EELK Piiblikursus täiskasvanutele

Täiskasvanute Piiblikursus toimub üheksal nädalavahetusel jaanuarist maini ja augustist novembrini. Eri kõrgkoolide lektorid käsitlevad peamisi Piibliga seotud teemasid. Oodatud on osalejad alates 26. eluaastast. Kogudusse kuuluvus on soovituslik, aga mitte kohustuslik.

Piiblikursuse eesmärkideks on:

  1. Anda Piibli kohta sügavamaid teadmisi, mis tugevdaksid inimeses Püha Vaimu väge ja aitaksid igal päeval julgemalt Pühakirjale toetuda, õppides sealt leidma nõu, tuge ja tröösti.
  2. Anda ülevaade Piibliga seotud õppeainetest, et julgustada õpinguid jätkama kõrgkoolides.
  3. Pakkuda alternatiivi neile, kel kõrgkoolis edasiõppimise võimalus  puudub.
  4. Pakkuda kristlikku osadust, mis kirgastaks Vaimu, parandaks meelt, pakuks südamerahu ja rõõmustaks hinge.
  5. Julgustada kaasa lööma koguduse igapäevatöös, kogedes andmisrõõmu ning rohket Jumala armu.

EELK Piiblikursus täiskasvanutele toimub tänu Soome Piibliinstituudi (Suomen Raamattuopisto) toetusele.

Loe osalenute tagasisidet ajalehest Eesti Kirik

EELK Noorte Piibli- ja misjonikursus

Kursus kestab septembrist maini ja on mõeldud 16 – 29 aastastele, keda huvitab kristliku usu mõistmine, tervikpildi kujundamine Piiblist, selle rakendamine ja kasvamine kristlasena.

Üheksal kogunemiskorral õpitakse loengutes, rühmatöödes, vestlusringides ning palveosaduses. Koduseid ülesandeid on u 20 tundi kuus + kevadel praktika koguduses.
Kursuse teemad: Piibel, selle tekkelugu ning tähtsus tänapäeval, Jumal, kolmainuõpetus, Jeesus, lunastusõpetus, käsk ja evangeelium, Püha Vaim ja armuannid, diakoonia ehk kaastundlik teenimine, usuelu hoidmine, misjon, sakramendid, jutlus ja jutluse ettevalmistamine, rühma juhtimine, enesejuhtimine, hingehoid jpm.

Kursuse maksumus on 90 €, EELK LNÜ liikmetele 80 €. Osavõtumaksu võib maksta mitmes osas.

Kursus saab teoks EELK Misjonikeskuse, Usuteaduse Instituudi, Laste- ja Noorsootöö Ühenduse ja koguduste koostöös. Kursust aitab rahastada Soome Misjoniselts.

Lisainfo: Kadre Arikainen, k.arikainen@gmail.com

Tähendus Sõnade Taga 

Piibliõpetuse, muusika ja palve õhtutel Tallinnas Nõmmel on aastate jooksul õpitud paremini tundma Piiblit ja Jeesuse õpetust Jeesuse aja kultuuri ja kommete teadasaamise kaudu. Nii avanevad paljud tuttavadki piiblitekstid hoopis uuel viisil. Kursus on jätkunud Tartus.

Õhtute salvestusi saab vaadata Youtubest.

Piibel kaanest kaaneni

Aastail 2006-2012 on EELK õpetaja Aare Kimmel lugenud ja kommenteerinud terve Piibli sisu raadiosarjas “Piibel kaanest kaaneni”. Õpetused aitavad leida Piiblis kirjutatu seost tänapäevaga. Sarja toimetaja Gea Talts on öelnud: “Olen veetnud kõik need aastad otsekui päris piiblikoolis!”

Piibli raamatute salm-salmilt seletusi saab kuulata CD plaatidelt või mälupulgalt mp3 formaadis, samuti on need leitavad Pereraadio arhiivist.
Kursust on toodetud koos Soome raadiomisjoniorganisatsiooniga SANSA.

Osta Piibel kaanest kaaneni piibliõpetuste CDd või mälupulk mp3 formaadis meie poest.
Kõiki saateid on võimalik järelkuulata ka Pereraadio arhiivis.

Soovitame: materjalid meie partnereilt

Misjoniteemalised pühapäevakooli materjalid kodulehel lastemisjon.ee.

Soome Luterliku Evangeeliumiühenduse eestikeelsed piibliõppematerjalid kodulehelt Bible Toolbox 

Misjoniorganisatsiooni Kylväjä misjonär Mailis Janatuise koostatud eestikeelsed Rõõmusõnumiringi materjalid

fullsizeoutput_9664
Noorte piibli- ja misjonikursus