Category Page: Kuulutamine

Toivanenide kiri Myanmarist

Valminud on Helene ja Joona Toivaneni esimene kiri nende töö toetajatele ja huvilistele Eestis. Abielupaar Toivanen asus elama Myanmari augustis 2019, et aidata kaasa sealse luterliku kiriku töös.

Kirja saab lugeda siit pdf-ina

Meie Misjon ajakirja suvenumber

Misjonikeskuse väljaande Meie Misjon suvenumbris soovitatakse end kristluse teemadel harida, selleks et heaks misjonäriks saada. Põhjalikumalt tutvustatakse EELK Noorte Piibli- ja Misjonikursust, mis sügisel jälle uusi tudengeid ootab. Juttu tuleb pikemalt ühe piiblikursuslase praktikast: reisist Sambiasse. Lugeda saab ka noortetöötajate koolitusest Põlvas, mis sai teoks Soome praktikandi Taija vajadusest teha misjonipraktika lõputöö.

Välismisjoni rubriigis juhendatakse, kuidas olla misjonärile hea läkitaja. Perekond Keskinen kirjutab teelahkmel olekust Peterburi töös. Teada saab, kuidas vabatahtliku Laine tee on viinud mitmel aastal Siberisse eestlaste juurde. Organisatsioonist KrIK julgustatakse aga otsima just Eestile omaseid misjonitöö võimalusi.

Ajakirja saab tasuta tellida, kui teatate EELK Misjonikeskusesse oma täpse postiaadressi. Ajakirja autorid kirjutavad ja pildistavad vabatahtlikena, aga oleme tänulikud annetuse eest väljaande trükkimiseks ja postitamiseks.

Lugeda saab Meie Misjoni suvenumbrit ka siitsamast PDFina.

Nelja Tuule ristirännak Lasnamäel

EELK Misjonikeskuse igaaastane misjoninädal Nelja Tuule ristirännak toimub tänavu Lasnamäel 16.-22. septembril 2019.

Varasemate aastate tegevuste kohta vaata Nelja Tuule ristirännaku Facebooki lehelt.

Ootame ka seekord vabatahtlikke Eestist, Soomest ja Venemaalt. Plaanis on võtta kaasa hea tuju ja teenida Lasnamäe parkides ja paneelmajade vahel: osaleda talgutel, pakkuda sooja lõkkekohvi ja teed, viia läbi töötubasid, jagada helkureid ning kutsuda luteri kiriku üritustele Pae palvekojas ja 21. septembril Lindakivi kultuurikeskuses. Õpime üksteiselt rahvusvahelises seltskonnas ja palume üheskoos Jumala õnnistust Lasnamäe linnaosale ja inimestele.

Meeskonna toitlustamine toimub Pae palvekojas, vajadusel korraldame kodu- või ühismajutuse. Lasnamäel elajaid kutsume üles pakkuma kodumajutust kaugemalt tulevatele vabatahtlikele. 

Kas soovid osaleda vabatahtlikuna? Registreerimiseks kliki siia!
Majutust vajavatel palume registreerida hiljemalt 1. septembriks.

Misjonäridele kaasa elama!

Helene ja Joona Toivanen suunduvad sügisest kolmeks aastaks Myanmarisse. Esimene aasta kulub intensiivseks keeleõppeks. Järgnevail kahel õpetavad nad Myanmari väikese luterliku kiriku (Lutheran Church of Myanmar) teoloogilises instituudis ning korraldavad kogudustes usu põhialuste seminare, et toetada noore kiriku iseseisvuse ja identiteedi arengut.

Helene ja Joona, miks te olete viimasel ajal külastanud kogudusi Soomes ja Eestis?

Et kogudused võiksid misjonitööst kuulda ja näha selle tegijaid, on misjonäridel tore kohustus oma tugikogudusi külastada. Usun, et iga misjonäri jaoks on omakorda oluline kuulda julgustavaid sõnu ning teada, et tema töö eest palvetatakse! Rahalisest toetusest makstakse misjonäridele palka ja kaetakse elamise ning reisikulud. Suurem osa rahast, millega misjonitööd maailma eri paigus tehakse, tulebki kogudustelt ja eraisikutelt.

Mida tähendab olla läkitaja?

Kes on jaganud oma ande või oskuseid abivajajatega, teab, kui suurt rõõmu see võib pakkuda! Misjonitöö keskmes on veendumus, et iga inimene on seotud kõigi teistega ning oleme üks Jumala rahvas, kutsutud üksteist armastama ja teenima Jumalalt saadud armastuse ja andidega.

Kõik ei saa kolida kaugele välismaale misjonitööd tegema. Seetõttu ongi töös jaotus: ühed on läkitajad ja teised misjonärid. Läkitaja elab kaasa misjonäri elule. Misjonitöö, milles läkitajad saavad olla osalised, avab meid jumalariigi tõelisusele kogu maailmas ja suunab nägema teist inimest. 

