In Kuulutamine,Välismisjon

Kirsi Vimpari on jälle Eestis

Soome Luterliku Evangeeliumiühenduse misjonär Lõuna-Eestis, Kirsi Vimpari alustab suve lõpul siin oma kolmandat tööperioodi. Vahepealne pool aastat Soomes oli mõeldud selle töö toetajatega kohtumisteks ja puhkuseks. Kirsi kirjutab neile nüüd muuhulgas nii:

“Oli hea tulla jälle koju Eestisse, tagasi Tartusse. Tore oli tunda sõprade- tuttavate rõõmu ja hoolimist, kui taas kokku saime. Praegu paistab, et mu kolmanda tööperioodi peatähelepanu suundub noortetööle.

Armsad läkitajad! Jätan teile eestpalveteemaks eriti just Lõuna-Eesti noored. Praegu toimuvad siin piirkonnas regulaarsed noorteõhtud ainult Tartu Pauluse koguduses. Tundub aga, et minu unistus noorsootöö laiendamisest hakkab tõeks saama, sest ka näiteks Valga praostkonna noortetöö eest vastatav Kristiina on unistanud sellest juba aastaid. Pilistvere noortepäevadel istusime sel teemal kokku ka värske misjonäri Olli Oleniuse ja Pauluse koguduse noortejuhi Robert Bunderiga. Jumal on andnud sama nägemuse juba mitmele ja nii saame seda Tema abiga tasahilju teoks tegema hakata.

Palvetes ja töö all on mõte minna koos Pauluse noortega edaspidi kord kuus külla mõnesse Lõuna-Eesti kogudusse noorteõhtule. Teeme algust, kutsudes kõiki septembri lõpus Pauluse noortepäevadele. Edasi võtab Pauluse noortejuhi teatepulga üle Eliise, kellele me teised saame uude rolli sisseelamisel toeks olla. Pidage Eliiset ja teisi noortejuhte oma palvetes meeles, kui vähegi jaksate ja meelde tuleb. Noortel on palju harrastusi ja tegemisi. Paljud neist on head ja kasulikud ning seda enam tuleks mõelda, kuidas oma aega kasutada. Mida saan teha ainult mina? Mille on Jumal usaldanud just minu hoolde või minu delegeerida? Keda on Jumal minu ellu toonud ja mida tahab Ta neile minu kaudu näidata?

Juuli keskel sain kolmandat korda osaleda Valga praostkonna lastelaagris Soontagal, kus oli umbes 50 noort. Seekord tegime koos ka veidi programmi ja kavatseme järgmine kord jätkata. Laagrid on suurepärane võimalus olla ühiselt Jumala sõna juures, suhelda, kaaslastest ja Jumala andidest rõõmu tunda, katsetada uusi asju ja leida uusi sõpru. Tunnen rõõmu ja tänu, et Valga praostkonna inimesed leiavad, et nende laagrite korraldamine on oluline. Paljudele lastele on see kohaks, kus esimest korda pühapäevakooli ja kogudusega kokku puututakse.

JäPel Pilistveres sain osaleda ühe päeva, misjärel läksin kaheks päevaks Võrru EEÜÜ suvelaagrisse. Üliõpilasi ei olnud laagris just palju, aga kohtumine nii nüüdsete kui ka varasemate korraldajatega (pildil) oli asjalik. Jätan ka üliõpilastöö teie eestpalvete hooleks. Palju on veel teha, et tegevus tõuseks kindlalt jalule ja selle juhtideks leiduks päris üliõpilasi.

Jane käest, kes järgmisest aastast üliõpilastööd vedama hakkab, saime ilusad flaierid tekstiga: „Minge kõike maailma, kuulutage evangeeliumi kogu loodule.” (Mk 16:15) Oli hea saada meeldetuletus Jumala kõige põhilisemast käsust, mis mindki on toonud siia maale, mis pole mu kodumaa. Ja siiski ongi kodu just seal, kuhu Jumal saatnud on. Ülesanne, käsk ja kutsumus jäävad ikka samaks. Praegu on mu kodu Tartus, kus saan Jumalalt saadud kutset teoks teha. Ning mitte omal jõul, mitte üksi – tõsi, vahel küll üksildasena, aga mitte üksijäetuna.

Mõni päev tagasi leidsin Päeva sõnadest Moosese sõnad Issandale: „Vaata, see rahvas on sinu rahvas.” Tundsin, kuidas see mu misjonikutsumust kinnitas: see rahvas on sinu rahvas, kelle pärast sa siin oled! Meil igaühel on Jumala plaanis koht, paistku see siis meile suur või väike, tundugu tähtsam või tühisem. Jumal võib teha igast asjast olulise, mõnele lausa elutähtsa. Ei tasu halvustada väikeste alguste päeva, vaid võtkem meile antud rõõm vastu nii enda südamesse kui edasi jagamiseks.”