In Koolitamine

EELK Noorte Piibli- ja Misjonikursus 2020/21

Noorte piibli- ja misjonikursus on mõeldud 16-29 aastastele, keda huvitab kristliku usu mõistmine ja selle tähendus oma elule, tervikpildi kujundamine Piiblist, Piibli rakendamine igapäevaelus ning üleüldse kasvamine kristlasena.

Kokku saadakse kord kuus nädalavahetustel Põltsamaa pastoraadis septembrist maini. Registreerimine ja lisainfo Kadre Arikainenilt aadressil: k.arikainen@gmail.com.

Esimene kogunemine on plaanis 18.09. Kokku üheksal kogunemiskorral õpitakse loengutes, rühmatöödes, vestlusringides ning ühises palveosaduses. Teha tuleb ka koduseid ülesandeid u 20 tundi kuus + kevadel praktika koguduses.

Teemad, mida kursusel käsitletakse, on: Piibel, selle tekkelugu ning Piibel kui meie igapäevane leib, Jumal, kolmainuõpetus, Jeesus, lunastusõpetus, käsk ja evangeelium, Püha Vaim ja armuannid, diakoonia ehk kaastundlik teenimine, usuelu hoidmine, misjon, sakramendid, jutlus ja jutluse ettevalmistamine, rühmadünaamika ja rühma juhtimine, enesejuhtimine, hingehoid ja palju muud. Vaata varasemate kursuste kohta sissekandeid ka meie blogist: eelkpmk.blogspot.com

Kursus saab teoks EELK Misjonikeskuse, Usuteaduse Instituudi, Laste- ja Noorsootöö Ühenduse ja koguduste koostöös.