Category Page: Kuulutamine

Ilmus ajakirja Meie Misjon sügisnumber

Lugeda saab nii teoloogiaõppejõu tööst Hongkongis kui ka EELK praostkondade nägemusest meie kiriku misjoniolukorra kohta; nii misjonäride suhtest oma läkitajatega kui ka misjonikeskuse suhetest oma koostööpartneritega.

Rohujuuretasandi tunnistustest saab teada, miks osaletakse Nelja Tuule ristirännakul ja huvitutakse kogudusekoolist “Kasvuaeg”. Lugeda saab Plussmeedia noorte osalemisest noortelaagris Norras ning juba kolmandast loovuslaagrist LIFE Läänemaal.

Vaimulikus sõnas tutvustame Jeesust hieroglüüfina. Juhtkiri soovib õnnistatud misjonipüha ning ajaloolugu räägib sündmustest 95 aastat tagasi Risti kihelkonnas.

Tellijaile saadame ajakirja tasuta. Tellida saab: tel 6464 760 või mk@eelk.ee, teatades oma täpse postiaadressi. Väljaannet saab lugeda ka veebist.

Meie kaasautorid kirjutavad vabatahtlikena. Ajakirja trükkimist ja postitamist saab toetada SA EELK Misjonikeskuse arveldusarvetele EE482200001120254269 (Swedbank) või EE551010602016015008 (SEB).

Misjonipüha läkitus EELK kogudustele

Jeesus ütleb: „Teie olete maa sool. Aga kui sool läheb läägeks, millega saab siis teha seda soolaseks? Ei see kõlba enam millekski muuks kui visata inimeste jalgade tallata.“ Mt 5:13

Armsad õed ja vennad Kristuses!

Tänase pühapäeva teema õpetab, et kristlase elu juurde kuulub usuvõitlus. Meid on kutsutud võitlema head ja innukat võitlust ja olema ustavad surmani. Milles võitlus seisneb?

Kristus on meid kutsunud järgima armastuse käsku ja see toob kaasa võitluse eelkõige meis endis, et Jumalat siiralt ja kindlalt usaldada. Jumalat usaldades ja Kristuse eeskuju järgi elades saavad kristlased maa soolaks ja valguseks – tõsiselt võetavaks tunnustäheks otsijatele ja kahtlejatele.

Kutsume täna üles mõtlema evangeeliumi kuulutamise peale. Rõõmusõnumi levitamise aluseks on iga kristlase elav osadus Jumalaga. Kui sa lähed täna kirikust, siis milline on sinu järgmine vaimulik sündmus? Kas alles jumalateenistus nädala pärast? Või ootab sind ees täna veel kodune õhtupalve, kirikukalendrist õhtuste kirjakohtade lugemine, tagasivaade tänasele päevale ja enese Jumala hoolde usaldamine enne uinumist?

Oleme palju kõnelenud iga kristlase misjonäriks olemisest. Tõesti, meil on igal ühel võimalik astuda konkreetseid samme selles suunas, et rõõmusnõnum Jeesusest Kristusest võiks tänases heitlikus maailmas olla tõsiseltvõetavaks võimaluseks igale inimesele, kes vajab oma ellu andestust, puhtaks saamist, sellest sündivat rahu ja elujulgust. Meie endi toimiv ja tegus suhe Jumalaga on parim tunnistus, mida meil on võimalik oma usu kohta anda.

Kirik pakub mitmeid võimalusi neile, kes soovivad usus veelgi süveneda. Edukalt toimib noorte misjonikursus, eelmisel aastal käivitasime piiblikursuse täiskasvanuile. Misjonikeskus, Usuteaduse Instituut, Laste- ja Noorsootöö Ühendus, Diakooniatalitus ning teised kiriku allasutused pakuvad mitmesuguseid kursuseid, seminare ja koolitusi, et ise usus kasvada ja teisi kasvule juhatada.

Osaleme siis esmalt innukalt oma koguduseelus ja võtame vastu kiriku pakutavaid võimalusi. Nii ei lähe sool läägeks ja Kristus ei jää meie kaasmaalastele tundmatuks.

EELK misjonikomisjoni ja Misjonikeskuse nimel soovime teile õnnistatud misjonipüha ja palume teie eestpalveid ja annetusi EELK misjonitöö edendamiseks.

Tauno Toompuu, EELK misjoniassessor

Leevi Reinaru, EELK Misjonikeskuse juhataja

Läkitus pdf kujul

Misjoni ja käsitöö laager

14.-15. novembril 2015 laagrikeskuses Talu loominguline tegevus naistele ja meestele, noortele ja vanadele!

EELK Misjonikeskus ja Tallinna Piiskoplik Toomkogudus kutsuvad kõiki käsitööhuvilisi kaheks päevaks Sakku saama juhtnööre ja proovima oma käega, kuidas saavad tühjadest kohvipakkidest poekotid või korvikesed ning kuidas pajuvitsad painduvad ingliteks või kaminapuude hoidjateks.

Meisterdama on oodatud ka lapsed koos vanema, vanavanema või ristivanemaga.

Laager algab laupäeval kell 12 ja lõpeb pühapäeval kell 15 algava jumalateenistusega Saku Toomase koguduses.

Osavõtumaks 24 eurot katab materjali, majutuse ja söögid. Lapsed 3-12 a soodushinnaga 19 eurot.

Registreerimine hiljemalt 9. novembril.

