Category Page: Koolitamine

Väikerühmatöö materjale

Väikerühmatööle koguduses on palju erinevaid vorme ja pole üht ainsat õiget viisi! Iga väikerühm on erinev, sest osalejad koos teevad rühma ja lepivad kokku, kuidas nende rühm töötab.

Seetõttu on ka palju erinevaid materjale, mida väikerühmades kasutada saab.
Misjonikeskus tahab olla Sulle abiks materjalide leidmisel, mille oleme kokku koondanud ja jooksvalt täiendame.

Milliseid materjale on olemas väikerühma tööks?

Rõõmusõnumiring evangeeliumitest (tasuta): http://www.gladtidings-bs.com/estonia/gtbs/index.shtml?intro

CBS piibliringi juhised (tellimiseks): http://cbseesti.org/materjalid/

Kasvuaja materjal (tellimiseks): Misjonikeskus

Alfa kursuste võtmeraamat „Elu küsimused“, autor: Nicky Gumbel

“Tähendus Sõnade Taga” -videod: https://www.youtube.com/playlist?list=PLchoIRB6t5tQt7Ja_VD6pZojQ1SqjOqWi

Piibel kaanest kaaneni -raadiosaated: http://www.pereraadio.ee/uus/index.php?option=com_content&view=article&id=1000%3Apkk&catid=21%3Aarhiiv&Itemid=6

Teistes keeltes materjale:

Soome:
https://www.sley.fi/toiminta/raamattu-tutuksi/raamattupiirioppaat/
https://rll.fi/kategoria/vt/
https://rll.fi/kategoria/ut/
https://rll.fi/kategoria/ut-muut/
https://rll.fi/kategoria/ryhmamateriaali-vt/
https://rll.fi/kategoria/ryhmamateriaali-ut/

Inglise:
https://www.lcms.org/worship/bible-studies
https://scriptureengagement.ifesworld.org/wp-content/uploads/2013/10/smallgroupBiblestudymethods.pdf

Küsi rohkem infot ja abi: EELK Misjonikeskus,  646 4760, mk@eelk.e

Koguduserajajate konverents 1.11.2019

Reedel, 1. novembril toimus Tallinnas Kultuurikatla
Terrassisaalis koguduste rajamise konverents Eesti Läkitus 2019. Interkonfessionaalne konverents oli suunatud kõigile kirikujuhtidele ja koguduseliikmetele, kes on koguduserajamise teenistusega seotud. Eesti Läkitus 2019 eesmärgiks on luua keskkond, kus tekiks ja vormuks ühine koguduste- ning kirikuteülene visioon koguduste rajamiseks Eestimaal selle kaudu, et iga kirik saab teha tööd oma koguduste rajamise visiooni kallal.

Loe sündmuse kokkuvõtet ajalehest Eesti Kirik

Konverentsile olid kutsutud esinema Norra koguduserajajate võrgustiku looja Øivind Augland, Saksamaa Vabakiriku koguduste rajamise juht Dietrich Schindler ja Tartu ülikooli doktorant ning koguduserajaja Jakob Remmel. Konverentsi osalejatel oli võimalik õppida nende kogemusest ja praktilisel viisil omandatud teadmistest. Lisaks ettekannete kuulamisele oli aega ka meeskonnatööks, et iga kiriku juhid ja koguduserajajad saaksid töötada oma kirikuülese visiooni kallal.

EELKst osalesid konverentsil assessor Katrin-H. Melder, EELK Usuteaduse Instituudi dekaan, prof. dr. Randar Tasmuth, kiriku arengukava kooskõlastaja Annely Neame ja koguduste rajajad Saku, Saue, Mustamäe, Harkujärve ning Lasnamäe kogudustest.

Eesti Läkitus 2019 korraldajaks oli Koguduste Rajamise Ümarlaud (KRÜL), mis koondab koguduste rajamise eestvedajaid ning juhte Eesti suurematest evangeelsetest konfessioonidest.

