In Koolitamine

Mida oodata “Kasvuajast”

Kogudusekooli „Kasvuaeg” läbiviijate õppepäevadel septembris 2016 koguti osalejatelt tagasisidet. Pakume kokkuvõtet sellest.

Mis koolitusel enim meeldis?

 • Õpetajad käisid materjali läbi huvitavalt ja innustavalt, tuues palju näiteid
 • Väga kiire, sorav ja selge õpetus
 • Lektorite vaba väljendus ja isiklikud kogemused
 • Kellast peeti kinni, pausid olid hästi ajastatud
 • Väga hea ja pädev tõlk
 • Kosutav oli kohtuda teiste noorte luterlastega
 • Positiivne õhkkond, toredad koolitajad
 • Sõbralik õhkkond tekitas turvatunde

Mis oleks võinud olla teisiti?

 • Materjalidest pidi ajanappuse tõttu kahjuks väga kiiresti üle hüppama
 • Kahju, et teemasid polnud võimalik põhjalikumalt käsitleda
 • Liiga palju ühepoolset suhtlust ja tihe info
 • Rohkem arutelusid!
 • Koolitatavad võiksid saada rohkem sõna konkreetsete asjade suhtes

NB! SEETÕTTU KESTABKI 2017 MÄRTSIS TOIMUV KOOLITUS KOLM PÄEVA SENISE KAHE ASEMEL!

Mida uut õppisite?

 • Rühmajuht ei peagi olema Piibli alal grupis kõige targem!
 • Kuidas kuulata, olla parem hingehoidja ja rühmajuht
 • Tuleks kontrollida oma südant. Kõik, mis südamel, ei ole alati heast!
 • Inimesed on oma olemuselt erinevad: toetajad, tegijad jm. Hea on teada, kuidas nendega praktikas töötada.
 • Tuleb minna müüride” vahelt välja!
 • Jeesusel oli kolm lähedast sõpra, ning kuulutamine on pikk ja kannatlikkust nõudev tegevus.
 • Kuidas mahukat tuuma lihtsalt ja lühidalt ära seletada
 • Ei saanud niivõrd uusi teadmisi, kuivõrd julgust juurde grupitöö tegemiseks koguduses

Kuidas sooviksite õpitut rakendada oma koguduses?

Märgiti palju võimalusi: kodurühmades, piiblitundides, palverühmades, leerikursusel, laagrites, igapäevatöös. Lisaks:

 • Koguduses juhtimisoskuste väljatöötamisel
 • Meie koguduses võiks olla vajalik oma koha leidmise koolitus
 • Kõigepealt töötan materjali läbi ja vaatan, milline koht kõnetab ja käivitub
 • Üritan endale selgeks mõelda, kuidas mina gruppi juhiksin
 • Teha külades õppekoosolekuid
 • Tahaksin teisi julgustada, et nad palvetaksid, küsiksid rahu ega muretseks nii palju

Muud tähelepanekud?

 • Materjalid tunduvad mahukad ja laiahaardelised, mis on positiivne!
 • Koos palvetamist võiks koolitusel ka olla!
 • Väga hea lõunasöök!

 

Lühendatult ajakirjast Meie Misjon, sügis 2016.