Image Not Found

Daily Archives: 17.11.2016

Misjonikeskuse uus töötaja Helene Toivanen

Olen sündinud ja kasvanud Põhja-Eestis, kuid viimased kümme aastat elanud Tartus. Olen omandanud Tartu Ülikoolis magistrikraadi teoloogias religioonipedagoogika suunal ning töötanud viis aastat usundiõpetuse õpetajana: algselt väikese koormusega Kambja põhikoolis ning siis Tartu Soome koolis. Mu lapsepõlvekodu ei olnud kristlik, kuid vanemad on alati toetanud minu ja mu venna valikuid ning julgustanud meid otsima seda, mis

Misjonikeskuse uus töötaja Madis Kask

Sellest sügisest liitus EELK Misjonikeskuse rõõmsa kollektiiviga Madis Kask (20), kes asus abistama eelkõige Plussmeedia tegemistes. Madis on olnud Plussmeedias vabatahtlikuna juba üle kolme aasta. Senisteks ülesanneteks on peaasjalikult olnud foto- ja videotöö koordineerimine ja juhtimine. Kodukoguduses, EELK Rannamõisa koguduses moodustab ta osa sealset noortetööd korraldavast meeskonnast. Samuti tänavu sügisest on ta EELK Piibli- ja Misjonikursuse