In Kuulutamine

Ajakirja Meie Misjon kevadnumber

Misjonikeskuse kevadise ajakirja juhtkirjas vaatleb misjoniassessor Katrin-Helena Melder tänavust eriolukorda kui katsumust ja õnnistustki, märkides: “Tänases kontekstis õpime me palju uut enda ja Jumala armu kohta.” Nii tema kui ka juhataja Leevi Reinaru peatuvad Luterliku Maailmaliidu dokumendil “Misjon kontekstis: uuenemine, lepitus, võimestamine.”  

Professor Randar Tasmuth kirjeldab misjoni algust näidetega Jeesuse ja jüngrite tegevusest ning tutvustab sügisel ilmuvat õpikut kristliku mõtteviisi ja praktika sünnist. Vaatame tagasi misjonikonverentsile “Sees või väljas”, kus vaeti üksikisiku ja kollektiivi rolli misjonitöös, ning mõtiskleme koos õpetaja Kaido Soomiga, mida kirikult vajatakse. 

Kannatava inimesega suhestumiseks annab teeviitu Püha Johannese Kooli konverentsi töötoas kuuldu. Plussmeedia noored jagavad intervjueerimise ja lugude kirjutamise töötoas õpitut.

Nagu tavaks, on sõnumid meie välismisjonäridelt. Pikemalt peatutakse nendele tugikoguduseks olemisel. Tutvuda saab ka uute Soome misjonäridega Lõuna-Eestis, perekond Oleniusega.

Lugeda saab ka siit pdf-ina.

 

Tags Clouds