Soome Luterliku Evangeeliumiühenduse misjonär Liisa Rossi töötab EELK Rakvere Kolmainu koguduses. Tema südameasjaks on, kuidas kogudus oleks nähtaval ka väljaspool kirikuhoonet ja kutsuks uusi inimesi

tutvuma kiriku ja muidugi eriti Jeesusega.

Täpsemalt on Liisa tööalad eelkõige meedia-, väikerühma- ja piibliõpetustöö.

Meediatöösse kuuluvad koguduse sotsiaalmeedia (Facebook, Instagram, YouTube), ajalehe toimetuse juhtimine ning veebileht. Liisa on alustanud koguduse esimese väikerühmaga, kus loetakse Piiblit, palvetatakse ja saadakse üksteisega tuttavamaks. Lisaks viib ta läbi piibliõpetuse osa leerikoolis ja kogudusekoolis. Liisa võtab osa ka suuremate sündmuste korraldamisest ja praostkonna laagritest.

Kontakt: liisa.rossi@eelk.ee
+372 51933224