In Kuulutamine

Narva kirikute päevad 2018

EELK Misjonikeskus koos EELK Narva Maarja koguduse jpt asjaosalistega on ette valmistamas Narva kirikute päevi, mis on plaanitud toimuma 28.–30.09. Kirikute päevade teemaks on EKNi aasta teema “Eesti usk”.

Päevade eesmärgiks on kuulutada linnarahvale head sõnumit Jeesusest ning tutvustada Narva kogudusi ja kirikuid. Korraldamises osalevad ka Narva õigeusu, katoliku, metodisti jt Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikute kogudused. Toimkonnas on esindajad Narva linnavalitsusest ja EKNist, EELK Misjonikeskuse töötegijad, EELK Narva koguduse juhid, töötegijad ja vabatahtlikud ning MPEÕK, EMK jt kirikute esindajad.

Püüame muuta koguduste elu ja tegevused nähtavamaks nii Narva linnas kui ka Ida-Virumaal, edendada koostööd Narva linna, asutuste, ettevõtete jt organisatsioonidega. Anname oma osa hea sõnumi kuulutamisse ja kutsume inimesi kirikutesse. Nädal varem algab ka Nelja Tuule ristirännak Narvas, mis on mõeldud inimestega suhtlemiseks ja nende kutsumiseks kirikute päevade sündmustele.

Suuremate ettevõtmiste orienteeriv kava:

R, 28.09

algavad päevad palvushommikusöögiga. Sellele on kutsutud piiskopid, Narva koguduste vaimulikud, ettevõtjad, kultuuritegelased ja poliitikud.

Pärastlõunal on kavas palverännak Narva kirikutesse ja hävinud kirikute asukohtadesse. Igas peatuspaigas loevad palveid eri koguduste esindajad.

Õhtul on avajumalateenistus Aleksandri kirikus. Päeva lõpetab palvus katoliikliku Püha Antoniuse koguduse saalis.

L, 29.09

algab hommikupalvusega MPEÕK Narva Issanda Ülestõusmise peakirikus. Pärast palvust pakub kohalik kogudus osalejatele kerge hommikusöögi. Järgneb piiblitund.

Päevaseks sündmuseks on konverents teemal “Eesti usk”. Ettekannetele järgnevad töötoad kolmes konverentsi keelerühmas. Samal ajal mängib nukuteater “Talleke” lastele piibliteemalist etendust.

Õhtune peajumalateenistus toimub Aleksandri kiriku suures saalis, kus laulavad Misjonikoor, kohalikud ansamblid ja saatebänd. Teenistusele on kutsutud viis piiskoppi kolmest kirikust. Tervituse ütleb Narva linnapea ja peakõne peab peapiiskop Urmas Viilma.

Õhtul esineb Kaarli koguduse noortekoor ja õhtu lõpetab noorteprogramm, mille on lubanud ette valmistada metodistid. Seal võiks olla kandev osa noorte tunnistustel, kuidas nad usu ja kiriku juurde on jõudnud.

P, 30.09

algab jumalateenistustega erinevates kirikutes ja kogudusetes. Aleksandri kirikus plaanime kuldleeripüha. Kuldleerilapsi õnnistab piiskop Tiit Salumäe. Lisaks viime hommikusel missal läbi talituse, millega omistatakse EELK Narva kogudusele Püha Neitsi Maarja nimi.

Kirikute päevad lõpetab jumalateenistus Aleksandri kiriku suures saalis.

Palume eestpalvetuge ja Jumala õnnistust 2018  Narva kirikute päevade ettevalmistamisele ja läbiviimisele!

Tags Clouds