Category Page: Yleinen

Koguduserajajate konverents 1.11.2019

Reedel, 1. novembril toimus Tallinnas Kultuurikatla
Terrassisaalis koguduste rajamise konverents Eesti Läkitus 2019. Interkonfessionaalne konverents oli suunatud kõigile kirikujuhtidele ja koguduseliikmetele, kes on koguduserajamise teenistusega seotud. Eesti Läkitus 2019 eesmärgiks on luua keskkond, kus tekiks ja vormuks ühine koguduste- ning kirikuteülene visioon koguduste rajamiseks Eestimaal selle kaudu, et iga kirik saab teha tööd oma koguduste rajamise visiooni kallal.

Loe sündmuse kokkuvõtet ajalehest Eesti Kirik

Konverentsile olid kutsutud esinema Norra koguduserajajate võrgustiku looja Øivind Augland, Saksamaa Vabakiriku koguduste rajamise juht Dietrich Schindler ja Tartu ülikooli doktorant ning koguduserajaja Jakob Remmel. Konverentsi osalejatel oli võimalik õppida nende kogemusest ja praktilisel viisil omandatud teadmistest. Lisaks ettekannete kuulamisele oli aega ka meeskonnatööks, et iga kiriku juhid ja koguduserajajad saaksid töötada oma kirikuülese visiooni kallal.

EELKst osalesid konverentsil assessor Katrin-H. Melder, EELK Usuteaduse Instituudi dekaan, prof. dr. Randar Tasmuth, kiriku arengukava kooskõlastaja Annely Neame ja koguduste rajajad Saku, Saue, Mustamäe, Harkujärve ning Lasnamäe kogudustest.

Eesti Läkitus 2019 korraldajaks oli Koguduste Rajamise Ümarlaud (KRÜL), mis koondab koguduste rajamise eestvedajaid ning juhte Eesti suurematest evangeelsetest konfessioonidest.

Ajakava:

10:00 Sissejuhatus

09:50 kogunemine, hommikukohv

10:00 Tervitussõnad ja sissejuhatus päeva

10:30 Töö meeskondades

11:15 Kohvipaus 

11:30 I ettekanne – Dietrich Schindler

13:00 Lõuna 

14:00 II ettekanne – Jakob Remmel, tervitus Øystein Gjermelt
14:35 III ettekanne – Øivind Augland

15:15 Töö meeskondades

15:30 Kohvipaus 

15:45 Töö meeskondades

16:45 Meeskonnatöö tulemuste tutvustamine ja ühine palveaeg

18:00 Õhtusöök

Õnnistatud misjonipüha 27.10!

EELK misjonipüha läkitus

Armsad vennad ja õed Kristuses!

Oktoobrikuu viimane pühapäev (27.10.19) on meie kirikus misjonipüha. See paneb küsima, mis on meie ülesandeks ja missiooniks. Vaevalt saab inimelu olla mõttekas ja viljakas ilma sellise orientiirita? Ka ühiskonnas otsitakse aina suurt sihti, rahvast ühendavat eesmärki – olgu selleks majandusedu, tugev kaitsevõime või oma keele ja rahvuse säilimine. Mis on selliseks sihiks aga kirikus? Mis on Jumala missioon?

Misjonipüha eelse nädala teemaks kirikukalendris on „suurim käsk”: „Kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.” (1Jh 4:21). Mida muud see tähendab kui väljapoole, kaasinimestele suunatud eluhoiakut? Jeesuse üleskutse armastada ligimest nagu iseennast sunnib meid seda, mida ise peame oluliseks ja heaks, jagama teistega. Kuidas on aga lugu meie usuga? Kas suudame ja oskame seda kaasinimestele edasi anda?

Tänavuse misjonipühapäeva teemaks kirikukalendris ongi just „usk ja uskmatus”. Päästva ja ühendava eluorientiirina on usk iga tõelise armastuse sügavaimaks sisuks. Kristuse antud armastuskäsul on seetõttu otsene side tema misjonikäsuga: „Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad!”(Mt 28:19) Evangeelium Jumala armastusest kuulub kõigile. Seetõttu on kirik olemuselt misjoneeriv ning ristiusust on saanud maailma suurim usuühendus.   

Ka meid on kutsutud hoidma evangeeliumi atra nii kodus, koguduses, oma rahva keskel ning kuni maailma äärteni. Ristirahvana oleme seda alati ka teinud. Meenutagem kasvõi Eestimaalt võrsunud misjonäre Evald Julius Oviri ja Karl Segebrocki, kes pälvisid märtrikrooni Ida-Aafrikas nimelt oktoobris 1896. Tõeline armastus tähendab ka riski- ja ohvrivalmidust. Kui vahel tundub, et Jumal on kusagil sulgenud ukse, on ta ometi teisal avanud akna.

