Nele ja FrancisBorchardtide ameerika-eesti misjonäripere elab ja töötab Soome Misjoniseltsi poolt läkitatuna Hongkongis alates 2011. aastast. Francis on teoloogiaprofessor Hongkongi Luterlikus Teoloogiaseminaris ja eestlannast Nele on Hongkongi Luterliku Kiriku õpetaja, kes töötab ingliskeelse osaduskonnaga. Peres kasvab kaks tütart: Alexandra ja Sophia.

Eestis on Borchardtide tugikoguduseks Lääne-Nigula.

Loe nende viimast sõbrakirja

Varasemad kirjad: 1/2013; 1/2014; 2/2014; 3/2014