In Kuulutamine

Kirsti Malmi retk Siberisse

1.-14. aprillil 2015 külastas EELK rändlaulik, Soome Rahvamisjoni misjonär Kirsti Malmi koos kahe kaaslasega Siberi eestlasi Krasnojarskis, Minusinskis, Abakanis ning Jermakova, Šušenka ja Karatusa kandi külades. Kohtumised organiseerisid Ingeri Ev. Lut. Kiriku siinsed kogudused eesotsas Siberi praosti Ville Melaneniga.

Suetuki vaade

Kohalikust muusikapoest osteti kõigepeal kitarr, mille transport oleks osutunud kulukamaks ja mis jäi Ülem-Suetuki kogudusele. Saabumine nii vana kui uue kalendri ülestõusmispühade perioodiks võimaldas osa võtta erinevatest pidudest ja jumalateenistustest mitmel pool. Kohtumisi oli lisaks koguduse ruumidele raamatukogus, kultuurimajades ja Saksa luterliku koguduse kooriharjutusel.

Kirsti tõi kõikjal laulutervitusi Taevaisalt ning koos kohalikega koostati ülestõusmise tähenduse üle mõtiskledes ristikujulisi kompositsioone kividest, pajuokstest ja tekstiilist. Oli nii koguduse liikmeid kui neid, kes tulnud kauge külalise pärast koguduse ruumidesse esimest korda. Kirstil oli varuks ka mustkunsti kalduv trikk, kus katkilõigatud ja jälle terveks muutuva nööri abil näeb, kuidas Jeesus meie ühenduse Jumalaga jälle terveks teeb. See teema ei tundunud siin ülearune…

Seitsme küla vahel (Alam- ja Ülem-Bulanka, Motorskaja, Jermakova, Šušenka, Znamenka, Ülem-Suetuk) liiguti Nivaga, mis kordagi hätta ei jätnud.

Karatusas tutvuti muuhulgas poolelioleva kirikuehitusega, kus on taaskasutuses Alam-Bulanka vana, lagunenud kiriku palgid.

Ülem-Suetukis, kus veedeti ka kaks ööd, õnnestus muuhulgas tutvuda noorte öise tooreste munade hankimise kombega, mis meenutas meie mardi- või kadrijooksu.
Eesti keelt sai kasutada koos vene ja soome keelega. Eriti vanemal põlvkonnal oli eesti kõnekeel sujuv, ehkki lugemine olla venekeelse koolihariduse tõttu vaevalisem. Külakostiks oli kaasas peamiselt vaimulikke trükiseid (mh Kiriku Laulu- ja Palveraamatuid ja ajalehti Eesti Kirik, mida siin meeleldi loetakse) ning Tallinna Toomkoguduselt vilditud nukke pühapäevakooli elavdamiseks, mis leidsid kodu Karatusa koguduses.

Lahkumisel tõdeti, et kaks nädalat oli liiga lühike aeg saada kõikidega nii tuttavaks, kui oleks soovinud… Minusinski diakon Vjatšeslav Šadrin pani ette, et Eestist võiks siia keegi lausa mitmeks kuuks kogudusetööle appi sõita. Ka Vitali Lutšakov, Karatusa pastor tõdes, et vaimne pinnas misjonitööks on siin kivine. Eestist käib siin õpetaja jaanipäeviti emakeelseid jumalateenistusi pidamas, aga muidu on teenistused vene keeles.

Krasnojarski krai eestlased on siia tulnud juba 1800ndatel. Viimastel kümnenditel on nii mõnedki elanud ka Eestis, aga siis jälle tagasi pöördunud. Külades elatakse traditsioonilist maaelu kauni puhta looduse keskel. Ka Kirsti nimetas lisaks huvitavatele kohtumistele just siinset loodust ja maastikke, mis reisi meeldejäävaks tegid.
Reis sai teoks Soome Rahvamisjoni toetusel.