Lähtume leeritõotusest

Iga EELK liige on andnud leeritõotuse ehk jaatava vastuse küsimusele: „Kas te tahate edasi elada ja kasvada selles usus, milles teid on ristitud ja mida olete tundma õppinud – elada evangeelse luterliku kiriku liikmena koguduse keskel ning kuulata Jumala sõna ja osa võtta pühast armulauast, kuulutada head sõnumit Jumalast sõna ja teoga ning teenida oma kaasinimesi Jeesuse Kristuse eeskujul?”

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Misjonikeskuse missioon on olla kogudustele ja igale koguduseliikmele selle tõotuse täitmisel partneriks: toetada seal, kus jääb puudu kogemusest; innustada seal, kus jääb puudu julgusest; palvetada nendega, kes seda vajavad; rõõmustada rõõmsatega ning nutta nutjatega.

Helme koguduse õpetaja Arvo Lastingu ettekanne “Misjonitöö Eestis” tugikoguduste päeval Puhjas 10.10.2020

Misjonikeskuse nõukogu esimees on assessor Katrin-Helena Melder. Nõukogu liikmed on:

  • piiskop Joel Luhamets,
  • Tallinna Kaarli koguduse liige Vootele Hansen,
  • õp. Mihkel Kukk,
  • Viru praost Tauno Toompuu,
  • Tartu Pauluse koguduse liige Merike Uudam,
  • Lääne-Nigula koguduse juhatuse esimees Tiina Võsu.