In Koolitamine,Kuulutamine

Ilkka Puhakka õpetab Nõmmel ülestõusmisest

Kevadel saab Nõmmel taas kuulata Soome piibliõpetajat, semiidi kultuuri asjatundjat Ilkka Puhakkat sarjas „Tähendus sõnade taga”. Kokku neljal õhtul võetakse luubi alla  ülestõusmispühade sündmused.


Ilkka Puhakka (pildil) peab oma õpetajaks kaasmaalast Risto Santalat, kelle „jalgade juures“ õppimist ta 1970ndatel alustas. „Tema on minu rabi, nagu ütlevad juudid. Risto on nende keele ja kirjanduse uurimisele pühendunud nii sügavalt, et temaga konsulteerivad koguni rabid, kes tavaliselt kristlaste teoseid ei loe.“

Teiseks mõjutajaks nimetab Ilkka ameeriklasest kultuuriloolast ja teoloogi Kenneth E. Baileyt, kes on 60 aastat elanud Lähi-Idas ning tunneb sealseid keeli. „Paljusid asju saabki ainult õhust sisse hingata, kogeda ja tunnetada. Et mõista teises ajas, ruumis ja ühiskonnas elanuid, tuleb läbida pikk tee. Mulle tundub alles viimased 15 aastat, et olen hakanud midagi aduma semiidi rahvaste sisimast mõtteviisist.

Arusaamisvõime on seotud kultuuri ja keelega, harjumustega asju seletada. Euroopa keeled põhinevad hellenismist pärit loogikal ja mõistetel. Jeesuse keele aluseks on aga pilt, kus on olulised ka aistingud, tunne ja kogemus. Kui eurooplase arvates tuleb tunded ja teadmised hoida lahus, et esimesed viimaseid ei moonutaks, siis ida pool tunduvad asjad ebausutavatena, kui neis puudub tunne. Tähtsad on vanasõnad ja lood, öeldakse, et jutus peitub tõde. Lääne mõtteviisi järgi on tõde aga teoreetilises, loogilises lausestuses.

Evangeeliumist on Eesti kristlased alati aru saanud, ilma et nad teaks midagi semiidi rahvastest ega oskaks araabia, süüria, aramea või heebrea keelt,” jätkab särava evangelistina tuntud Ilkka. „Soovin midagi pakkuda neile, kes tahavad kaevuda sügavamale, mõista ka Jeesuse kaasaegseid.

Meile läänes on olnud tuntud nende Jeesuse jüngrite tee, kes läksid Jeruusalemmast Rooma. Aga osad jüngrid läksid ka itta, põhja ja lõunasse. Aastal 451 lahknesid ida ja lääne kiriku teed Halkedoni kirikukogu otsuste järel. Idakiriku õpetus jäi meile aina võõramaks, sealsed tohutud rikkused peitusid heebrea, araabia, süüria ja aramea keelte müüri taha. Hakkame alles nüüd aru saama, et araabia maailmas on tohutu hulk kristlasi, üle 60 miljoni, kelle traditsioon on juurtega islamieelses ajas. Oleme olnud siin läänes iseendaga nii rahul, et ei ole osanud neid isegi taga igatseda!”

Ilkkale on südamelähedane koostöö kõikide kirikutega. „Vanas Testamendis on palju sõnu, mis meile on tõlgitud kui „patt“. Üks peamisi tähendab meie vahele kasvanud vaheseina. Apostel Paulus ütleb, et Jeesus on lõhkunud meid eraldava vaenu vaheseina (Ef 2:14). Ma näeme taas üksteist, saame üksteisega rääkida, üheskoos nutta ja andeks paluda, jälle koos rõõmustada!”

Ülestõusmispühadest saab kuulda teisipäeviti, 21.02 ja 28.03 Nõmme Rahu kirikus (Võsu 5) ning 25.04 ja 23.05 Nõmme Lunastaja kirikus (Õie 10). Õhtud algavad kell 18.30. Sissepääs on vaba, võimalus on eestpalveks ning pärast pakutakse kohvi.

Lugu Ilkka Puhakkast ilmus ajakirjas Misjonifailid 2011 sügisel, kui “Tähendus sõnade taga” õhtud algasid. Siia kohandatud lühendatult.