In Kuulutamine,Toetamine

Kas soovite saada sõbrakirja?

Misjonärid kirjutavad sõbrakirju. Miks just sellise, veidi nagu pealetükkiva nimega? Tahaks ju ikka ise otsustada, kes mu sõber on …?

1990ndate keskelt hakkasid Eestisse saatma oma tööst Marimaal jutustavaid kirju Anu ja Juha Väliaho. Adressaatideks olid nende toetajad Eestis küll koguduste kaupa, küll üksikult. Misjonikeskus vahendas neid. Sajandi vahetusest lisandusid Liliann Keskineni sõbrakirjad küll Mordvast, küll Omskist ja Peterburist. Lühemaajalisi kirjasaatjaid Eestisse on olnud veelgi. Võimalik, et need kirjad on senini alles neil, kes neid on saanud – nii kogudustel kui eraisikuil.

Täna tulevad uued eestikeelsed kirjad – ikka Liliann Keskinenilt, aga ka Joona ja Helene Toivaneilt. Ja Väliahod kirjutavad endiselt kirju Soome, kus on nende kauaaegsed toetajad, kellede abil sündis – kogudus koguduse järel – terve Uurali praostkond Ingeri luterlikus kirikus Venemaal.

Täna kirjutavad nad noore EELK Saue Pauluse koguduse (pildil) tegevusest. Kirjutavad soome keeles, sest lõviosa selle töö toest tuleb soomlastelt ja nood peavad teadma, mis seis koguduses valitseb. Hästi läheb! Üüripinnad on väikeseks jäänud, kavandatakse kirikuhoone ehitamist. Tänu toetusele töötab seal pühendunult ka hiljuti abiellunud Anna Makejeva, varem Mišina. Tema pulmas oli külalisi vähemalt seitsme rahva seast: eesti, mari, mokša, soome, vene, udmurdi, ukraina. Marilannast TÜ doktorant  Anna tegutses varem Väliahode ja nende toetajate abiga rajatud kogudustes Venemaal – sellest need sõbrad.

Nagu öeldud, vahendab misjonikeskus tänagi EELK ametlike misjonäride, Liliann Keskineni ja abielupaar Toivaneni sõbrakirju. Jah, just sellise nime all, mitte lihtsalt uudiseid, uudiskirju vm.

Riskite ehk teiegi olla misjonäride sõber – Jumala abiga? Tutvuge võimalustega misjonikeskuse kodulehel välismisjoni rubriigis ja lugege sealt misjonäride sõbrakirju!