Ajakava:

10:00 Sissejuhatus

09:50 kogunemine, hommikukohv

10:00 Tervitussõnad ja sissejuhatus päeva

10:30 Töö meeskondades

11:15 Kohvipaus 

11:30 I ettekanne – Dietrich Schindler

13:00 Lõuna 

14:00 II ettekanne – Jakob Remmel, tervitus Øystein Gjermelt
14:35 III ettekanne – Øivind Augland

15:15 Töö meeskondades

15:30 Kohvipaus 

15:45 Töö meeskondades

16:45 Meeskonnatöö tulemuste tutvustamine ja ühine palveaeg

18:00 Õhtusöök

Credo kursus

Kutsume osalema kursusel Credo 5. okt. Tallinnas hotellis L’Ermitage. Tegemist on Saksa luterlikust kirikust pärit õppematerjaliga, mis tutvustab ristiusu põhiküsimusi.

Kursus on suunatud täiskasvanutele, kes on valmis vastu võtma õppematerjali ning hakkama seda kasutama oma koguduses. Seda materjali on hea kasutada näiteks leeriõppes usu põhiküsimuste selgitamiseks.

Tunnustatud koolitajad Michael ja Merike Schümers Saksamaalt (Kurhessen Waldecki Ev. Lut. Kirik) viivad koolituse läbi eesti keeles, kuid materjalid on saadaval ka vene keeles.

Teemad, mida õppematerjal sisaldab, on kokku seatud nagu “reis usumaale”, kus vaadeldakse tõsiasju elust ja Piiblist:

• Usumaa – kuidas seda tundma õppida?
• Elu mõte – kuidas sellele jälile saada?
• Usutakistused – kuidas nendega ümber käia?
• Umbusalduse haigus – kuidas sellest terveneda?
• Taevas maa peal – kuidas see meie jaoks avaneb?
• Jumala algus meiega – kuidas saame kristlasteks?
• Jumala truudus meie vastu – kuidas jääme kristlasteks? • Jumala inimsõbralikkus – kuidas seda tähistada?
• Lõpujumalateenistus

1. oktoobriks eelregistreerunutele on koolitus tasuta. Kohtade arv on piiratud.

Lisateave:

Leevi Reinaru
tel. +372 56498724
e-post: leevireinaru@gmail.com

Noorte piiblikursus alustab septembris taas

EELK Noorte Piibli- ja Misjonikursus on mõeldud 18-30 aastastele. Korraldustiimi liige Kadre Arikainen tutvustab: „Siia tulevad noored kokku, et õppida rohkem tundma oma ristiusku, kolmainu Jumalat ja Tema tööd ning seda, kuidas saab Piibel olla meile elu leivaks. Püüame mitmekesisuse poole ehk iga seminari annab erinev õppejõud ning õpitule otsime me praktikas ka rakendust.”

Kokku saadakse kord kuus nädalavahetustel septembrist maini Kose koguduse pastoraadis. Üheksal kogunemiskorral õpitakse loengutes, rühmatöödes, vestlusringides ning ühises palveosaduses. Teha tuleb ka koduseid ülesandeid u 20 tundi kuus + kevadel praktika koguduses.

2019 / 2020 kursuse nädalavahetused on: 
27. – 29. september
25. – 27. oktoober
8. – 10. november
13. – 15. detsember
17. – 19. jaanuar
14. – 16. veebruar
13. – 15. märts
17. – 19. aprill
15. – 17. mai

Kursus saab teoks EELK Misjonikeskuse, Usuteaduse Instituudi, Laste- ja Noorsootöö Ühenduse ja koguduste koostöös. Siit saab kümme EAPd.

Registreeruda saab siin.

Jälgige ka infot kursuse Facebookis!

“Reede õhtupoolikul tullakse kokku ja kõik algab söögiga,” tutvustab lühidalt õppepäevade käiku Karl Bachmann, 2018/19 a. tudeng. “Järgnevalt räägime kodutööst. Edasi toimub õhtupalvus ning vaba aeg, mida kursusel on üsna piiratult.

Laupäevane hommikusöök algab 8.30. Järgneb piiblikümblus, kus analüüsime mõndasid kirjakohti kas endamisi või koos paarilisega, kasutades selleks erinevaid meetodeid. Edasi tuleb kolmeosaline seminar, kus vahel me lihtsalt kuulame, vahel aga töötame gruppides. Järgneb lõunasöök ja tegevus õues: lihtne liigutamine nagu võidu kelgutamine või mõni sportmäng.

