In Koolitamine,Üldine

Kogudusekooli «Kasvuaeg» juhendajate õppepäevad

“Kasvuaeg” on mõeldud koguduse liikmetele, kes tahavad sügavamalt mõista, mida tähendab olla kristlane, kuuluda kogudusse, elada kristlasena ühiskonna keskel, kanda vastutust.

Koolitusel saadav materjal sobib kasutamiseks leeritöös, väikerühmas, piiblitundides jne.

Õppematerjal jaguneb kuueks põhiteemaks:

Palve ja Piibel
Usuelu alused
Kristlasena kasvamine
Koguduse liikmeks olemine
Kristlaste ühine vastutus
Hingehoiukursus-Issanda jalajälgedes

Need põhiteemad omakorda koosnevad moodulitest, mida saab vastavalt vajadusele kombineerida näiteks väikerühma, leerikooli, piiblitunni jm läbiviimiseks.

Tundides arutletakse teemade üle, suheldakse kaaslastega ja rakendatakse kuuldut praktikasse. Juhtnööre saadakse ka koduste ülesannete lahendamiseks.

Kogudusekooli “Kasvuaeg” tohib läbi viia ainult väljaõppinud juhendaja. EELK Misjonikeskus korraldab “Kasvuaja” juhendajate õppepäevi, kuhu on oodatud kas koguduste vaimulikud või need ilmikliikmed, kes on vaimuliku hinnangul sobivad oma koguduses või piirkonnas kogudusekooli juhtima. Vajalik on osaleda mõlemal päeval.

Koolitus toimub Tallinna Toomkirikus 26. septembril ja 21. novembril kl 9.30–17.
Koolituspäevade tasu on kokku 25 € sisaldades kohvipause, lõunasööke ja õppematerjale.
Küsimused ja registreerimine: Merle Liblik, merleliblik@gmail.com, tel 554 5727.
Registreerimise tähtaeg on 15. september.

Kogudusekool “Kasvuaeg” on EELK Misjonikeskuse, Soome Rahva Piibliseltsi ja Soome Misjoniseltsi ühisprojekt. Materjal on autoriõigustega kaitstud.

logo_kasvuaeg_2

PÄEVADE KAVA:

Kogudusekooli “Kasvuaeg”
I õppepäev 26. september 2015

EELK Tallinna Piiskoplik Toomkirik (Toom-Kooli 6, Tallinn)

kl 09:15 Registreerimine. Kohvilaud
kl 09:30 Tere tulemast!
Mis on Kasvuaeg?
kl 10:30 Materjali tutvustus: Pauluse kiri efeslastele
kl 11:35 Paus
kl 11.45 Kuidas täiskasvanud õpivad?
kl 12:15 Materjali tutvustus: Issand, õpeta meid palvetama (1)
kl 12:45 Lõuna
kl 13:15 Materjali tutvustus: Issand, õpeta meid palvetama (2)
kl 14:15 Kohvipaus
kl 14:30 Materjali tutvustus: Kõrvalkõndijana-hingehoiu kursus
kl 15:30 Materjali tutvustus: Räägime Jumala armastusest
kl 16:30 Kokkuvõte. Küsimused, vastused
kl 17:00 Lõpupalve

Koolitajad: Virpi Nyman ja Arto Valkeapää

Kogudusekooli “Kasvuaeg”
II õppepäev 21. november 2015

EELK Tallinna Piiskoplik Toomkirik (Toom-Kooli 6, Tallinn)

kl 09:15 Registreerimine. Kohvilaud
kl 09:30 Tere tulemast!
Materjali tutvustus: Luukas jutustab Jeesusest
kl 10:30 Materjali tutvustus: Minu isik (1)
kl 11:45 Paus
kl 11:55 Materjali tutvustus: Minu isik (2)
kl 12:45 Lõuna
kl 13:15 Materjali tutvustus: Minu koht koguduses (1)
kl 14:15 Kohvipaus
kl 14:30 Materjali tutvustus: Minu koht koguduses (2)
kl 15:30 Materjali tutvustus: Rühmajuhtide koolitus
kl 16:30 Kokkuvõte. Küsimused, vastused
kl 17:00 Lõpupalve

Koolitajad: Virpi Nyman ja Arto Valkeapää