Helene Toivanen on Soome Luterliku Evangeeliumiühenduse (Sley) misjonär Eestis. Ta on saadetud teenima EELK Misjonikeskusesse, kus tema vastutusalaks on välismisjoni ja Lõuna-Eesti piirkonna koolituste koordineerimine. Lisaks vastutab ta EELK Tartu Maarja koguduses meediatöö eest. Helene on lõpetanud Tartu Ülikooli teoloogiateaduskonna religioonipedagoogika erialal ning ta on töötanud Tartu Soome koolis usundiõpetuse õpetajana.