Image Not Found

Category Page: Koguduse kasv

Noortejuhtide seminar

Koostöös EELK Laste- ja Noorsootöö Ühendusega korraldame EELK praegustele ja tulevastele noortejuhtidele mõeldud kaheaastast õppeprogrammi. Lisainfo: Joel Reinaru joelreinaru@gmail.com Loe rohkem siit

Koolitus koguduste juhtorganitele ja töötegijatele 

Koolitus tugevdab koguduse vaimuliku, juhatuse, nõukogu, töötegijate ning vabatahtlike oskust ühiselt koguduseelu heaks tegutseda. Saadakse teadmisi kirikutööga seotud seadustikest, koostööst kohaliku omavalitsusega, arutletakse koguduse olemuse üle, rühmatöödes analüüsitakse nii konkreetse koguduse majandustegevust kui ka vaimulikku tööd ning iga kaastöölise rolli selles. Osalejatele on abiks materjalid. Koolitus koosneb mitmest õppepäevast kogudustes kohapeal. Seda on võimalik korraldada nii ainult ühele kogudusele kui ka

Kasvuaeg

”Kasvuaeg” aitab koguduse liikmel leida oma identiteeti ja kutsumust kristlasena ning kasvada lähemale Kristusele. Koolituse materjali saab rakendada koguduses mitmel viisil: leerikoolis, piiblitunnis, kodugrupis jm. Tunnid sisaldavad vaimulikku õpetust, teema teoreetilist arutelu, omavahelist suhtlemist, õpitu praktikasse rakendamist ja juhtnööre koduste ülesannete lahendamiseks. Misjonikeskus organiseerib õppepäevi neile, kes soovivad oma koguduses “Kasvuaega” läbi viia. “Kasvuaja” materjal on autoriõigustega kaitstud ja kogudused saavad

Credo ehk Reis Usumaale

Ristiusu tutvustamine elulistest küsimustest lähtudes. Teemad: • Usumaa – kuidas seda tundma õppida?• Elu mõte – kuidas sellele jälile saada?• Usutakistused – kuidas nendega ümber käia?• Umbusalduse haigus – kuidas sellest terveneda?• Taevas maa peal – kuidas see meie jaoks avaneb?• Jumala algus meiega – kuidas saame kristlasteks?• Jumala truudus meie vastu – kuidas jääme

L10T

Mida tähendab Jeesuse järgimine igapäevaelus? Kuidas elada tõeks Jeesuse antud ülesannet ehk olla tunnistajaks ja kuulutajaks sellest, mis tema on teinud? Need on küsimused, mida paljud kristlased endale sageli esitavad. Luuka 10 elustiili koolitus (ingl. k. Luke 10 Transformation ehk L10T) on sündinud samadest küsimustest Lõuna-Aafrikas ning neile leitud vastustest Lk 10:1-11 põhjal. Koolituse eesmärk on