Pärast teist seminariosa tulevad õhtusöök, õhtuprogramm ning palvus, mida korraldavad noored ise järgemööda tubade kaupa. Oleme jagunenud nimelt kasvurühmadesse, kus arutame vahepeal seminaride sisu ja üldse elu üle. Palvust võib korraldada oma valitud meetodil kas Taize stiilis, lihtsalt laulmisena, Jumala sõna kuulamisena – kuidas kunagi. Soovijaile on veel saun, lauamängud, toidujääkide söömine…

Pärast kolmandat seminari pühapäeval tagastame tagasisidelehed, mis meile jagatakse igal korral. Pärast lõunasööki läheme lõpetuseks kirikusse noorteteenistusele.”

Luukas 10 koolitus Mustamäel

Kellele? Kõikidele, nii vaimulikele kui koguduse lihtliikmetele. Eesmärk? Jeesus on andnud kõigile oma jüngritele misjonikäsu jagada rõõmusõnumit temast. Mida tähendab see tänapäeva maailmas neis olukordades, kus igapäevaselt viibime? Kas see võiks tähendada midagi muud, kui evangeeliumi kuulutamine sõnadega, mis on kutsumus vaid mõnedele? Milline on kristlase kuulutav elustiil? Koolitus julgustab ja annab suuna mõelda misjonitööst väga avaralt ning viisil, mida suudab teostada iga kristlane. See pole enam kitsalt mõistetud misjonitöö, vaid kristlase elustiil. 

Kus? EELK Mustamäe Maarja Magdaleena koguduses, aadressil Tammsaare tee 135, Mustamäe, Tallinn.  

Millal? Koolitus on kaheosaline ja toimub 6. ja 13. juunil kell 18-21. 

Kes? Koolitajaks on Tartu Maarja koguduse õpetaja ja Soome Evangeelse Luterliku Ühingu misjonär Joona Toivanen.

Registreerimine ja lisaküsimused helene.toivanen@eelk.ee või telefonil 5646 4135

Osalustasu 10 eurot katab materjali ja väikese snäki kulud. 

Vaata ka: koolituse tagasiside

Väikerühm – koos on parem

Kas Sina tead, mis on väikerühm? See on koos kasvamise koht. Väikerühm võib olla piibliring, palvering, naiste- või meestering, teemade ümber koondunud aruteluring jne, mille juhiks ja kokkukutsujaks ei pea olema vaimulik, vaid mida võivad viia läbi ka koguduse ilmikliikmed. Väikerühm käib koos, et kasvada lähemale Jumalale ning lähtub Jeesuse lubadusest: ”Kus kaks või kolm on minu nimel koos, seal olen mina nende keskel.” (Mt 18:20)

Kas Sina tahaksid alustada väikerühma oma koguduses, kuid ei tea, kuidas, ning tunned, et puudu on kogemusest? EELK Misjonikeskus on korraldamas minikonverentsi kõigile neile, kes väikerühmatööst rohkem teada sooviksid ning ka ise sellega ehk alustada tahaksid.

Konverentsil tutvustatakse väikerühma piibellikke aluseid, jagatakse isiklikke kogemusi, pakutakse juhtnööre alles alustavale väikerühmale ning vaadeldakse väikerühmatöö võimalikke väljakutseid. Samuti tutvustatakse mõnesid väikerühmale sobivaid materjale.

Kus ja millal konverents toimub? Ootame Sind 26. märtsil kell 18.00–21.00 Pirita kloostrisse.

Kava:

17.30 Tervituskohv ja väike amps

18:00 Avapalvus – Katrin-Helena Melder

18:10 Väikerühma piibellikud alused – Kaido Soom

18:45 Isiklikud tunnistused väikerühmas osalemisest

19:15 Praktiline kogemus väikerühmast – piiblitund

20:00 Paus ja materjalidega tutvumise võimalus

20:15 Väikerühma ABC: kuidas väikerühma alustada ja olemasolevate materjalide tutvustus – Helene Toivanen

20:30 Väikegrupp kui Jeesuse jüngriks olemine – Aivo Prükk

20:44 Ülistus, võimalus eestpalveks

20.55 Lõppsõna ja palve – Leevi Reinaru

Et teaksime arvestada osalejate arvuga kohvilauas ja ruumi paigutusel, palume oma osalemisest teada anda 17. märtsiks e-posti aadressil mk@eelk.ee või telefonil 646 4760.

Konverents on tasuta, kulud kannab Norra Misjoniselts.

Lisaküsimused: mk@eelk.ee või helene.toivanen@eelk.ee

Loe toimunust ajalehest Eesti Kirik