In Koolitamine

Kasvuaja koolitus tuleb taas!

EELK Misjonikeskuse koolitus Kasvuaeg pakub kasvu väikerühmatööst huvitatutele.

Kellele? Koolitus on mõeldud nii vaimulikele kui ilmikliikmetele, kes sooviksid täiendada oma oskusi koguduse väikerühma juhina. Väikerühma all mõeldakse jumalateenistusliku elu väljaspool toimuvaid kohtumisi (piiblitunnid, palveringid, naiste- ja meesteringid jne). See on koht kristlasena kasvamiseks, oma usu üle mõtisklemiseks ja selle sõnastamiseks, arutlemiseks, küsimiseks, ühiseks Piibli lugemiseks, palveosaduseks. Väikerühm on madala künnisega kohtumiskoht, kuhu saaks kutsuda ka neid, kes alles tutvuvad kristliku õpetusega.

Eesmärk? Koolitusel tutvutakse mahuka ja sisuka lihtsalt kasutatava materjaliga, mille põhjal suudab väikerühma kogunemisi alustada ja juhtida ka seda esmakordselt tegev koguduse liige. Õppematerjal jaguneb kuueks põhiteemaks:

  • Palve ja Piibel
  • Usuelu alused
  • Kristlasena kasvamine
  • Koguduse liikmeks olemine
  • Kristlaste ühine vastutus

Hingehoiukursus-Issanda jalajälgedes

Kasvuaja juhendajate õppepäevad sisaldavad praktilist õpetust materjalide kasutamisest ja ka vaimulikku osa. Koolituspäevadel arutletakse ühiselt teemade üle ja rakendatakse kuuldut ka praktikasse.

Kus? EELK Põlva Maarja koguduse ruumides.

Millal? 26. jaanuaril (I osa) ning 9.–10. veebruaril (II osa) kell 10:00 – 17:00.

Kes? Koolitajateks on Soome Rahva Piibliseltsi koolitajad Virpi Nyman ja Kristiina Nordman. Koolitus on tõlkega soome keelest eesti keelde.

Osalustasu 20 eurot katab materjalide ja lõunasöögi kulud. Võimalus ööbida koguduse ruumides, milles tuleks eelnevalt kokku leppida.

Registreerimistähtaeg 20. jaanuariks aadressil helene.toivanen@eelk.ee või telefonil 5646 4135.