Koguduse kasv

 

Luuka 10 elustiil

 

Mida tähendab Jeesuse järgimine igapäevaelus? Kuidas elada tõeks Jeesuse antud ülesannet ehk olla tunnistajaks ja kuulutajaks sellest, mis tema on teinud? Need on küsimused, mida paljud kristlased endale sageli esitavad. Luuka 10 elustiili koolitus (ingl. k. Luke 10 Trasformation ehk L10T) on sündinud samadest küsimustest Lõuna-Aafrikas ning neile leitud vastustest Lk 10:1-11 põhjal.

Koolituse eesmärk on innustada osalejaid iga päev Jeesuse järgima.

Loe koolituse tagasisidet siit!

Lisainfo: koordinaator Helene Toivanen, tel 5646 4135 helene.toivanen@eelk.ee

 

Kasvuaeg

 

”Kasvuaeg” aitab koguduse liikmel leida oma identiteeti ja kutsumust kristlasena ning kasvada lähemale Kristusele.

Koolituse materjali saab rakendada koguduses mitmel viisil: leerikoolis, piiblitunnis, kodugrupis jm. Tunnid sisaldavad vaimulikku õpetust, teema teoreetilist arutelu, omavahelist suhtlemist, õpitu praktikasse rakendamist ja juhtnööre koduste ülesannete lahendamiseks.

Misjonikeskus organiseerib õppepäevi neile, kes soovivad oma koguduses “Kasvuaega” läbi viia. “Kasvuaja” materjal on autoriõigustega kaitstud ja kogudused saavad seda Misjonikeskuse kaudu endale tellida.

Lisainfo: koordinaator Helene Toivanen, tel 5646 4135 helene.toivanen@eelk.ee

Kogudusekool ”Kasvuaeg” on EELK Misjonikeskuse, Soome Rahva Piibliseltsi ja Soome Misjoniseltsi ühisprojekt.

 

Koolitus koguduste juhtorganitele ja töötegijatele 

 

Koolitus tugevdab koguduse vaimuliku, juhatuse, nõukogu, töötegijate ning vabatahtlike oskust ühiselt koguduseelu heaks tegutseda.

Saadakse teadmisi kirikutööga seotud seadustikest, koostööst kohaliku omavalitsusega, arutletakse koguduse olemuse üle, rühmatöödes analüüsitakse nii konkreetse koguduse majandustegevust kui ka vaimulikku tööd ning iga kaastöölise rolli selles. Osalejatele on abiks materjalid.

Koolitus koosneb mitmest õppepäevast kogudustes kohapeal. Seda on võimalik korraldada nii ainult ühele kogudusele kui ka mitmele või kogu praostkonnale.

Varem kandis see õppevorm nime “Kiriku kaastööliste koolitus”.

Täpsem info kodulehelt: http://kaastoolistekoolitus.eelk.ee

Koolitus on EELK Misjonikeskuse ja Soome Kristlike Ärimeeste Liidu ühisprojekt.

 

Hingehoiuseminar

 

“Lähedal inimesele – lähedal Jumalale” on koolitussari, mille käigus süvenetakse iga inimese jaoks olulistesse teemadesse: elu mõtte kogemine, enesehinnangu tervenemine ja oma kutsumuse leidmine. Fookuses on hingehaavadega inimeste kohtamine ja toetamine.

Läbi viib Mission Europe evangelist Soomest, kriisiterapeut ja hingehoidja Petri Välimäki.

 

Noortejuhtide seminar

 

Koostöös EELK Laste- ja Noorsootöö Ühendusega korraldame EELK praegustele ja tulevastele noortejuhtidele mõeldud kaheaastast õppeprogrammi.

Lisainfo: Joel Reinaru

joelreinaru@gmail.com

Loe rohkem siit

Kogudusekool

 

Kkkoolitus