Category Page: Toetamine

Täpsustus koostöö Soome partneriga

Jaanuari lõpus 2019 sõlmisid EELK Misjonikeskus ja Esikoiset RY Soomest koostöölepingu, mis täpsustab Soome jutlustajate tegevust Eestis.

Esikoiset RY on lestadiuslik äratusliikumine, mis tunnistab Piiblile tuginevat kristlikku usku, nagu see on sõnastatud kolmes vanakiriku usutunnistuses ja luterlikes usutunnistuskirjades.

Lestadiuslastest jutlustajad on külastanud Eesti kogudusi juba alates 1991. aastast. Peamiselt on käidud mõnepäevastel kuulutusreisidel Narvas, Rakveres, Pärnus, Võrus ja Saaremaal. Tänavu plaanitakse osalemist koguduste töös lisaks Tartus ja Vastseliinas. Lisaks Eestile ollakse aktiivselt abiks veel Venemaal Ingeri kiriku kogudustes.

Eestis järgivad Esikoiset RY töötegijad EELK kirikuseadust ning arvestavad kohalike koguduste vajadustega. Koostöö plaanimine, hindamine ja arendamine toimub ühiselt. Peamiselt osalevad soomlased jumalateenistuste läbiviimisel, palvekoosolekute korraldamistel, kodukülastustel, laste- ja noortetöös, diakoonia- ja õpetustöös.

EELK Misjonikeskusel on Soomes lisaks eelnimetatule veel üle kümne koostööpartneri.

Läkitajate rollist misjonitöös

Misjonikeskuse sarja Meie Misjon 2018. aasta maikuu saates Pereraadios (2.05 kell 20) käsitletakse misjonäri läkitajate nähtamatut, aga võtmetähtsusega rolli selles, et misjonär saaks võõrsil oma tööd teha ning sihtriigi elanikud selle vilju maitsta. Tuleb välja, et nii mõnessegi meie luterliku kiriku töölõiku panustab misjonäri kaudu veel sadu ja isegi tuhandeid kristlasi välismaalt, kelle osalust ja ligiolu me tavaliselt üldse ei hoomagi.

Praegu Sauel töötavad Anu ja Juha Väliaho on misjonipõldu kündnud veerand sajandit. Juha toob saates kõigepealt välja läkitamise alused apostel Pauluse misjonireiside näitel. Anu kirjeldab pooleteise kuu pikkust hiljutist reisi Soomes, kus anti 30 koguduses oma tegevusest ülevaade näituste ja esitluste kaudu. Kaasas olid ka koguduste liikmed Marimaalt ja Eestist, külastati koole ja toimus veel muidki kohtumisi. Kokku läbiti üle 6000 kilomeetri.

Norra Misjoniseltsi läkitatud Ave ja Magne Mölster tutvustavad, millest on norrakatel huvitav lugeda nende Eesti-teemalisest blogist. Norra külalistel on Sakus ja Mustamäel võimalus kohtuda kogudusega nagu algkiriku aegadel, kus igaüks koguduse ellu aktiivselt panustab, mida Norras on näha üha harvem ning kus ristitavate arv väheneb.

Soome Rahvamisjoni läkitatud Kirsti Malmi kirjeldab nii oma Soome toetajate kolmepäevast tegusat külaskäiku Lasnamäele kui ka Lasnamäe elanikega 12-osalise intervjuusarja koostamist, et siinse olustikuga ise rohkem tutvuda ja seda teistele tutvustada. Läkitajate teabega varustamiseks postitab Kirsti lisaks traditsiooniliste sõbrakirjade kirjutamisele pilte Instagrami ning on tänulik, kui kirjutatakse ka vastu.

Kirsti üks lähetaja, misjonisekretär Merja Rantakangas Sipoo kogudusest põhjendab, miks on misjonitöö toetamine nende jaoks loomulik: sest muidu ju kristlus ei leviks. Pildil on sipoolased koristamas haljasala Lasnamäel.

Kiriku noortemuusik Tero Ruotsala võtab Soome läkitajatega kohtuma minnes kaasa Eesti kolleege, et sõlmida sidemeid toetajate leidmiseks meie kirikutööle laiemaltki. Ta osutab sarnasustele misjonäride läkitamise ja sõpruskoguduseks olemise vahel ning avaldab lootust, et lähedastel, Pühast Vaimust juhitud inimsuhetel põhinev koostöö kogub Eesti ja Soome vahel järjest enam hoogu.

Saatesarja “Meie Misjon” saab tagantjärele kuulata Pereraadio arhiivist.

Misjoni seinakalender 2016

Kaunite piltidega kalender tutvustab Eesti kristlaste välismisjonit ja kutsub sellele kaasa elama.

Kalendri fotod on teinud misjonärid ise ning need toovad meieni erinevaid hetki teel olemisest. Igale kalendrikuule on lisatud julgustav piiblisalm ning palvesõnad, mida välismisjonitööle ning misjonäridele mõeldes Taevaisa ette kanda.

Kalendaariumisse on  märgitud olulisemad kirikupühad ja rahvakalendri tähtpäevad, nädalanumbrid, päiksetõusud ja -loojangud, kuufaasid ning suuremad üleriiklikud kristlikud sündmused.

