Visioon

Meie juhtmõte on: Kasvava koguduse võti on misjonitöö

Toetame EELK kogudustes tehtavat misjonit.

Julgustame koguduseliikmeid leidma oma identiteeti Kristuses ning oma eluga täitma misjonikäsku.

 

Misjonikeskuse põhikiri.

EELK misjoni arengustrateegia