Versio 2Kirsti Malmi osaleb Lasnamäele koguduse rajamises. Samuti külastab ta kogudusi ja hoolekandeasutusi üle Eesti, lauldes kitarri saatel tervitusi Taevaisalt. Teda võib kohata ka jagamas lõkkekohvi Nelja Tuule ristirännaku meeskonnaga. On Soome Rahvamisjoni misjonär.

kirsti.malmi@eelk.ee, tel: 5621 7575