes kohapeal. Seda on võimalik korraldada nii ainult ühele kogudusele kui ka mitmele või kogu praostkonnale.

Varem kandis see õppevorm nime “Kiriku kaastööliste koolitus”.

Täpsem info kodulehelt: http://kaastoolistekoolitus.eelk.ee

Koolitus on EELK Misjonikeskuse ja Soome Kristlike Ärimeeste Liidu ühisprojekt.

 

Vabatahtlike kogudusekool

 

Tegemist on koguduses kohapeal läbiviidava õppeprogrammiga, mis valmistab huvilisi ette koguduse töös osalemiseks. Umbes kahe aastaga läbitava 32 teemaga materjali on koostanud õpetaja Juha Väliaho.

Esimesel aastal käsitletakse süvendatult Katekismuse teemasid. Teisel aastal tulevad sissejuhatus Piiblisse ja Usutunnistuskirjadesse, lühike kirikuajalugu ja praktilise kogudusetööga seotu: jumalateenistus, diakoonia, hingehoid, misjonitöö jne. Materjal sisaldab koduseid ülesandeid.
Programmi saab läbida ka kaugõppe teel.

Kontakt: Juha ja Anu Väliaho, tel 5664 1451, valiahod@gmail.com
Vaata kava siit

 

Kasvuaeg

 

”Kasvuaeg” aitab koguduse liikmel leida oma identiteeti ja kutsumust kristlasena ning kasvada lähemale Kristusele.

Koolituse materjali saab rakendada koguduses mitmel viisil: leerikoolis, piiblitunnis, kodugrupis jm. Tunnid sisaldavad vaimulikku õpetust, teema teoreetilist arutelu, omavahelist suhtlemist, õpitu praktikasse rakendamist ja juhtnööre koduste ülesannete lahendamiseks.

Misjonikeskus organiseerib õppepäevi neile, kes soovivad oma koguduses “Kasvuaega” läbi viia. “Kasvuaja” materjal on autoriõigustega kaitstud ja kogudused saavad seda Misjonikeskuse kaudu endale tellida.

Lisainfo: koordinaator Helene Toivanen, tel 5646 4135 helene.toivanen@eelk.ee

Järgmine Kasvuaja juhendajate koolitus toimub 2018. aastal.

Kogudusekool ”Kasvuaeg” on EELK Misjonikeskuse, Soome Rahva Piibliseltsi ja Soome Misjoniseltsi ühisprojekt.

Kiriku kaastööliste koolitus
Kogudusekool

 

Kkkoolitus