Image Not Found

Daily Archives: 15.4.2020

Ajakirja Meie Misjon kevadnumber

Misjonikeskuse kevadise ajakirja juhtkirjas vaatleb misjoniassessor Katrin-Helena Melder tänavust eriolukorda kui katsumust ja õnnistustki, märkides: “Tänases kontekstis õpime me palju uut enda ja Jumala armu kohta.” Nii tema kui ka juhataja Leevi Reinaru peatuvad Luterliku Maailmaliidu dokumendil “Misjon kontekstis: uuenemine, lepitus, võimestamine.”   Professor Randar Tasmuth kirjeldab misjoni algust näidetega Jeesuse ja jüngrite tegevusest ning tutvustab