In Kuulutamine,Uudiskirjad

Loe meie suvist infolehte

Neljaleheküljeline Meie suveMisjon peaks lähipäevil jõudma tellijateni. Lood räägivad Jumala usaldamisest, koguduse laadast kiriku ehituse heaks, noorest misjonipraktikandist Miriamist, pidulikust lipuheiskamisest uuslinnajaos koos Jumala sõnaga.

Kutsume osalema misjonipäevadel Võrumaal, Nelja Tuule ristirännakul, loovuslaagris LIFE, noorte piibli- ja misjonikursusel, õppima kogudusekooli Kasvuaeg juhendajaks ning kuulama mitmeid vaimulikke kontserte.

PDFi saab lugeda ka siit. Ilusat suve!