Piibliõpe

EELK Piiblikursus täiskasvanutele

Täiskasvanute Piiblikursus toimub üheksal nädalavahetusel jaanuarist maini ja augustist novembrini. Eri kõrgkoolide lektorid käsitlevad peamisi Piibliga seotud teemasid. Oodatud on osalejad alates 26. eluaastast. Kogudusse kuuluvus on soovituslik, aga mitte kohustuslik.

Piiblikursuse eesmärkideks on:

  1. Anda Piibli kohta sügavamaid teadmisi, mis tugevdaksid inimeses Püha Vaimu väge ja aitaksid igal päeval julgemalt Pühakirjale toetuda, õppides sealt leidma nõu, tuge ja tröösti.
  2. Anda ülevaade Piibliga seotud õppeainetest, et julgustada õpinguid jätkama kõrgkoolides.
  3. Pakkuda alternatiivi neile, kel kõrgkoolis edasiõppimise võimalus  puudub.
  4. Pakkuda kristlikku osadust, mis kirgastaks Vaimu, parandaks meelt, pakuks südamerahu ja rõõmustaks hinge.
  5. Julgustada kaasa lööma koguduse igapäevatöös, kogedes andmisrõõmu ning rohket Jumala armu.

EELK Piiblikursus täiskasvanutele toimub tänu Soome Piibliinstituudi (Suomen Raamattuopisto) toetusele.

EELK Noorte Piibli- ja misjonikursus

Kursus kestab septembrist maini ja on mõeldud vanusele 18 – 30. Kokku tuleme 9 nädalavahetusel (reede õhtust pühapäeva pärastlõunani) Põltsamaal, lisandub praktika koguduses ning erinevad kodutööd. Süveneme ristiusu põhiõpetusse, õpime paremini tundma kolmainu Jumalat ja Tema tööd ning õpime, kuidas Piibel saab olla meile elu leib. Otsime kõige selle rakendust meie elus Jeesuse jüngrina.

20-liikmelises rühmas on hea õppida üksteiselt, jagada kogemusi, arutada, palvetada ja usus kasvada. Piiblikursus on hea võimalus viibida kord kuus natuke eemal tavaelust ning keskenduda Temale, kes kõnnib meie kõrval iga hetk.
Järgmine kursus algab septembris 2018.

EELK Noorte Piibli- ja misjonikursus toimub tänu Soome Misjoniseltsi toetusele.

Lisainfo: Titta Hämäläinen, titta.hamalainen@eelk.ee

Vaata ka: pdf

Tähendus Sõnade Taga 

Piibliõpetuse, muusika ja palve õhtutel Tallinnas Nõmme Lunastaja kirikus (Õie 10) saab õppida paremini tundma Piiblit ja Jeesuse õpetust Jeesuse aja kultuuri ja kommete teadasaamise kaudu. Nii avanevad paljud tuttavadki piiblitekstid hoopis uuel viisil. 

Õhtute salvestusi saab vaadata Youtubest.

Piibel kaanest kaaneni

Aastail 2006-2012 on EELK õpetaja Aare Kimmel lugenud ja kommenteerinud terve Piibli sisu raadiosarjas “Piibel kaanest kaaneni”. Õpetused aitavad leida Piiblis kirjutatu seost tänapäevaga. Sarja toimetaja Gea Talts on öelnud: “Olen veetnud kõik need aastad otsekui päris piiblikoolis!”

Piibli raamatute salm-salmilt seletusi saab kuulata CD plaatidelt mp3 formaadis, samuti on need leitavad Pereraadio arhiivist.
Kursust on toodetud koos Soome raadiomisjoniorganisatsiooniga SANSA.

Osta Piibel kaanest kaaneni piibliõpetuste CDd mp3 formaadis meie poest.
Kõiki saateid on võimalik järelkuulata ka Pereraadio arhiivis.

Soovitame: materjalid meie partnereilt

Misjoniteemalised pühapäevakooli materjalid kodulehel lastemisjon.ee.

Soome Luterliku Evangeeliumiühenduse eestikeelsed piibliõppematerjalid kodulehelt Bible Toolbox 

Misjoniorganisatsiooni Kylväjä misjonär Mailis Janatuise koostatud eestikeelsed Rõõmusõnumiringi materjalid

fullsizeoutput_9664
Noorte piibli- ja misjonikursus