Meie juhtmõte on: Kasvava koguduse võti on misjonitöö. 

Toetame EELK kogudustes tehtavat misjonit: oleme kogudustele koostööpartner, kes nõustab misjonitegevuse mõtestamisel ja võimestab evangeeliumi kuulutamisel.

Näeme, et kristliku koguduse liikme elu loomulik osa on evangeeliumi jagamine! Selleks julgustame koguduseliikmeid leidma oma identiteeti Kristuses ning oma eluga täitma misjonikäsku.

Misjonikeskuse põhikiri.

EELK misjoni arengustrateegia