In Kuulutamine,Misjonikeskus,Üldine

Ilmus ajakirja Meie Misjon sügisnumber

Lugeda saab nii teoloogiaõppejõu tööst Hongkongis kui ka EELK praostkondade nägemusest meie kiriku misjoniolukorra kohta; nii misjonäride suhtest oma läkitajatega kui ka misjonikeskuse suhetest oma koostööpartneritega.

Rohujuuretasandi tunnistustest saab teada, miks osaletakse Nelja Tuule ristirännakul ja huvitutakse kogudusekoolist “Kasvuaeg”. Lugeda saab Plussmeedia noorte osalemisest noortelaagris Norras ning juba kolmandast loovuslaagrist LIFE Läänemaal.

Vaimulikus sõnas tutvustame Jeesust hieroglüüfina. Juhtkiri soovib õnnistatud misjonipüha ning ajaloolugu räägib sündmustest 95 aastat tagasi Risti kihelkonnas.

Tellijaile saadame ajakirja tasuta. Tellida saab: tel 6464 760 või mk@eelk.ee, teatades oma täpse postiaadressi. Väljaannet saab lugeda ka veebist.

Meie kaasautorid kirjutavad vabatahtlikena. Ajakirja trükkimist ja postitamist saab toetada SA EELK Misjonikeskuse arveldusarvetele EE482200001120254269 (Swedbank) või EE551010602016015008 (SEB).