Esimestel lehekülgedel tutvustatakse Eestist läkitatud välismisjonäre ning meie kristlaste algatatud MTÜde tegevusi Sambias, Etioopias ja Tais. Juttu tuleb ka misjonipõllust, mille Euroopas valitsev pagulaskriis toob Eestimaale.

Kalender on nüüd klamberkõites. Nagu eelnevatel aastatel, leidub ka käesoleva aasta kalendri tagakaane alaosas rippuva tasku küljest kalendrit välja andvate kirikute kontaktandmed ning pangarekvisiidid misjonitöö toetamiseks.

Kalendri hind on 3 eurot. Kogu tulu läheb misjoniprojektide toetuseks.

011kalender        02-misjoniklndr-2016

Käsitöölaager Talus

14.-15. novembril 2015 kogunes mõniteist suurt ja väikest käsitööhuvilist laagrikeskusesse Talu, et valmistada taaskasutus- ja looduslikest materjalidest esemeid koguduse advendilaada jms tarbeks.

Peateemaks oli kohvipakenditest koti punumine, mida õpetas Harriet Soomest, kus sellised esemed väljamüükidel misjonitöö toeks väga populaarsed on. Meilegi jõudnud üksikud kotid on pälvinud alati imetlevat tähelepanu, millest tuli mõte pakkuda nende valmistamise õpetust ka siin. Nüüd selguski nende suhtelisest kalli hinna põhjus: mahukas tööprotsess. Talus tehti see kõik läbi alates kottide pesemisest, lahtiharutamisest, kokkutriikimisest, ribadeks lõikamisest-voltimisest-õmblemisest ja punumisest.

Harjutada sai ka pajuvitstega ümberkäimist – Kirsti misjonikeskusest juhendas üsna lihtsate kalakeste ja veidi keerukamate inglite punumist, millest sai kätte esmase materjalitunnetuse, mis iseseisvalt edasi katsetama meelitab.

Meisterdamine haaras osalejaid ehk enamgi kui oodatud, aga jõuti arutada ka oma koha üle misjonitöös jms. Laager lõppes jumalateenistusega Saku Toomase kirikus.

Laagri korraldasid EELK Misjonikeskus ja Tallinna Toomkogudus.

 

Misjonipüha annetused

Misjonikeskusele on 10.11.15 seisuga laekunud misjonipüha annetusi 629.50 eurot. Suur tänu kõikidele annetajatele! Au olgu Jumalale!

Misjonipüha läkitus EELK kogudustele

Jeesus ütleb: „Teie olete maa sool. Aga kui sool läheb läägeks, millega saab siis teha seda soolaseks? Ei see kõlba enam millekski muuks kui visata inimeste jalgade tallata.“ Mt 5:13

Armsad õed ja vennad Kristuses!

Tänase pühapäeva teema õpetab, et kristlase elu juurde kuulub usuvõitlus. Meid on kutsutud võitlema head ja innukat võitlust ja olema ustavad surmani. Milles võitlus seisneb?

Kristus on meid kutsunud järgima armastuse käsku ja see toob kaasa võitluse eelkõige meis endis, et Jumalat siiralt ja kindlalt usaldada. Jumalat usaldades ja Kristuse eeskuju järgi elades saavad kristlased maa soolaks ja valguseks – tõsiselt võetavaks tunnustäheks otsijatele ja kahtlejatele.

Kutsume täna üles mõtlema evangeeliumi kuulutamise peale. Rõõmusõnumi levitamise aluseks on iga kristlase elav osadus Jumalaga. Kui sa lähed täna kirikust, siis milline on sinu järgmine vaimulik sündmus? Kas alles jumalateenistus nädala pärast? Või ootab sind ees täna veel kodune õhtupalve, kirikukalendrist õhtuste kirjakohtade lugemine, tagasivaade tänasele päevale ja enese Jumala hoolde usaldamine enne uinumist?

Oleme palju kõnelenud iga kristlase misjonäriks olemisest. Tõesti, meil on igal ühel võimalik astuda konkreetseid samme selles suunas, et rõõmusnõnum Jeesusest Kristusest võiks tänases heitlikus maailmas olla tõsiseltvõetavaks võimaluseks igale inimesele, kes vajab oma ellu andestust, puhtaks saamist, sellest sündivat rahu ja elujulgust. Meie endi toimiv ja tegus suhe Jumalaga on parim tunnistus, mida meil on võimalik oma usu kohta anda.

Kirik pakub mitmeid võimalusi neile, kes soovivad usus veelgi süveneda. Edukalt toimib noorte misjonikursus, eelmisel aastal käivitasime piiblikursuse täiskasvanuile. Misjonikeskus, Usuteaduse Instituut, Laste- ja Noorsootöö Ühendus, Diakooniatalitus ning teised kiriku allasutused pakuvad mitmesuguseid kursuseid, seminare ja koolitusi, et ise usus kasvada ja teisi kasvule juhatada.

Osaleme siis esmalt innukalt oma koguduseelus ja võtame vastu kiriku pakutavaid võimalusi. Nii ei lähe sool läägeks ja Kristus ei jää meie kaasmaalastele tundmatuks.

EELK misjonikomisjoni ja Misjonikeskuse nimel soovime teile õnnistatud misjonipüha ja palume teie eestpalveid ja annetusi EELK misjonitöö edendamiseks.

Tauno Toompuu, EELK misjoniassessor

Leevi Reinaru, EELK Misjonikeskuse juhataja

Läkitus pdf kujul