In Kuulutamine,Misjonikeskus

Lasnamäe koguduserajajate aasta

EELK Lasnamäe Püha Markuse koguduse algatusrühm alustas kooskäimist Lindakivi kultuurikeskuses aasta tagasi, detsembris 2014. Läbi 2015. aasta koguneti igal teisipäeval pooleteiseks tunniks.

Paigaks oli seminariruum, millele anti roheliste seinte ja Jumalalt loodetava kasvu pärast nimi greenbox. Ainult pianiino, laudade ja toolidega sisustatud ruumis seati üles lauake liturgilistes värvides katete, pühakirja ja ristiga; panipaigast keldris on teisele korrusele tassitud koguni kokkupandav kõnepult, Soome sõprade kingitus.

Neil õhtutel on loetud ja uuritud Piiblit, vahetatud selle alusel mõtteid, kantud enda ja Lasnamäe elanike olukorda Jumala ette, paludes Temalt juhatust ja õnnistust edaspidiseks. Lõpetuseks on tee kõrvale puuvilju ja küpsiseid näksitud. Armulaualeib jumalateenistusel kord kuus on ise küpsetatud ning klaasist armulauakarikas on lubanud saada Kristuse verest osa juba aegsasti ka nägemismeele kaudu.

Vaimuliku sisu eest vastutab siin Soome misjonär Kai Petteri Lappalainen (pildil), kes varem on teeninud Venemaal ja Narvas. kaikairiUmbes kolmandikul kordadest on külas käinud vaimulikud EELK eri kogudustest ning mitmeid õhtuid on vedanud usuteaduse üliõpilased, tagades nõnda sisu mitmekesisuse. Lastel on olnud samal ajal samas ruumis oma tegevus.

Osad kohalkäinuist on saanud tulla pea iga kord ja mitmed on käinud harvemini. Suvel, mil koguneti väiksemas ruumis ilmikute eestvõtul, oldi kord ka kahekesi, aga läbi aasta oli keskmiselt kohal kümmekond ja ära ei jäänud kohtumine Jumala armust kordagi. Väga kindlaid raame pole õhtutele seatud ja enamikus sõltubki nende sisu kohalviibijaist. Augustis tehti algust isegi loodetavalt traditsiooniks saava perelaagriga.

Algatusrühm on võinud olla tänulik Lasnamäe linnaosa valitsusele toetava suhtumise eest, samuti sõpradele Soomest. Verinoore iseseisva koguduse liikmeks tulemiseks valmis oleva, kirikuseadustikus ettenähtud 12 vabatahtliku leidmiseni näib minevat veel aega. Seni tegutsetakse EELK Tallinna praostkonna, EELK Misjonikeskuse ja Lasnamäe piirkonna vaimuliku teenimise eest vastutava Tallinna Püha Vaimu koguduse toel.

Suurimaks unistuseks on Lindakivis kooskäijatel juba tükk aega olnud omad ruumid, kus oleks võimalik katsetada mitmekesisemat ja ehk ka rohkem väljapoole suunatud tegevust kui nelja seinaga greenbox võimaldab. Mis Lasnamäel õigupoolest sünnib, seda on kutsutud kaema ja sellest osa võtma iga huviline. Kohtumisi teisipäeva õhtuti algusega kell 18 on kavas uuel aastal jätkata. Kohtumiseni kultuurikeskuse II korrusel!altar