Katarina Kaleininkas on kristliku noorteajakirja Pluss tegevtoimetaja. Tema ülesanne on kaasata noori Plussmeedia tegevusse ja pakkuda vabatahtlikele võimalus arendada kristlikku noorte- ja meediatööd. Samuti aitab ta levitada infot eesti praktikantide kohta, kes Norra Misjoniseltsi “Ucrew” programmi raames tegutsevad nii Inglismaal kui Prantsusmaal.

katarina.kaleininkas@plussmeedia.ee, tel: 56205254

https://www.facebook.com/plussmeedia