Sirli LendSirli Kaera tegutseb Plussmeedia tegevtoimetajana, mis tähendab palju suhtlemist vabatahtlike noortega ja erinevate töövaldkondade koordineerimist. Rahvusvahelised meedialaagrid Eesti, Soome ja Vene noortega, Plussmeedia.ee veebilehe aktiivsena hoidmine ja erinevatel kristlikel noorteüritustel Plussmeedia nähtaval hoidmine. Kõige toredam on, et saab töötada koos vabatahtlike rõõmsate ja aktiivsete noortega.

Lisaks koordineerib Sirli välismisjonitööd. See hõlmab endas välja läkitatud misjonäride ja nende Eesti tugikogudustega side pidamist ning emotsionaalset toetamist. Samuti Eestis töötavate misjonäridega suhtlemist.

sirli.kaera@plussmeedia.ee, tel: 5698 7803

https://www.facebook.com/plussmeedia