Visioon

„Kasvava koguduse võti on misjonitöö“

Toetame kogudustes tehtavat misjonitööd.

Julgustame koguduseliikmeid leidma oma identiteeti Kristuses ning oma eluga täitma misjonikäsku.

 

Misjonikeskuse põhikiri.

EELK Misjoni Arengustrateegia