Selline aken tulevikku on avatud ka meie kiriku jaoks! Esimese advendini kestev teema-aasta „Eesti usk”, mille Eesti Kirikute Nõukogu kuulutas välja seoses Eesti Vabariigi 100. aastapäevaga, on üleskutseks ja innustuseks, et püüaksime paremini näha kiriku võimalusi ja ülesannet kaasaja maailmas ning hoiaksime elavana ja sütitavana  usku, mis „võidab maailma ära”(1Jh 5:4). Suuremat missiooni vaevalt olla saab. Aidaku sellele kaasa ka misjonipüha!

Tänan kõiki, kes toetavad EELK Misjonikeskust ja meie kiriku misjonitööd lähedal ja kaugel, kes selle pärast palvetavad, selle heaks annetavad ja sellele sõna ning teoga kaasa aitavad.  Õnnistagu Jumal misjonivaimu ja missioonitunde kasvamist meie kogudustes ning rahva seas! Siis suudame ületada kõik raskused ning kanda head ja igavest vilja, nagu on tõotanud Jeesus: „Tulge siia, minu Isa õnnistatud, pärige kuningriik, mis teile on valmistatud maailma rajamisest peale!” (Mt 25:34).

+Andres Põder

Eesti Kirikute Nõukogu president

EELK Misjonikeskuse auesimees

Nelja Tuule ristirännak Lasnamäel

EELK Misjonikeskuse igaaastane misjoninädal Nelja Tuule ristirännak toimub tänavu Lasnamäel 16.-22. septembril 2019.

Varasemate aastate tegevuste kohta vaata Nelja Tuule ristirännaku Facebooki lehelt.

Ootame ka seekord vabatahtlikke Eestist, Soomest ja Venemaalt. Plaanis on võtta kaasa hea tuju ja teenida Lasnamäe parkides ja paneelmajade vahel: osaleda talgutel, pakkuda sooja lõkkekohvi ja teed, viia läbi töötubasid, jagada helkureid ning kutsuda luteri kiriku üritustele Pae palvekojas ja 21. septembril Lindakivi kultuurikeskuses. Õpime üksteiselt rahvusvahelises seltskonnas ja palume üheskoos Jumala õnnistust Lasnamäe linnaosale ja inimestele.

Meeskonna toitlustamine toimub Pae palvekojas, vajadusel korraldame kodu- või ühismajutuse. Lasnamäel elajaid kutsume üles pakkuma kodumajutust kaugemalt tulevatele vabatahtlikele. 

Kas soovid osaleda vabatahtlikuna? Registreerimiseks kliki siia!
Majutust vajavatel palume registreerida hiljemalt 1. septembriks.

Misjonäridele kaasa elama!

Helene ja Joona Toivanen suunduvad sügisest kolmeks aastaks Myanmarisse. Esimene aasta kulub intensiivseks keeleõppeks. Järgnevail kahel õpetavad nad Myanmari väikese luterliku kiriku (Lutheran Church of Myanmar) teoloogilises instituudis ning korraldavad kogudustes usu põhialuste seminare, et toetada noore kiriku iseseisvuse ja identiteedi arengut.

Helene ja Joona, miks te olete viimasel ajal külastanud kogudusi Soomes ja Eestis?

Et kogudused võiksid misjonitööst kuulda ja näha selle tegijaid, on misjonäridel tore kohustus oma tugikogudusi külastada. Usun, et iga misjonäri jaoks on omakorda oluline kuulda julgustavaid sõnu ning teada, et tema töö eest palvetatakse! Rahalisest toetusest makstakse misjonäridele palka ja kaetakse elamise ning reisikulud. Suurem osa rahast, millega misjonitööd maailma eri paigus tehakse, tulebki kogudustelt ja eraisikutelt.

Mida tähendab olla läkitaja?

Kes on jaganud oma ande või oskuseid abivajajatega, teab, kui suurt rõõmu see võib pakkuda! Misjonitöö keskmes on veendumus, et iga inimene on seotud kõigi teistega ning oleme üks Jumala rahvas, kutsutud üksteist armastama ja teenima Jumalalt saadud armastuse ja andidega.

Kõik ei saa kolida kaugele välismaale misjonitööd tegema. Seetõttu ongi töös jaotus: ühed on läkitajad ja teised misjonärid. Läkitaja elab kaasa misjonäri elule. Misjonitöö, milles läkitajad saavad olla osalised, avab meid jumalariigi tõelisusele kogu maailmas ja suunab nägema teist inimest. 

Läkitaja ja misjonäri vahel võiks olla dialoog, nagu apostel Pauluse ja teda toetavate koguduste vahel oli.

