In Koolitamine

“Kasvuaeg” kui tööriistakast

Märtsis saab Tartus õppida taas kogudusekooli “Kasvuaeg” läbi viima. Üks koolitaja, staažikas Arto Valkeapää Soome Rahva Piibliseltsist on Eestis kogudusekooli juhendajaid välja õpetanud juba alates 1990ndaist.

Arto, mida “Kasvuaeg” endast kujutab?

Kogudusekool „Kasvuaeg” on otsekui suur tööriistakast, kust saab võtta vajalikke riistu ehk erinevaid kursusi põhjalikust piibliõppest kuni hingehoiu ja palveelu käsitlusteni, kristliku elu paljude aspektideni. Õppida võib mitut moodi: iseseisvalt, väikerühmades või loenguvormis koguduseõhtutel. Kuue põhikursuse sees on väiksemad moodulid, mille seast võib valida sobivaid vastavalt koguduste ja koguduseliikmete vajadustele, kasvõi ühe või paari teema kaupa. Kogu „Kasvuaja” läbimiseks kulub tõenäoliselt mitu aastat, aeg ei saa olla eesmärk omaette – pigem on oluline teema sobivus antud olukorras.

Kes sobib koolitajaks?

Hea oleks, kui koolitaja on koguduse selline liige, keda usaldatakse, kel on kristlasena koguduses elamise kogemus endal olemas. Ta peab ise olema veendunud materjali paikapidavuses, tal peab nii endal olema soov Jeesust tundma õppida kui ka soov õpetada teisi Teda tundma. Teoloogidiplom pole oluline, oluline on pühendumisvalmidus. Koolitajaks ei sobi inimene, kes omab mingeid isiklikke veendumusi, mille edasikandumine võib kursuslastele halvasti mõjuda.

Hea oleks saada teatud pedagoogiline ettevalmistus, mistõttu antaksegi koolitajate õppepäevadel juhiseid, kuidas iga konkreetne inimene oma eeldustega võiks kursust läbi viia. Samuti tutvustatakse lühidalt arvukate kursuste sisu.

Uuenev ja muutumatu

Kursuse materjali võib ja tulebki kohalikele oludele kohandada, sest eestlased teavad ise kõige paremini, kuidas siin kursuse sisu edasi anda. Materjali vaadatakse Soomeski aeg-ajalt üle, et seal ei leituks näiteks vananenud või kuulajale arusaamatud näiteid ega väljendeid. Kaasajastatud on graafikat ning käsil on materjali digitaliseerimine, mis lubab tulevikus õppida ka veebi kaudu.

Üksinduses teemadesse süvenemine ei saa siiski kunagi asendada inimeste kokkutulemist. Vahetut kontakti kogudusekaaslastega vajame me kõik nii nüüd kui ka tulevikus. Ainus, mis ei muutu, on materjali aluseks olev Jumala sõna. Jeesus on endiselt päästja ja ka taevas oleme kord kõik koos!

Loe märtsis 2017 toimuvate õppepäevade kohta siit

Lugu avaldatud lühendatult ajakirjast Meie Misjon, sügis 2015. Foto on õppepäevalt Tallinna Toomkoguduses, koolitajaks Virpi Nyman.