Category Page: Kuulutamine

Misjonitelk Viljandis 2020

Misjonikeskus korraldab EELK Kirikupäevadel Viljandis 3.-4.07 misjonitelki.

Telk saab olema avatud reedel ja laupäeval. Telgis saab tutvuda kiriku eri tegevuste ja tahkudega.

Andke osalemissoovist oma väljapanekuga teada Samuel Reinarule aadressil mk@eelk.ee. Samast saab lisainfot.Sügisene ajakiri Meie Misjon

Misjonipühaks ilmunud ajakirjanumbris vaatame tagasi kohtumisele meie Soome partneritega, Nelja Tuule ristirännakule Lasnamäel, loovuslaagrile LIFE augustis ning noorte piiblikursuse vilistlaste päevale.

Tutvuda saab kursusega Credo, mis õpetab nii kristlaseks saama kui ka jääma, ning vabatahtlik Pirjoga Soomest, kes töötab Torma koguduses. Meie välismisjonärid jagavad muljeid uutest elukohtadest. Juhtkiri ja teoloogiaülevaade osutavad võimalusele ka sügiskaamost hea sõnumi kuulutamiseks ära kasutada.

Tellijaile jõuab Meie Misjon postkasti. Tellimiseks saatke oma täpne postiaadress aadressil mk@eelk.ee.

Ajakiri saab ilmuda tänu annetustele trüki- ja postikulude katteks.

Ajakirja saab lugeda ka siit pdf kujul.

Õnnistatud misjonipüha 27.10!

EELK misjonipüha läkitus

Armsad vennad ja õed Kristuses!

Oktoobrikuu viimane pühapäev (27.10.19) on meie kirikus misjonipüha. See paneb küsima, mis on meie ülesandeks ja missiooniks. Vaevalt saab inimelu olla mõttekas ja viljakas ilma sellise orientiirita? Ka ühiskonnas otsitakse aina suurt sihti, rahvast ühendavat eesmärki – olgu selleks majandusedu, tugev kaitsevõime või oma keele ja rahvuse säilimine. Mis on selliseks sihiks aga kirikus? Mis on Jumala missioon?

Misjonipüha eelse nädala teemaks kirikukalendris on „suurim käsk”: „Kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.” (1Jh 4:21). Mida muud see tähendab kui väljapoole, kaasinimestele suunatud eluhoiakut? Jeesuse üleskutse armastada ligimest nagu iseennast sunnib meid seda, mida ise peame oluliseks ja heaks, jagama teistega. Kuidas on aga lugu meie usuga? Kas suudame ja oskame seda kaasinimestele edasi anda?

Tänavuse misjonipühapäeva teemaks kirikukalendris ongi just „usk ja uskmatus”. Päästva ja ühendava eluorientiirina on usk iga tõelise armastuse sügavaimaks sisuks. Kristuse antud armastuskäsul on seetõttu otsene side tema misjonikäsuga: „Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad!”(Mt 28:19) Evangeelium Jumala armastusest kuulub kõigile. Seetõttu on kirik olemuselt misjoneeriv ning ristiusust on saanud maailma suurim usuühendus.   

Ka meid on kutsutud hoidma evangeeliumi atra nii kodus, koguduses, oma rahva keskel ning kuni maailma äärteni. Ristirahvana oleme seda alati ka teinud. Meenutagem kasvõi Eestimaalt võrsunud misjonäre Evald Julius Oviri ja Karl Segebrocki, kes pälvisid märtrikrooni Ida-Aafrikas nimelt oktoobris 1896. Tõeline armastus tähendab ka riski- ja ohvrivalmidust. Kui vahel tundub, et Jumal on kusagil sulgenud ukse, on ta ometi teisal avanud akna.

Selline aken tulevikku on avatud ka meie kiriku jaoks! Esimese advendini kestev teema-aasta „Eesti usk”, mille Eesti Kirikute Nõukogu kuulutas välja seoses Eesti Vabariigi 100. aastapäevaga, on üleskutseks ja innustuseks, et püüaksime paremini näha kiriku võimalusi ja ülesannet kaasaja maailmas ning hoiaksime elavana ja sütitavana  usku, mis „võidab maailma ära”(1Jh 5:4). Suuremat missiooni vaevalt olla saab. Aidaku sellele kaasa ka misjonipüha!

Tänan kõiki, kes toetavad EELK Misjonikeskust ja meie kiriku misjonitööd lähedal ja kaugel, kes selle pärast palvetavad, selle heaks annetavad ja sellele sõna ning teoga kaasa aitavad.  Õnnistagu Jumal misjonivaimu ja missioonitunde kasvamist meie kogudustes ning rahva seas! Siis suudame ületada kõik raskused ning kanda head ja igavest vilja, nagu on tõotanud Jeesus: „Tulge siia, minu Isa õnnistatud, pärige kuningriik, mis teile on valmistatud maailma rajamisest peale!” (Mt 25:34).

