In Koolitamine

Koolitus L10T – kuidas järgida Jeesust iga päev

Iga kristlase eesõigus on olla Jumala riigi esindaja siin maailmas. Selleks ei ole kutsutud üksnes vastava koolituse saanud inimesed (vaimulikud ja evangelistid), üksnes sõnaosavad ja julged, vaid igaüks, keda Jumal on endaga osadusse kutsunud. Viis, kuidas seda kutset täidame, on iga inimese puhul erinev, vastavalt tema andidele ja isikuomadustele. Õnneks ei pea me olema kõik ühesugused ja täitma samasuguseid ülesandeid!

EELK Misjonikeskus kutsub kõiki – tavalisi koguduse liikmeid, kuid loomulikult ka neid, kes juba osalevad aktiivselt koguduse tegemistes – L10T koolitusele. L10T on uus koolitus, mis jõuab sel sügisel esmakordselt Eestisse.

Koolitus on välja töötatud Lõuna-Aafrikas, kust see on tänaseks levinud enam kui 40 maale, kus on innustanud koguduse lihtliikmeid ning aidanud neil leida oma kutsumust jumalariigi töös neis olukordades, nende inimeste keskel, kus nad igapäevaselt viibivad.

Lühend L10T tuleb kursuse inglisekeelsest nimetusest Luke 10 Transformation, eestipäraselt “ümberkujunemine”. See on Luuka evangeeliumi 10. peatükil põhinev kutse elada Jeesuse järgijana igal päeval ja igas olukorras.

Koolitus toimub Tallinnas Tehnika 115, EELK Misjonikeskuses 4.-5.11.2017 ja 3.-4.02.2018. Kellaajad on kõigil päevadel kl 10-17.

Koolitajaks on Soome Rahva Piibliseltsi koolitusala juht Mikko Matikainen. Sisu tõlgitakse soome keelest eesti keelde.
Tasu kahe nädalavahetuse eest on 25 eurot ning sisaldab koolitusmaterjale ja toitlustust.
Registreerimine on avatud kuni 29. oktoobrini.

Lisaküsimused ja registreerumine: koolituse koordinaator Helene Toivanen, helene.toivanen@eelk.ee või telefonil 5646 4135. 

Minge! Vaata, ma läkitan teid kui lambaid huntide sekka. … Ja öelge neile: „Jumala riik on teie lähedal!” (Lk 10:3,9b)

Tags Clouds