In Kuulutamine

Narva kirikute päevad 2018

EELK Misjonikeskus koos EELK Narva Maarja koguduse jpt asjaosalistega on ette valmistamas Narva kirikute päevi, mis on plaanitud toimuma 28.–30.09. Kirikute päevade teemaks on EKNi aasta teema “Eesti usk”.

Päevade eesmärgiks on kuulutada linnarahvale head sõnumit Jeesusest ning tutvustada Narva kogudusi ja kirikuid. Korraldamises osalevad ka Narva õigeusu, katoliku, metodisti jt Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikute kogudused. Toimkonnas on esindajad Narva linnavalitsusest ja EKNist, EELK Misjonikeskuse töötegijad, EELK Narva koguduse juhid, töötegijad ja vabatahtlikud ning MPEÕK, EMK jt kirikute esindajad.

Püüame muuta koguduste elu ja tegevused nähtavamaks nii Narva linnas kui ka Ida-Virumaal, edendada koostööd Narva linna, asutuste, ettevõtete jt organisatsioonidega. Anname oma osa hea sõnumi kuulutamisse ja kutsume inimesi kirikutesse. Nädal varem algab ka Nelja Tuule ristirännak Narvas, mis on mõeldud inimestega suhtlemiseks ja nende kutsumiseks kirikute päevade sündmustele.

Kava (täieneb):

R, 28.09

kl 11 Piiblitund

kl 15 Palverännak hävinud kirikute asukohtadesse Narvas

kl 18 Kirikute päevade avamine Aleksandri kirikus

kl 20 Noorteprogramm

kl 20 Õhtupalvus Püha Antoniuse koguduse saalis

L, 29.09

kl 9 Hommikupalvus Issanda Ülestõusmise peakirikus.

kl 11 Piiblitund

kl 12 Konverents “Eesti usk” TÜ Narva kolledžis. Ettekannetele järgnevad töötoad kolmes keelerühmas. Samal ajal mängib nukuteater “Talleke” lastele piibliteemalist etendust.

kl 18 Pidulik jumalateenistus Aleksandri kirikus, kus laulavad koorid ja ansamblid.

kl 20 Kontsert sajast “Hoia, Jumal, Eestit!”

kl 21 Noorteprogramm

P, 30.09

Alates kl 9 Jumalateenistused kirikutes

kl 14 Kirikute päevade lõpetamine Aleksandri kirikus

Palume eestpalvetuge ja Jumala õnnistust 2018  Narva kirikute päevade ettevalmistamisele ja läbiviimisele!

Tags Clouds