Ajalugu

Misjonikeskuse lugu

 

1994. aastal asutati 19-liikmeline toimkond EELK misjonitöö arendamiseks. Toimkonnas kerkis esile mõte rajada kirikule misjonikeskus.
Põhikirja väljatöötamisel võeti aluseks Eesti esimese iseseisvuse aegne Sisemisjoni Seltsi põhikiri. Keskuse töö ametlikuks alguseks loeme 1997. aastat, mil keskus riiklikult registreeriti.
Keskuse tegevuse kavandamisel nähti misjonitööd kogu kiriku põhiülesandena. Põhirõhk sai tööle kodumaal, et tugevdada kogudusi ja nende tegutsemist. Samaaegselt otsustati taastada välismisjoni traditsioon.

 

Keskuse tegevuse põhiareng aasta-aastalt:

 

1994

– algas iga-aastaste misjonikonverentside traditsioon

 

1995

– läkitati ametlikult Marimaale diakon Anu Väliaho koos abikaasa Juha Väliahoga, kes olid 1993 seal kogudusetööd juba alustanud

 

1996

– alustasime suveseminare koguduste töötajaile ja vabatahtlikele

 

1997

– alustasime kogudusekooli “Kasvuaeg”
– alustasime Piiblibussi ringreise mööda Eestit (kestsid kuni 2005)
– alustasime misjoniloenguid Usuteaduse Instituudis
– alustasime misjonitöö tutvustamist kogudustes
– alustasime tänavaevangelisatsiooni koos Taani Vabaõhumisjoniga (kestis kuni 1998)

 

1998

– rajasime Misjonikoori
– alustasime venekeelset tööd Tartus (kuni 2001)
– abielupaar Koovisted läkitati lühiajaliselt tööle Marimaal
– alustasime kuulutuspunkt Lasnamäel (töötas ühe aasta)
– alustasime diasporaaeestlaste vaimuliku teenimise koordineerimist
– alustasime iga-aastaste piirkondlike misjonipäevade traditsiooni

 

1999

– alustasime „Usaldusisiku koolitust“, hilisema nimega „Kiriku kaastööliste koolitus“
– Liliann Grünvald läkitati kaheks aastaks Mordvasse
– sõnastasime misjonäride toetamise alused, sõlmiti esimesed tugikoguduste lepingud

 

2001

– alustasime koolitust “Reis Usumaale” (alates 2006 Usuteaduse Instituudi korraldada nime all Credo)
– loodi kodulehekülg Internetis

 

2002

– Mika Tuovinen asus tööle evangelistina (kuni 2005)

 

2003

– hakkas ilmuma ajakiri “Misjonifailid”
– alustasime õppepäevadega ilmik-sõnakuulutajaile (kestsid kuni 2009)
– alustasime õppepäevadega misjonisekretäridele
– Liliann Keskinen (end. Grünvald) läkitati kogudusetööle Omskisse
– andsime välja esimesed piiblisalmidega postkaardid

 

2004

– Rael Leedjärv läkitati tööle orbudega Keeniasse (kuni 2008)
– andsime välja Matti Väisäneni raamatu “Ristimise arm”
– algas koostöö ansambliga Crux
– valmis Eesti misjoniajaloo etendus Misjonikoorilt “Meie Misjon” (mängiti kuni 2006)

 

2005

– alustasime raadiosarja “Piibel kaanest kaaneni” (valmis 2012)
– ühe aasta korraldasime projektitöö koolitust
– osalesime europrojektis „Saame kokku”

 

2006

– tähistasime Eesti välismisjoni 200. juubeliaastat
– algas soome-ugri kristlaste koostööd tutvustav projekt ”Hõimurahvaste aeg”

 

2007

– alustas Kirsti Malmi tööd muusikaevangelistina

 

2008

– toimus esimene koguduste juhatuste esimeeste konverents (hiljem korraldajad teised)
– toimus esimene Nelja Tuule ristirännak
– alustasime raadiosarjaga „Meie misjon“
– algas oikumeeniliste misjonikohvikute traditsioon
– algasid ettevalmistused Mustamäe koguduse rajamiseks (rajati 2010)

 

2009

– perekond Keskinen asus venekeelsele tööle Tartus
– alustasime „Kasvava koguduse“ koolitusi (kestsid kuni 2010)

 

2010

– algasid ettevalmistused Saku koguduse rajamiseks (rajati 2013)
– algas koostöö noortemeediaga Pluss
– algas raadiosari „Hõimurahvaste aeg“ (kestis 2,5 aastat)

 

2011

– Laura läkitati Kagu-Aasiasse (kuni 2012)
– perekond Borchardt läkitati Hongkongi Soome Misjoniseltsi poolt
– algas noorte piibli- ja misjonikursus
– algas raadiosari “Misjonikoor muusikas ja sõnas” (kestis kuni 2014)

 

2012

– Kristuspäev koos eelürituste, piirkondlike palvepäevadega
– Anu ja Juha Väliaho alustasid tööd Eestis, Sauel
– algas Vabatahtlike kogudusekool, õpetajaiks Väliahod
– Plussmeediast sai misjonikeskuse tööharu

 

2013

– Perekond Keskinen siirdus tööle Peterburi
– algasid misjoni- ja käsitöö päevad kogudustes
– Nõmmel algas piibliõppesari “Tähendus Sõnade taga”
– algas noortesari Plusspunkt Pereraadios
– asusime tutvustama Hongkongis töötavat perekond Borchardti
– algas bändi- ja loovuslaagrite LIFE korraldamine
– andsime välja CD jõulukuuldemänguga

 

2014
– ajakiri Misjonifailid vahetas nime Meie Misjoniks
– Viimsis toimusid koostöös vallaga kirikute päevad
– algas koguduse rajamine Lasnamäele

 

2015
– algas täiskasvanute piiblikursus Põltsamaal
– ilmus uus koduleht

– ilmus raamat “Taevane mõõdupuu”

– algas EELK Noortejuhtide seminar koostöös LNÜ-ga

 

2016

– ilmus raamat “Piibli punane niit”

– välismisjoni tööharu asus arendama Helene Toivanen

– Misjonikoorilt ilmus CD “Hingekuld”

 

2017

– algas koolitus L10T

– algas noorte misjonipraktikantide läkitamine välismaale koostöös Norra Misjoniseltsiga

 

Loe veel: Eesti välismisjoni ajalugu