MIS ON VÄIKERÜHM? MIKS SEDA VAJA ON?

 

Inimest ei loodud elama üksinda, seega pole ka kristlasel hea jääda üksi. Oma elus toimuvat saab teistega hästi jagada näiteks koguduse väikerühmas. Väikerühma on ehk lihtsamgi tulla kui jumalateenistusele, juhul kui kogudusega pole varem kontakti olnud. Väikerühm võiks koosneda 3-12 inimesest, mis annab igaühele võimaluse sõna sekka öelda. Rühmasid on erinevaid. Osad keskenduvad Piibli uurimisele ja/või palvetamisele. Osade sisuks on mingi ühine tegevus või teemade arutelu.
On meeste, on naiste ja perede kooskäimisi, on noorte gruppe jne. Tähtis on, et tullakse kokku kristlastena ning igal kogunemisel on koht Piibli sõnal ja palvel.

Väikerühm ei asenda jumalateenistusi, vaid täiendab neid. Väikerühmas võib kaaslastega lähemalt tuttavaks saada, küsida omi küsimusi, jagada mõtteid ja palvesoove. See on otsekui kodu, kus külg külje kõrval kristlastena kasvada.

Paljud väikerühmad kogunevad kodudes, aga võib kasutada ka koguduse ruume.
Tihti on kokkusaamiste üheks osaks ühine eine, nt kohvi-tee ja suupisted.
Tähtis ei ole rikkalik laud, vaid kogetav osadus.

Pole seega olemas ühtainsat õiget väikerühma tegemise viisi, vaid iga väikerühm
on omanäoline, sest selle moodustavad ainulaadsed isiksused, kes lepivad omavahel
kokku, kuidas nende rühm töötab.

NÄIDE KOGUNEMISE KONDIKAVAST:
– Alguspalve
– Kohvilaud / ühine söömine ja mõtete jagamine
– Piibli uurimine / arutelu / mõni tegevus
– Eestpalvesoovide jagamine ja palve

 

VÄIKERÜHMA JUHTIMISEST

 

Väikerühma eest võiks vastutada üks kindel inimene, kes tegevuse kulgu juhib või annab ülesandeid teistele, nii et kõik kordamööda millegi eest vastutavad. Hea oleks, et rühmal on ka abijuht. Kui rühm kasvab liiga suureks ja on aeg jaguneda, siis saab abijuht võtta uue grupi enda vastutada. Mõlemale rühmale leitakse ka uued abijuhid.
Juhi eesmärk ei ole ise õpetada, vaid juhtida arutelu. Tasub ette valmistada vaid lühike sissejuhatus teemasse, kasutades kasvõi mõnda valmis materjali. Juht hoolitseb selle eest, et kõik saavad rääkida, et jutt ei kaldu teemast liiga kaugele ja et peetakse kinni kokkulepitud ajakavast.
Rühma juhtimine ei nõua teoloogilist haridust, ehkki päris algaja ei tohiks enam usuasjades olla. Koguduse ilmikliikmed võivad vabalt gruppi juhtida, seda enam, et selleks leidub hulganisti abimaterjale. Rühmajuhtidele
korraldatakse ka koolitusi.

 

KUIDAS VÄIKERÜHMAGA ALUSTADA?

 

1. Kogu väike grupp inimesi.
2. Kutsu nad kokku oma koju või koguduse ruumidesse.
3. Paku kohvi/teed.
4. Otsustage ühiselt, mida oma kokkusaamistel teete.
5. Iga kord lugege koos Piiblit, laske Jumala sõnal end kõnetada ning palvetage koos.
6. Otsustage, kas reklaamite gruppi avalikult või kutsute uusi liikmeid isiklikult. Oleks hea, kui igas koguduses oleks
ka kõikidele avatud väikerühmi.
7. Otsustage, kui tihti te kokku saate (iga nädal / üle nädala / kord kuus) ja kus ning millal on järgmine kord. Leppige
kokku, kes järgmise kokkusaamise ette valmistab. Oleks hea, et see poleks see, kelle kodus kogunetakse.
8. Andke oma koguduse vaimulikule teada, et teie grupp on olemas ja vajadusel paluge tema abi.

 

IDEID KOGUNEMISTEKS:

 

– Piibli lugemine (raamatuid järjest / päeva kirjakohti / teemade kaupa) ja arutlemine loetu üle
– Mõtete vahetamine kuulatud või vaadatud Piibli õpetusmaterjali põhjal
– Palvering nii osalejate isiklike kui ka kogu kiriku eestpalveteemade eest palvetamiseks
– Ühine mõtete jagamine: milline Piibli kirjakoht on mind kõnetanud ja miks?
– Laste kristliku kasvatuse teemadel arutelu
– Kuidas olla kristlane elu erinevates olukordades ja valdkondades?
– Lugemisring koos mõtete vahetamisega loetu põhjal kristlikust vaatepunktist
– Nädala uudiste ülevaade ristiusu ja Väikese Katekismuse valguses
– Filmiõhtu ja nähtu üle arutlemine
– Gospelmuusika ring: igaüks jagab teistele mõnda end kõnetanud laulu
– Misjoniteemalised kokkusaamised
– Ning kristlikult võib läheneda ka kokkamisele, spordile, matkamisele, kunstile, käsitööle, musitseerimisele,
lauamängudele… Võimalusi on palju!

 

MILLISEID ABIMATERJALE LEIDUB?

 

Rõõmusõnumiring evangeeliumitest (tasuta) 
CBS piibliringi juhised (tellimiseks)
– Teekond läbi piibli” -raamat: Avatud Piibli Ühingust või kristlikest raamatupoodidest 
– Kasvuaja materjal (tellimiseks Kasvuaja-koolituse läbinuile EELK Misjonikeskusest)
– Alfa kursuste võtmeraamat „Elu küsimused“, autor Nicky Gumbel
“Tähendus Sõnade Taga” -videod
Piibel kaanest kaaneni -raadiosaated
DBS ehk DiscoveryBibleStudy ehk Avastuslik piibliõpe
DNA ehk AKT grupid: Avasta-Kasvata-Tegutse
– Uue Testamendi raamatute kommentaare Bible toolbox -leheküljel

 

Teistes keeltes materjal:

Soome:
https://www.sley.fi/toiminta/raamattu-tutuksi/raamattupiirioppaat/
http://raamattupiiri.fi/r.shtml
https://rll.fi/kategoria/vt/
https://rll.fi/kategoria/ut/
https://rll.fi/kategoria/ut-muut/
https://rll.fi/kategoria/ryhmamateriaali-vt/
https://rll.fi/kategoria/ryhmamateriaali-ut/

Inglise:
https://www.lcms.org/worship/bible-studies
https://scriptureengagement.ifesworld.org/wp-content/uploads/2013/10/smallgroupBiblestudymethods.pdf