In Toetamine

Läkitajate rollist misjonitöös

Misjonikeskuse sarja Meie Misjon 2018. aasta maikuu saates Pereraadios (2.05 kell 20) käsitletakse misjonäri läkitajate nähtamatut, aga võtmetähtsusega rolli selles, et misjonär saaks võõrsil oma tööd teha ning sihtriigi elanikud selle vilju maitsta. Tuleb välja, et nii mõnessegi meie luterliku kiriku töölõiku panustab misjonäri kaudu veel sadu ja isegi tuhandeid kristlasi välismaalt, kelle osalust ja ligiolu me tavaliselt üldse ei hoomagi.

Praegu Sauel töötavad Anu ja Juha Väliaho on misjonipõldu kündnud veerand sajandit. Juha toob saates kõigepealt välja läkitamise alused apostel Pauluse misjonireiside näitel. Anu kirjeldab pooleteise kuu pikkust hiljutist reisi Soomes, kus anti 30 koguduses oma tegevusest ülevaade näituste ja esitluste kaudu. Kaasas olid ka koguduste liikmed Marimaalt ja Eestist, külastati koole ja toimus veel muidki kohtumisi. Kokku läbiti üle 6000 kilomeetri.

Norra Misjoniseltsi läkitatud Ave ja Magne Mölster tutvustavad, millest on norrakatel huvitav lugeda nende Eesti-teemalisest blogist. Norra külalistel on Sakus ja Mustamäel võimalus kohtuda kogudusega nagu algkiriku aegadel, kus igaüks koguduse ellu aktiivselt panustab, mida Norras on näha üha harvem ning kus ristitavate arv väheneb.

Soome Rahvamisjoni läkitatud Kirsti Malmi kirjeldab nii oma Soome toetajate kolmepäevast tegusat külaskäiku Lasnamäele kui ka Lasnamäe elanikega 12-osalise intervjuusarja koostamist, et siinse olustikuga ise rohkem tutvuda ja seda teistele tutvustada. Läkitajate teabega varustamiseks postitab Kirsti lisaks traditsiooniliste sõbrakirjade kirjutamisele pilte Instagrami ning on tänulik, kui kirjutatakse ka vastu.

Kirsti üks lähetaja, misjonisekretär Merja Rantakangas Sipoo kogudusest põhjendab, miks on misjonitöö toetamine nende jaoks loomulik: sest muidu ju kristlus ei leviks. Pildil on sipoolased koristamas haljasala Lasnamäel.

Kiriku noortemuusik Tero Ruotsala võtab Soome läkitajatega kohtuma minnes kaasa Eesti kolleege, et sõlmida sidemeid toetajate leidmiseks meie kirikutööle laiemaltki. Ta osutab sarnasustele misjonäride läkitamise ja sõpruskoguduseks olemise vahel ning avaldab lootust, et lähedastel, Pühast Vaimust juhitud inimsuhetel põhinev koostöö kogub Eesti ja Soome vahel järjest enam hoogu.

Saatesarja “Meie Misjon” saab tagantjärele kuulata Pereraadio arhiivist.

Tags Clouds