In Yleinen

L10T ehk Luuka 10 elustiil. Väga vajalik koolitus, et mõista elu mõtet!

Osalesin L10T koolitusel, mis on mõeldud kõigile koguduse liikmetele, et saada innustust elada kristlastena, palvetada ja kuulutada Jeesust. Koolitus oli väga lihtsalt ja arusaadavalt üles ehitatud ja lektor oli kahtlemata väga hea. Enim meeldisid huvitavad lood elust enesest, mida koolitaja jutustas väga elavalt ja huumoriga vürtsitatult. Nägin, et ta lasi end Pühal Vaimul juhtida ning uskus ise siiralt, mida rääkis ja läbi selle andis ka meile selle usus edasi. Jumala Vaim puudutas ka mind tugevalt ja rääkis minuga. Õppisin, et Jeesus on nii lihtne ja ligidal, et Jumal juhib minu elu ja mina saan paluda tema õnnistust igale inimesele. Ma olin seda teadnud, aga unustanud, mida tähendab õnnistamine, milliseid häid tulemusi see võib kaasa tuua! Ka see oli hea meeldetuletus, et palvetama ja õnnistama ei pea kõva häälega ning et võin seda teha igas olukorras ja ükskõik, kellega kohtudes.

Tuleb välja, et elus vajalikud oskused on meis endis, aga sageli me ei kasuta neid. Iga uus on unustatud vana, ning oli hea juba tuttavaid asju uuesti sõnastada ja tuletada meelde, et igal teol on tähendus. Sooviksin olla ümbritseva suhtes andestavam, sõbralikum. Hea meeldetuletus oli ka see, et kui sa ei saa muuta olukorda, on sinu võimuses muuta suhtumist.

Koolitus andis süsteemi, kuidas inimestele läheneda ja õpetada krsitlase elustiili neile, kellele see nii tuttav ei ole. Soovin seda proovida kõigepealt oma peres ja plaanin ka koguduse liikmetele sellest eluviisist rääkida. Ise loodan hakata inimesi rohkem õnnistama, sh tundmatuid ja neid, kes on mulle olnud ebasümpaatsed. Oluline on palvetada, et Jumal viiks kokku just nendega, keda mina aidata saaksin.

Arvan, et ühest kogudusest võiks õppepäevadel olla vähemalt kaks osalejat – siis oleks järeltöö lihtsam. Koolitus võiks kesta pikemalt, et omandada materjali põhjalikumalt. Oleks võinud olla ka rohkem harjutusi ning hetki kuuldu läbi mõelda ja küsimusi küsida.

Näen nüüd jüngriks olemist teisiti, see ongi tegelikutl nii lihtne! L10T-d võiks rakendada kõigis Eesti kogudustes või seda vähemalt tutvustada. See liidaks ka eri konfessioone, sest meil on ju ühine töö!

 

Tekst on koostatud Tallinnas 4.-5.11.2017 ja Tartus 3.-4.02.2018 toiminud koolitustel osalenute tagasiside põhjal.