+Andres Põder

Eesti Kirikute Nõukogu president

EELK Misjonikeskuse auesimees

Ilmunud on Pluss-ajakiri “Maast lahti!”

2019. aasta sügisene Pluss teemal “Maast lahti!” Kuidas tulla välja mugavustsoonist ja lasta Jumalal end juhtida?

Ajakirjast saad lugeda: Erika Lucia Huda – stjuardessina peal pool pilvi. Kristlik folkbänd: Vikel Sukkel. Life laager – loovus ja usk. Persoon: Isaac Agaba. Valguse Tee noortekad ja Johannes Vergi. Piiblitegelane: Jaakob. 7 kutsumist ja läkitust. Kuidas peaks kristlane suhtuma materiaalsusesse? Kui hea kaasreisija oled? Piibliõpetus Craig Hamerilt: Kuidas räägib Jumal meiega tänapäeval?

Loodetavasti leiad just Sina endale siit põnevat lugemist!

Sul on võimalus endale või sõbrale tellida Pluss-ajakiri posti teel koju!
Tellimuse saab vormistada kodulehel www.plussmeedia.ee/tellimus või saates oma andmed pluss@plussmeedia.ee.

Ajakirja leiad veel:
EELK Misjonikeskus (Tehnika 115, Tallinn)
EELK Tartu Pauluse kirik ja raamatupood (Riia 27, Tartu)
Raamatupood Logos (Narva mnt 51, Tallinn)
-Oma kodukoha rahvaraamatukogust
-Oma kogudusest
Plussi toimetusest

Ajakirja üksiknumber maksab 2.49 ja aastatellimus 8 eurot.

Ajakirja on võimalik suuremas koguses osta ka kogudusele / noortegrupile, mille puhul kehtib erihind!

Varasemaid ajakirju saad lugeda: www.plussmeedia.ee/ajakiri

Loe Hea Sõnumiga Plussi ning jaga seda ka oma sõpradega!

Misjonikonverents “SEES või VÄLJAS” 2019

Värsket pilku EELK misjonitööle pakub konverents SEES VÕI VÄLJAS 2019

L, 26.10 kell 10.30-17.30 Viimsi Püha Jaakobi kirikus
igale Kiriku liikmele – kantslist kuni tagumise pingini!

Loe sündmuse kokkuvõtet ajalehest Eesti Kirik

Kavas:

11.00 Palve ja sissejuhatus koos emeriitpeapiiskop Andres Põderi ja assessor Katrin-Helena Melderiga

11.20 Ettekanded:

 • Mika Vähäkangas (Lundi ülikool): “Kristluse globaalne ruum kaasajal ja tuleviku väljavaated” Vaata slaide (pdf)
 • Liina Kilemit (EELK Usuteaduse Instituut): “Kristlike kogudustega liitumise põhjustest tänases Eestis”
 • Randar Tasmuth (EELK Usuteaduse Instituut): “Hea sõnum läbi isiku ja organisatsiooni” Vaata slaide (pdf)
 • Jaakko Rusama (Helsingi Ülikool): “Transformatsioon globaalses kirikus” Vaata slaide (pdf)

14.30 Õpitoad

 • Ave Mölster (Norra Misjoniselts, Saku Toomase kogudus): Väikerühmatöö võimalused koguduses
 • Kaido Soom: Võimalused läbi ametitalituste
 • Ahti Kaera (KrIKi juht, Keila Miikaeli kogudus): Evangeeliumi isiklik jagamine
 • Triin Salmu (LNÜ juht): Noortetöö ja misjon
 • Annely Neame (Konsistoorium): Misjon EELK arengukavas
 • Leevi Reinaru (Misjonikeskuse juhataja): EELK kui kutsuv ja läkitav kirik
 • Joel Reinaru (Noorteevangelist, Lääne-Nigula kogudus): Palve osa usuelus ja teenimises

16.30 Sõna ja muusika palvus koos Misjonikooriga

Algab Nelja Tuule ristirännak

16.-22.09 kestab Lasnamäel misjonipraktika nädal, mille sarnast on misjonikeskuse toel korraldatud igal aastal mõnes Eesti piirkonnas. Nagu alati, on osalemas vabatahtlikud meilt, Venemaalt ja Soomest.

Mis teoksil, vaadake Lasnamäele rajatava püha Markuse koguduse kodulehelt.