In Kuulutamine

Kirsti Malmi kiri: Õnnistus sügavikust

Nagu kõik misjonärid, kirjutab ka Eestis töötav Kirsti Malmi oma toetajatele Soomes sõbrakirju. Augustis kirjutas praegu kodumaal viibiv misjonär, kes muidu töötab Lasnamäele rajatava koguduse juures, muuhulgas järgmist:

“Palavusest õhkav tervitus minu kodumaaperioodilt Soomes, suvilast järve ääres!

Ühel vaiksel õhtul lasksin jälle kalavõrku vette, nii 4-5 m sügavusele. Juhtus aga, et mu valitud võrgunöörid osutusid liiga lühikesteks ning ups – koos võrgu ja ankrukividega kadusid vee alla ka mõlemad võrgupoid. Vaatasin kaua nõutult hämarasse sügavikku, kus ei vilksatanud märkigi oranžidest lipukestest. Magama minnes palvetasin, et Jumal teeks imet ja tõstaks võrgu ise veepinnale.

Hommikul polnud võrgust endiselt jälgegi, aga pähe tuli mõte, et ehk annaks seda kuidagi välja traalida. Silm jäi pidama kanalisatsiooni puhastamise trossil, mille otsas oli väike konks. Lasksin paadi külge seotud trossi vette ja sõudsin üle võrgukoha. Ning saingi võrgu kätte! Olin Jumalale nii tänulik, ja ka selle eest, et võrgus oli pea poolekilone ahven ja kaks koha, üks neist lausa kahekilone!

Mida siit õppida? Esitaks: Jumal võib päästa ka lootusetus olukorras, mille me ise oma rumalusega oleme põhjustanud. Teiseks: Jumal kasutab teinekord üllatavaid vahendeid ja abilisi. Kolmandaks: sügavikust võib esile kerkida suur õnnistus.

Eeltoodud lugu julgustas mind, kui mõtlen tagasi tänavusele poolaastale kogudusetöös Lasnamäel. Kahjuks lõppes mind kodumaaperioodil asendama jäänud töötegija tööleping juba juulis. Oleme tänulikud selle ühise aja eest, mida mõjutasid ka koroonaviiruse ohust tingitud ootamatused. Usun siiski, et Jumal leiab vahendeid tõsta meid jälle sügavikust pinnale ja juhatada edasi. Jätan seega palveteemaks järjekordselt kohaliku töötegija leidumise Lasnamäele ning minu tööülesannete selginemise, kui ma novembris ka ise sinna tagasi lähen.

Väike rühm koguneb Lasnamäel muidu ikka kord nädalas ja Püha Vaimu koguduse vaimulikud peavad Pae palvekojas kaks korda kuus armulauaga jumalateenistusi. Juulis käisin ka ise korraks Tallinnas, et osaleda konfirmatsioonijumalateenistusel, mis viiruseohu leevendamiseks peeti seekord avaras Püha Vaimu kirikus. Suurepärane oli saada osa kolme täiskasvanu ja ühe väikelapse ristimisest ja öelda neile tere tulemast Lasnamäe koguduseperre. Soovime, et side meie vahel jääks püsima!”