Lisainfo ja registreerimine:

Misjonikeskus: Kirsti Malmi, tel 5621 7575, kirsti.malmi@eelk.ee

Toomkogudus: Minna Nikki, tel 5687 9834, minna.nikki@eelk.ee

Plussmeedia noorte tiimipäev

Plussmeedia noored pidasid laupäeval, 12.septembril, tiimipäeva, et ühiselt valmistada järgmist Pluss-ajakirja. Tiimipäev oli väga vahva ja tegus nagu tavaliselt. 10-kesi koos tuli mitmeid loomingulisi ideid ajakirjale, mille teema hetkel veel saladuseks jätame. Plussmeedia tiimis osalevad noored erinevatest Eestimaa paikadest ja kogudustest.

Müügil tõsielujutustus “Kutsutud karjaseks”

 

Tuula ja Veikko leidis Hea Karjane Soomest Rootsi siirdunud lihtsate tehasetööliste seast. 1979 puhkenud ärkamise kaudu andis Jeesus neile uue elu ja taevaliku kutse, misjärel diakonissiks õppinud Tuula ja pastoriks õpppinud Veikko on teeninud Kristuse kirikut juba üle 30 aasta. Praegu on nad Eestis Misjoniühingu Rahu Sõna misjonäridena.
Tuula Määttä “Kutsutud karjaseks” on väga isiklik lugu kahe rootsisoomlase elukäigust ja hingemaastikest lapsepõlvest kuni pensionieani. Ausalt ja värvikalt on kirjeldatud nende kujunemist sulasteks Jumala tööpõllul.

Raamat on müügil hinnaga 5 € misjonikeskuses ning Pauluse poes Tartus.
Kogu müügitulu läheb Rahu Sõna misjonitööks Eestis.
Luterliku äratusliikumise Rahu Sõna misjonärid aitavad korraldada meie kogudustes traditsioonilisi kuulutustunde, külastavad kinnipeetavaid vanglates jms.

Esmakordselt ilmus teos mullu Soomes, kus teda müüdi samuti Eesti misjonitöö toetuseks hinnaga 15 €. Raamat sai seal väga hea vastuvõtu.
Eesti keelde on tõlkinud Urmas Oras.

Kirsti Malmi retk Siberisse

1.-14. aprillil 2015 külastas EELK rändlaulik, Soome Rahvamisjoni misjonär Kirsti Malmi koos kahe kaaslasega Siberi eestlasi Krasnojarskis, Minusinskis, Abakanis ning Jermakova, Šušenka ja Karatusa kandi külades. Kohtumised organiseerisid Ingeri Ev. Lut. Kiriku siinsed kogudused eesotsas Siberi praosti Ville Melaneniga.

Suetuki vaade

Kohalikust muusikapoest osteti kõigepeal kitarr, mille transport oleks osutunud kulukamaks ja mis jäi Ülem-Suetuki kogudusele. Saabumine nii vana kui uue kalendri ülestõusmispühade perioodiks võimaldas osa võtta erinevatest pidudest ja jumalateenistustest mitmel pool. Kohtumisi oli lisaks koguduse ruumidele raamatukogus, kultuurimajades ja Saksa luterliku koguduse kooriharjutusel.

Kirsti tõi kõikjal laulutervitusi Taevaisalt ning koos kohalikega koostati ülestõusmise tähenduse üle mõtiskledes ristikujulisi kompositsioone kividest, pajuokstest ja tekstiilist. Oli nii koguduse liikmeid kui neid, kes tulnud kauge külalise pärast koguduse ruumidesse esimest korda. Kirstil oli varuks ka mustkunsti kalduv trikk, kus katkilõigatud ja jälle terveks muutuva nööri abil näeb, kuidas Jeesus meie ühenduse Jumalaga jälle terveks teeb. See teema ei tundunud siin ülearune…

Seitsme küla vahel (Alam- ja Ülem-Bulanka, Motorskaja, Jermakova, Šušenka, Znamenka, Ülem-Suetuk) liiguti Nivaga, mis kordagi hätta ei jätnud.

Karatusas tutvuti muuhulgas poolelioleva kirikuehitusega, kus on taaskasutuses Alam-Bulanka vana, lagunenud kiriku palgid.

Ülem-Suetukis, kus veedeti ka kaks ööd, õnnestus muuhulgas tutvuda noorte öise tooreste munade hankimise kombega, mis meenutas meie mardi- või kadrijooksu.
Eesti keelt sai kasutada koos vene ja soome keelega. Eriti vanemal põlvkonnal oli eesti kõnekeel sujuv, ehkki lugemine olla venekeelse koolihariduse tõttu vaevalisem. Külakostiks oli kaasas peamiselt vaimulikke trükiseid (mh Kiriku Laulu- ja Palveraamatuid ja ajalehti Eesti Kirik, mida siin meeleldi loetakse) ning Tallinna Toomkoguduselt vilditud nukke pühapäevakooli elavdamiseks, mis leidsid kodu Karatusa koguduses.

Lahkumisel tõdeti, et kaks nädalat oli liiga lühike aeg saada kõikidega nii tuttavaks, kui oleks soovinud… Minusinski diakon Vjatšeslav Šadrin pani ette, et Eestist võiks siia keegi lausa mitmeks kuuks kogudusetööle appi sõita. Ka Vitali Lutšakov, Karatusa pastor tõdes, et vaimne pinnas misjonitööks on siin kivine. Eestist käib siin õpetaja jaanipäeviti emakeelseid jumalateenistusi pidamas, aga muidu on teenistused vene keeles.

Krasnojarski krai eestlased on siia tulnud juba 1800ndatel. Viimastel kümnenditel on nii mõnedki elanud ka Eestis, aga siis jälle tagasi pöördunud. Külades elatakse traditsioonilist maaelu kauni puhta looduse keskel. Ka Kirsti nimetas lisaks huvitavatele kohtumistele just siinset loodust ja maastikke, mis reisi meeldejäävaks tegid.
Reis sai teoks Soome Rahvamisjoni toetusel.