Koolitamine

Jeesuse antud misjonikäsu kohaselt on kiriku misjonitöö  inimeste jüngriteks tegemine „minnes“, „kuulutades evangeeliumi“, „ristides“ ja „õpetades“ (Mt 28:19-20; Mk 16:15).

Misjonikeskus ulatab oma abikäe erinevate koolituste korraldamises kogudustes.

Misjonikeskus pakub erinevaid koolituskursusi koguduste liikmetele, kaastöölistele ja vabatahtlikele. Leia ka Sina endale koht koguduse aktiivses elus!

Gospel-laager 2014 Taeblas