In Koolitamine,Misjonikeskus

Algab täiskasvanute piiblikursus!

Alates 29-30. jaanuarist 2016 alustab SA EELK Misjonikeskus täiskasvanute Piiblikursuse teise hooajaga. Kursuse sihtgrupiks on huvilised alates 26. eluaastast, kes on huvitatud süsteemsest lähenemisest piibliõppele, osaduse kaudu usuelu tugevdamisest ning vaimsest kasvamisest.
Kokku saadakse kord kuus reedest laupäevani alates jaanuarist kuni novembrini EELK Põltsamaa Niguliste koguduse kiriklas. Juunis ja juulis peetakse suvevaheaega. Üheksal kogunemiskorral kuulatakse loenguid, osaletakse rühmatöödes, vestlusringides ning ühises palveosaduses.
Käsitletavad teemad:
Jaanuar (29-30.01) – Religiooni mõiste ja arengusuunad.
Veebruar (19-20.02) – Piibel. Piibliraamatu kujunemine, jaotus.
Märts (25-26.03) – Jumal. Mida Piibel ütleb Jumala kohta?!
Aprill (29-30.04) – Jeesuse maapealne elu. Jüngerlus.
Mai (27-28.05) – Jeesuse õpetus + algkristlus.

August (26-27.08) – Püha Vaim. Kiriku õpetus.
September (23-24.09) – Jumalateenistuse kord. Kirikukalender.
Oktoober (28-29.10) – Usuelu (vaimulik eluviis). Retriit. Palverännakud.
November (25-26.11) – Minu ülesanne ristiinimesena Jumala loodud maailmas.
Lektoriteks EELK Usuteaduse Instituudi ja Tartu Ülikooli usuteaduskonna õppejõud.

Ülesehitus
Kogunetakse reedel, 19:00 õhtusöögi laua taha, kus ühises vestlusringis jagatakse muljeid kursuse vahelisest ajast. Veel samal õhtul toimub ka esimene loeng 21:00 – 22.30 nn. „ööseminar”. Hilisõhtune loeng ei ole mitte niivõrd konspekteerimiseks, kui kaasamõtlemiseks ja ühiseks aruteluks. Teema valikul lähtutakse järgnevale päevale paigutatud peateemast.
Peale ööseminari on Taize õhtupalvus 22:40 – 22:55.
Laupäeva jäävad kaks toitlustuskorda (hommik ja lõuna) ning kolm 1,5 tunnist loengut. Teise päeva programm lõpeb armulauaga jumalateenistusega. Koju saab hakata suunduma kell 16:00!

Esimese lennu kogemustest võib öelda, et loengud huvitavate lektoritega ning osaduses viibimine teiste kristlastest õdede ja vendadega on andnud osalejatele tunnetatava annuse Püha Vaimu väge, mille toimel saab südamerahus pingeliste maailmaasjadega toime tulla, kuni järgmise kokkusaamiseni! Lisaks aitavad uued ja sügavamad teadmised Piiblist üles ehitada ja/või tugevdada vaimset vundamenti, millele saaks toetuda ja millest lähtuda kõik igapäevased tegevused nii kergematel kui ka raskematel eluperioodidel.
Kursuse maksumus on 35 eurot/kuu (kokku 9×35=315). Osavõtumaksu saab maksta ühe kuu kaupa. Kursuse korraldajad leivad, et kõik huvilised võiksid paluda toetust oma koguduselt kas osalise või täieliku kompensatsiooni saamiseks. Seda muidugi juhul, kui peale kursust ollakse valmis koolituselt saadud teadmisi ja kogemusi rakendama oma kodukoguduse elu aktiviseerimiseks.

Kursusele saab registreerida projektijuhi Kalle Kõiv’u meiliaadressil: kalle.koiv@eelk.ee. kuni 27.jaanuarini. Lisainfot saab telefonil 50 123 25.