Läkitaja ja misjonäri vahel võiks olla dialoog, nagu apostel Pauluse ja teda toetavate koguduste vahel oli.

Mida siis teha misjonäride heaks kas eraisiku või tugikogudusena?

1. Palveta. Eelkõige palume, et hoiaksite Myanmari luterlikku kirikut ja seal tehtavat tööd eestpalves. Ka võõrasse kultuuri sisseelamine ja uue keele õppimine võtavad palju energiat. On hea teada, et sel ajal on meid kandmas palvevõrgustik nii Eestis kui Soomes.

2. Ela kaasa. Hakkame kord kvartalis kirjutama kirju, mida palume edastada lugemiseks koguduse teadetetahvlil, Facebookis vm. Tugikogudused võivad levitada ja kasutada kirju vastavalt oma soovile. Inimestel on võimalus ka isiklikult liituda meie sõbralistiga ning saada uudiseid otse oma e-postkasti. Selleks võtke ühendust Helenega e-posti aadressil helene.toivanen@eelk.ee. Meid saab jälgida ka Instagramis või Facebookis lehel Toivaset missio.

3. Tee nähtavaks. Misjonitöö võiks olla nähtav koguduse erinevates tegevustes ja kogunemistel. Näiteks saab pühapäevakooli misjoniõpe hoopis ilmekam, kui rääkida päris inimestest; lapsed saavad meisterdada misjonäridele kaarte või saata videotervituse ning meie saame samaga vastata. Myanmari luterlikul kirikul on ka väike lastekodu, kus lapsed kindlasti rõõmustaksid sellise suhtluse üle!

Leerikoolis saaksime kohtuda Skype kaudu ning misjonihuvilised võivad koguneda temaatilises ringis.

4. Toeta. Palume leida jõukohane summa välismisjoni töösse panustamiseks. Selleks võib korraldada näiteks käsitöö müüki, kohvikut valla päevadel, oksjonit, loteriid, korjandust, annetusvõimalusest teavitada jne. Ühise eesmärgi nimel tegutsemine liidab koguduseliikmeid!

Annetused tuleb suunata SA EELK Misjonikeskuse välismisjonitöö kontole EE292200221071313929, SWEDBANK, SWIFT kood/BIC HABAEE2X. Kõik sinna laekuv tulu läheb Myanmaris tehtava töö heaks.

5. Pühendu. Jätkame EELK Misjonikeskuse senist praktikat, mille kohaselt sõlmib tugikogudus misjonikeskusega tugikoguduse lepingu.

Loe veel Toivanenide siirdumisest Myanmari

Kristlikud suvepäevad Soomes

Pakume pdf failis nimekirja Soomes toimuvatest misjoniorganisatsioonide, äratusliikumiste jt suvepäevadest koos linkidega. Mitmekeskise programmiga sündmused on avatud kõigile huvilistele, ka Eestist!

Ilmunud on Pluss-ajakiri “Minu arm”

2019. aasta suvine Pluss teemal “Minu arm”. Mida tähendab Jumala arm meie vastu ja kuidas paistab see välja minu elust?

Ajakirjast saad lugeda: Robert Bunder – Tartu Pauluse koguduse noortejuht. Uus muusikaprojekt: Sinu Auks. Komilased Eestis misjonireisil. Persoon: Mihkel Rehepapp. EMK Pärnu Agape noored ja Johanna-Margret Ojaots. Piiblitegelane: Sakkeus. 7 armutegu Piiblis. Kes hoiab mu hinge? Kuidas leida oma eluarmastus? Piibliõpetus Kristo Hüdsilt: Jumala arm.

Loodetavasti leiad just Sina endale siit põnevat lugemist!

Sul on võimalus endale või sõbrale tellida Pluss-ajakiri posti teel koju!
Tellimuse saab vormistada kodulehel www.plussmeedia.ee/tellimus või saates oma andmed pluss@plussmeedia.ee.

Ajakirja leiad veel:
EELK Misjonikeskus (Tehnika 115, Tallinn)
EELK Tartu Pauluse kirik ja raamatupood (Riia 27, Tartu)
Raamatupood Logos (Narva mnt 51, Tallinn)
-Oma kodukoha rahvaraamatukogust
-Oma kogudusest
Plussi toimetusest

Ajakirja üksiknumber maksab 2.49 ja aastatellimus 8 eurot.

Ajakirja on võimalik suuremas koguses osta ka kogudusele / noortegrupile, mille puhul kehtib erihind!

Varasemaid ajakirju saad lugeda: www.plussmeedia.ee/ajakiri

Loe Hea Sõnumiga Plussi ning jaga seda ka oma sõpradega!