In Koolitamine

Koolitused sügisel 2021

“LUUKA 10 ELUSTIIL” julgustab iga päev elama Jeesuse järgijana, Tema saadetud jüngrina (Mt 28:18).
Jeesus on andnud kõigile oma jüngritele misjonikäsu jagada rõõmusõnumit Temast. Mida tähendab see tänapäeva maailmas neis olukordades, kus igapäevaselt viibime? Kas see võiks tähendada midagi muud peale evangeeliumi kuulutamise sõnadega, mis on kutsumuseks vaid mõnedele? Milline on kristlase kuulutav elustiil?
Koolitus suunab mõtlema misjonitööst väga avaralt ning viisil, mida suudab teoks teha iga kristlane. See pole kitsalt mõistetud misjonitöö, vaid kristlase elustiil.
Koolituspäev toimub Tallinnas Misjonikeskuses (Tehnika 115) laupäeval, 13.11 kell 10-16. Osalustasu 10 € katab materjali, lõuna ja kohvipausi kulud.
 
Veebikoolitused Teams-keskkonnas: lühemalt esmaspäeva õhtuti kell 19-20.30 11.10.-15.11. (va 25.10.) ning pikemalt laupäeval 27.11. kell 10-16
Veebikoolitused on tasuta, osalejad saavad materjali pdf-failina.
 
9.10. “VÄIKERÜHMAJUHTIDE KOOLITUS” LÜKKUB EDASI
 
Kõik need koolitused viib läbi misjonikeskuse koolituste koordinaator, teoloogiamagister Liisa Rossi. Küsi lisainfot: liisa.rossi@eelk.ee, 5193 3224. Koolitusi saab tellida ka oma kogudusse!
Koolitustel järgime tol hetkel kehtivaid COVID-19 nõudeid. 
NB! Registreerimine koolitustele siit
 

VEEL KOOLITUSI, MIDA SAAD OMA KOGUDUSSE TELLIDA:

Kasvuaeg

”Kasvuaeg” aitab koguduse liikmel leida oma identiteeti ja kutsumust kristlasena ning kasvada lähemale Kristusele. Eri moodulitest koosnevat materjali saab rakendada koguduses mitmel viisil: leerikoolis, piiblitunnis, kodugrupis jm. Tunnid sisaldavad vaimulikku õpetust, teema teoreetilist arutelu, omavahelist suhtlemist, õpitu praktikasse rakendamist ja juhtnööre koduste ülesannete lahendamiseks. Misjonikeskus organiseerib koolitusi ühest või mitmest moodulist neile, kes soovivad oma koguduses “Kasvuaega” läbi viia. Valikus moodulid:

– Minu koht koguduses: aitab osavõtjal mõista Püha Vaimu tööd ja julgustab avastama ja kasutama oma armuande
– Luukas jutustab Jeesusest: väikerühmmaterjal Jeesusega tutvumiseks
– Issand, õpeta meid palvetama: aitab osavõtjal õppida rohkem palvest ja leida võimalusi, et kasvada suhtes Jumalaga

 

Minu isik

Kes ja milline mina olen? Mis on minu isiklikud tugevused ja nõrkused? Miks teiste inimestega on lihtsam läbi saada kui teiste? Kuidas saaksime meie tiimis veel paremini koos töötada? Kursusel tehakse isiku test, mis aitab aru saada, kui erinevateks Jumal on meid loonud ja kui vajalikud oleme üksteisele. Kursus sobib hästi nii koguduse töötegijate grupile kui ka kogudusse juurde kutsuvaks ürituseks.

 

Koolitus koguduste juhtorganitele ja töötegijatele

Koolitus tugevdab koguduse vaimuliku, juhatuse, nõukogu, töötegijate ning vabatahtlike oskust ühiselt koguduseelu heaks tegutseda. Siin saadakse teadmisi kirikutööga seotud seadustikest ja koostöö võimalustest kohaliku omavalitsusega. Ühiselt arutletakse koguduse olemuse üle. Rühmatöödes analüüsitakse nii konkreetse koguduse majandustegevust kui ka vaimulikku tööd ning iga kaastöölise rolli nendes.

 

Koguduse motivatsioonipäev

Motivatsioonipäev pakub võimalust ühiselt leida oma koguduse tugevusi ja võimalusi ning nendest innustuda. Päev koosneb piibliõppest teemal kogudus ja missioon, oma koguduse hetkeseisu analüüsist, unistuste ja murede jagamisest, konkreetsete eesmärkide seadmisest ja palvest kõige selle eest. Päeva sisu  kujundatakse iga koguduse soovide ja vajaduste kohaselt ning on mõeldud koguduse töötegijatele, vabatahtlikele ja kõigile, kes tahavad oma panusega koguduse tegevuses kaasa lüüa.

 

Credo ehk Reis Usumaale

Tegemist on Saksa luterlikust kirikust pärit õppematerjaliga, mis tutvustab ristiusu põhiküsimusi ettekannete ja neile järgnevate vestlusringide kaudu. 7-8 kogunemiskorrast koosnev kursus on suunatud täiskasvanutele ja lähtub nende loomulikest küsimustest elu ja usu kohta, pakkudes otsekui senitundmatu maailma avastamist samm-sammult. Materjali saab kasutada koguduses näiteks leeriõppes usu põhiküsimuste selgitamiseks.