In Koguduse kasv

Kasvuaeg

”Kasvuaeg” aitab koguduse liikmel leida oma identiteeti ja kutsumust kristlasena ning kasvada lähemale Kristusele.

Koolituse materjali saab rakendada koguduses mitmel viisil: leerikoolis, piiblitunnis, kodugrupis jm. Tunnid sisaldavad vaimulikku õpetust, teema teoreetilist arutelu, omavahelist suhtlemist, õpitu praktikasse rakendamist ja juhtnööre koduste ülesannete lahendamiseks.

Misjonikeskus organiseerib õppepäevi neile, kes soovivad oma koguduses “Kasvuaega” läbi viia. “Kasvuaja” materjal on autoriõigustega kaitstud ja kogudused saavad seda Misjonikeskuse kaudu endale tellida.

Kogudusekool ”Kasvuaeg” on EELK Misjonikeskuse, Soome Rahva Piibliseltsi ja Soome Misjoniseltsi ühisprojekt.