Mida siis teha misjonäride heaks kas eraisiku või tugikogudusena?

1. Palveta. Eelkõige palume, et hoiaksite Myanmari luterlikku kirikut ja seal tehtavat tööd eestpalves. Ka võõrasse kultuuri sisseelamine ja uue keele õppimine võtavad palju energiat. On hea teada, et sel ajal on meid kandmas palvevõrgustik nii Eestis kui Soomes.

2. Ela kaasa. Hakkame kord kvartalis kirjutama kirju, mida palume edastada lugemiseks koguduse teadetetahvlil, Facebookis vm. Tugikogudused võivad levitada ja kasutada kirju vastavalt oma soovile. Inimestel on võimalus ka isiklikult liituda meie sõbralistiga ning saada uudiseid otse oma e-postkasti. Selleks võtke ühendust Helenega e-posti aadressil helene.toivanen@eelk.ee. Meid saab jälgida ka Instagramis või Facebookis lehel Toivaset missio.

3. Tee nähtavaks. Misjonitöö võiks olla nähtav koguduse erinevates tegevustes ja kogunemistel. Näiteks saab pühapäevakooli misjoniõpe hoopis ilmekam, kui rääkida päris inimestest; lapsed saavad meisterdada misjonäridele kaarte või saata videotervituse ning meie saame samaga vastata. Myanmari luterlikul kirikul on ka väike lastekodu, kus lapsed kindlasti rõõmustaksid sellise suhtluse üle!

Leerikoolis saaksime kohtuda Skype kaudu ning misjonihuvilised võivad koguneda temaatilises ringis.

4. Toeta. Palume leida jõukohane summa välismisjoni töösse panustamiseks. Selleks võib korraldada näiteks käsitöö müüki, kohvikut valla päevadel, oksjonit, loteriid, korjandust, annetusvõimalusest teavitada jne. Ühise eesmärgi nimel tegutsemine liidab koguduseliikmeid!

Annetused tuleb suunata SA EELK Misjonikeskuse välismisjonitöö kontole EE292200221071313929, SWEDBANK, SWIFT kood/BIC HABAEE2X. Kõik sinna laekuv tulu läheb Myanmaris tehtava töö heaks.

5. Pühendu. Jätkame EELK Misjonikeskuse senist praktikat, mille kohaselt sõlmib tugikogudus misjonikeskusega tugikoguduse lepingu.

Loe veel Toivanenide siirdumisest Myanmari

Noodiraamat “Taevaisa peopesal”

Ilmunud on Pekka Simojoe lastelaulude noodiraamat “Taevaisa peopesal”. Spiraalköites raamatus on kõigi 12 laulu sõnad ja noodid samanimeliselt CDlt, mis ilmus 2018. aasta lõpus.

Laulud on rõõmsameelsed ja  haaravad kaasa, aga samas panevad ka mõtlema. Tegemist on kogupere muusikaga, mille sõnum puudutab nii väikest last, teismeikka jõudnud noort kui ka nende vanemaid.

Noodiraamat on müügil Misjonikeskuses hinnaga 7 €. Müügil on ka CD “Taevaisa peopesal” hinnaga 10 €, kus neid laule esitab Hageri koguduse lastekoor.

Laulude sõnad on soome keelest eesti keelde tõlkinud koorijuhid Sigrid Põld ja Merle Liblik ning lastetöötaja Lia Kaljuste. Noodid kirjutasid Sigrid Põld ja Tero Ruotsala.

Noodiraamatu andsid välja EELK Misjonikeskus ja Muusikadei OÜ.

 

Sõna ja muusika õhtu Tallinna Jaani kirikus

Tere tulemast Sõna ja muusika õhtule 03. veebruaril kell 18.00!
Õhtu saab olema täis kaasahaaravat muusikat, toredat koosolemist ja südant puudutavaid sõnu.
Piibliõpetust jagab Ilkka Puhakka, Soome evangelist, kes on tuttav Tähendus sõnade taga õhtutelt. Palveosa juhib Jukka Jämsen. Ta on vaimulik ja Soome evngeelse-luterliku kiriku Lapua piiskopkonna misjoniteoloog, kes on igal aastal noorte Piibli- ja misjonikursusel kõnelenud Püha Vaimu tööst, armuandidest ning palvetamisest.
Õhtut juhib tuntud gospelmuusik-helilooja Pekka Simojoki ehk ülistusmuusikat saame laulda koos Pekka Simojoki ja EtCetera kooriga. EtCetera koori muusikas kõlavad aafrika rütmid, mis on kombineeritud soome ülistusmuusikaga. Koor soovib oma eeskujuga julgustada igaühte meist kaasa laulma.
Oled südamest oodatud!

  • 1
  • 2