Sündmused

 

Nelja Tuule ristirännak

 

Logo uus valge taustaga

Nelja Tuule ristirännak on nädalapikkune misjonipraktika, mille vältel teenitakse koostöös kogudustega Eestimaa inimesi.
Rännakuid on korraldatud alates 2008. aastast ning need on iga kord kujunenud omanäoliseks vastavalt piirkonna vajadustele ning rändajate oskustele ja annetele. Algusaastatel  läbiti pikemaid vahemaid, aga viimastel aastatel on keskendutud väiksemale piirkonnale.
2018. aastal toimus tegevus Narvas 21.-27.09, et tutvustada 28.-30.09 siin toimunud kirikute päevi “Eesti usk”.
Rändama on oodatud igaüks, kes selleks kutsumust tunneb. Kindlasti ei pea osavõtja tundma end professionaalse misjonärina, vaid pigem on see võimalus järele proovida, mida Jumal rändajate läbi korda saadab!
Kontakt: Kirsti Malmi
kirsti.malmi@eelk.ee

 

Piirkondlikud üritused

 

Koostöös kohalike kogudustega korraldame kord aastas suuremaid piirkondlikke misjoniüritusi Eestis.
2018. aastal toimusid kirikute päevad “Eesti usk” Narvas 28.-30. septembril.

Nende päevade raames toimub hulgaliselt väiksemaid üritusi, mis aitavad evangeeliumi viia paljudeni ning teha kogudust piirkonnas nähtavamaks.
 

Misjonipüha

 

Misjonipühaks on kujunenud EELKs oktoobri neljas pühapäev. 1896. aasta 20. 0ktoobril hukkusid Eesti misjonärid Evald Oviir ja Karl Segebrock  usumärtritena Ida-Aafrikas.
Kutsume misjonipühal kogudusi eriliselt palvetama ja annetama misjonitöö toetuseks. Iga kogudus saab selle kaudu osaleda misjonitöös.

 

Koguduste rajamise toetamine

 

Jagame visiooni, et EELK on kasvav kirik. Kirik kasvab seespidiselt ja saab tugevamaks vaimus, aga kasvab ka välispidiselt, muutub liikmeskonna poolest suuremaks. Toetame koguduseliikmete usu kasvu ja soovime, et julgemalt võetaks vastutust misjonitöös. Toetame EELK visiooni, et igas üle 500 elanikuga asulas oleks tagatud regulaarne vaimulik teenimine ja igas üle 2000 elanikuga asulas võiks sündida uus kogudus.

Misjonikeskus on olnud toeks Mustamäe ja Saku koguduste rajamisel ning toetab kuulutuspunktide tööd Sauel ja Lasnamäel.