PARTNERID – Eestis

EELK kogudused ja praostkonnad. Head koostööpartnerid on EELK kogudused ja praostkonnad. http://www.eelk.ee/kogudused.php eelk-logo

MTÜ Raadio 7 Raadio 7 eetris kõlavad meie saatesarjad “Piibel kaanest kaaneni” ning “Hõimurahvaste aeg”. www.raadio7.ee Raadio7_logo

MTÜ Kuressaare Pereraadio Kuressaare Pereraadio eetris kõlavad meie saatesarjad “Piibel kaanest kaaneni” ning “Hõimurahvaste aeg” ning Pildiraadio on edastanud meie sündmusi. www.pereraadio.com kuressaare

Eesti Piibliselts Meid seob soome-ugri kristlaste koostööprojekt “Hõimurahvaste aeg”. www.eps.ee gnrZFusUvikFsxfKxQVD3ekT369oEEeBvV-nlkYvs4Y

Eesti Evangeelne Allianss Koos EEA misjonitoimkonnaga anname välja misjoniteemalist seinakalendrit. Meid seob ka soome-ugri kristlaste koostööprojekt “Hõimurahvaste aeg”. misjon.ee misjonitoimkond_logo_75px

EELK Laste- ja Noorsootöö Ühendus (LNÜ) Koos LNÜ-ga korraldame EELK noortejuhtide seminari. lny.pusa.ee lnu_logo

EELK Usuteaduse Instituut (UI) Koos UI-ga korraldame noorte piibli- ja misjonikursust. ui.eelk.ee UI_logo_koduleht

Eesti Kirikute Nõukogu (EKN) Koos EKN-iga oleme korraldanud piirkondlikke suurüritusi. www.ekn.ee EKN-logo_web_v


Ajaleht Eesti Kirik Teeme koostööd meedia vallas. www.eelk.ee/ek  eesti kirik

MTÜ Kirikumuusika Liit Teeme koostööd muusikaüritustega. www.eelk.ee/kml  Näyttökuva 2015-10-30 kello 10.59.46

SA Laagikeskus Talu Teeme koostööd koolituste läbiviimiseks. www.eelk.ee/talu  TALU

EELK Kirikupäeva ja Laulupeo Sihtasutus Teeme koostööd suurürituse ettevalmistusel ja osalemisel. www.eelk.ee/kirikupaev

Tartu Pereraadio Ühing Tartu Pereraadio eetris kõlavad meie saatesarjad “Piibel kaanest kaaneni”, “Meie misjon” ning “Hõimurahvaste aeg”. www.pereraadio.ee  pereraadio

PARTNERID – Välismaal

Soome Kiriku Misjonitöö Keskus (Kirkon Lähetystyön Keskus, KLK) Koos Soome Ev. Lut. Kiriku misjonitöötajatega toetame Eesti välismisjonäre.sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/sp?open&cid=Content232245 Kirkon_lahetystyon_keskus

Soome Misjoniselts (Suomen Lähetysseura, SLS) 1993-2012 läkitasime ühiselt Venemaale kogudusi rajama abielupaar Väliaho. Seltsist on kutsutud misjonäre tööle EELK kogudustesse ja asutustesse. Seltsi rahalisel toel töötab meie noorte misjoni- ja piiblikool. www.mission.fi/

Soome Rahva Piibliselts (Kansan Raamattuseura, KRS) Seltsi toel viime läbi kogudusekooli “Kasvuaeg”. www.kansanraamattuseura.fi/ KRS2013_2rivi

Soome Evangeelne Luterlik Rahvamisjon (Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys, SEKL) Rahvamisjonist on kutsutud EELK kogudustesse ja asutustesse mitmeid misjonäre, üheskoos oleme läkitanud Venemaale kogudusetööle perekond Keskineni. Rahvamisjon toetab noortemeediat Pluss ning teisi meie tööharusid. www.sekl.fi/ Näyttökuva 2015-10-30 kello 11.01.07

Soome Luterlik Evangeeliumiühendus (Suomen Luterilainen Evankeliumiühdistys, SLEY) Ühendusest on kutsutud EELK kogudustesse misjonäre ning ühendus toetab meie tööd. sley.fi/ sley_03_rgb

Soome Ärimeeste Misjoniliit (Suomen Liikemiesten Lähetysliitto, SLL) Liiduga koostöös viime läbi “Kiriku kaastööliste koolitust”. www.missionmen.fi/ liikemiesten_lahetys

Raadiomisjoniorganisatsioon Sõnumiviijad (Radiolähetysjärjestö Sanansaattajat, SANSA) Oleme tootnud ühiselt piibliõppesarja “Piibel kaanest kaaneni”. www.sansa.fi/ Sansa tunnus vaaka rgb

Norra Misjoniselts (Norwegian Mission Society, NMS) Kasvatame koos Norrast kutsutud misjonäridega meie kogudusi ning läkitame meie noori misjonipraktikale välismaal. www.nms.no/eng/ 04NMSlogo_blå

Ingeri Evangeelne Luterlik Kirik (IELK) Teenime Venemaa eestlasi koos Ingeri kiriku kogudustega. www.elci.ru/ ingeri2

Evangeelne Luterlik Misjoniühendus Külvaja (Evankelis-luterilainen Lähetysyhdistys Kylväjä) Misjoniühendus Külvaja toetab meie tööd. www.flom.fi/ Näyttökuva 2015-10-30 kello 10.44.26

Rootsi Luterlik Evangeeliumiühendus Soomes (Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland, SLEF)Koos Rootsi Luterliku Evangeeliumiühendusega Soomes oleme läkitanud välismisjonäri. SLEF toetab meie tööd. www.slef.fi/ SLEF-logo-RGB-2

Evankelinen lähetysyhdistys (ELY) ELY toetab Misjonikeskuse tööd. www.evankeliset.net  ely-logo_slogan1
Soome Piibliinstituut (Suomen Raamattuopisto)